EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 04

4. szám – 2005/01/23

   Hetvened vasárnapja

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból! Zsolt 44,27 (Kol 1,13–14; Mt 20,1–16a; 1Kor 9,24–27; Zsolt 18,1–20) Mennyi jajkiáltás száll Istenhez csak egyetlen nap során is! Földrengés, szökőár, halál, romok, ... >>

Liturgikus sarok

Luther a papi szolgálatról
Luther kettős értelemben beszél papságról. Egyrészt vallja, hogy az ószövetségi lévita papság három funkciója – újszövetségi tartalommal ki- vagy még inkább beteljesedve – a kereszténységben is érvényes. Ez a három funkció az Istennek ... >>

Élő víz

Gondolatok az imádkozásról
„Csak arra kérem, hogy imádkozzon értem.” Ezt a kérést meglehetősen szokatlan környezetben, egy forgalmas aluljáróban intézte hozzám egy hajléktalan. A férfi nagyjából negyvenéves lehetett, és a körülményekhez képest egészségesnek tűnt. ... >>

Hitünk titkai
Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület 2005 tavaszán Hitünk titkai – Teológia Luther nyomán – mindenkinek címen tart előadás-sorozatot. A teológiát a hitről való gondolkodásnak tekintjük, tehát azt mondjuk, hogy a teológia elsősorban nem szakma (persze bizonyos mértékben az is), még kevésbé egy elit társaság tudománya, hanem végső soron minden hívő ember teológusnak tekinthető. Az egyes hívőn múlik, hogy értelmével mennyire védekezik a sokszor észrevétlenül jelentkező kísértés ellen, hagyja-e, hogy hitében elkényelmesedjen, elpuhuljon, vagy könnyedén, sokszor felelőtlenül csak régi paneleket recitáljon, így kitéve magát annak a veszélynek, hogy mondanivalója a világ számára hiteltelenné és erőtlenné válik, hogy aztán e mondanivaló hiányát éppen e világi szenvedélyek által próbálja meg pótolni. >>

Heti útravaló
Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18) >>

Keresztutak

Vatikáni ima
II. János Pál pápa kiemelten szólt az ökumenikus párbeszéd és találkozók fontosságáról, a keresztény egység építéséről és a bevándorlók befogadásának jelentőségéről. A vatikáni Szent Péter téren megjelent hívők és turisták ezrei előtt múlt vasárnap, ... >>

Krisztus az egyház egyetlen fundamentuma
Január 16-án, vasárnap az esti órákban megélénkült a forgalom Budapesten, a Kálvin téren. A különböző közlekedési eszközökről leszállva kis csoportok sétáltak a templom felé. A gyülekezés közben jó volt arra gondolni, hogy – ha nem is azonos időben – ezen a napon világszerte indulnak ilyen zarándoklatok a templomok irányába. Arra is gondoltam, hogy micsoda erő van abban, hogy ezekben az órákban „együtt van a kereszténység”, megkezdődik a közös imádkozás „a Krisztus-hívők egységéért”. Mindig vannak kételkedők, akik ezt az egységet megkérdőjelezik, de minden év elején, amikor megszólal a szószékeken az igehirdetés, megújulunk ebben a hitben, amelyet az idén 1Kor 3,1–23 alapján így foglalhatunk össze: Krisztus a világ egyetlen fundamentuma. Erre az alapra építkezik ma is a világ keresztényeinek tábora, ez által erősíti hitét és imádkozásban való buzgóságát. >>

Szemelvények az ökumenikus imahét történetéből
„De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el ... >>

Imahétnyitó istentisztelet
Az evangélikus gyülekezet volt a házigazdája ebben az évben Győrött az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletének. Az Öregtemplomban január 17-én, hétfőn este tartott alkalmon Ittzés János győri lelkész, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus ... >>

Az Egyházak Világtanácsa főtitkárának pásztori üzenete
Kedves testvéreim az Úrban! Az EVT egész közösségének nevében őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az egyik legnagyobb, több mint százötvenezer áldozatot követelő természeti katasztrófa kapcsán, amely Délkelet-Ázsiát és az azt ... >>

A házigazda: Lengyelország
A március 4-én tartandó imanapra való felkészülésünket idén rendhagyó módon kezdem. Természetesen sort kerítek majd az ország történelmének, jelen helyzetének, egyházainak, társadalmi életének és a lengyel családok mindennapjainak „hagyományos” ismertetésére is, bevezetőül azonban a szoros, szinte egyedülálló, évszázadokon átívelő lengyel–magyar kapcsolat jellegzetességeit szeretném felvázolni – természetesen a teljesség igénye nélkül. >>

Buttiglione „új inkvizícióval” vádolja az Európai Parlamentet
Rocco Buttiglione, az olasz kormány európai közösségi ügyekért felelős minisztere – akinek amiatt kellett lemondania novemberben az európai biztosi megbízatásról, mert bűnnek nevezte a homoszexuális kapcsolatot – ideológiai ... >>

Állam, egyház, politika
„Úgy éreztük, kötelességünk reagálni az elmúlt hónapok nyíltan egyházellenes megnyilvánulásaira.” E szavakkal indokolta Csallóközi Zoltán, a Keresztény Demokrata Fórum (KDF) alelnöke, hogy miért volt szükség az Egyház és politika témacímmel összehívott sajtóbeszélgetés megrendezésére. Az eszmecserére január 12-én került sor a Rákóczi úti Kráter Könyvesházban. >>

Imádsággal a bűnözők ellen
Szokatlan imameghallgatásról adott hírt a Baptist Times című brit hetilap. Eszerint az imádságok elmondásának köszönhetően a London melletti Berkhamsted nevű kisvárosban érezhetően csökkent a bűnözési kedv. Az imacsoport vezetője arra kérte a rend ... >>

Jogunk van a megszólalásra
Ahogy korábban egy időben divat volt hazánkban a „szabadság kis köreiről” beszélni, ma talán azt tehetnénk hozzá, hogy ugyanilyen fontos a „szeretet kis köreivel” való foglalatoskodás – nyilatkozta Bölcskei Gusztáv református püspök, a zsinat lelkészi elnöke. >>

Hangfogó nélkül
Az 1991-ben alapított és azóta megszakítás nélkül sikeresen működő Keresztény–Zsidó Társaság – mondhatnánk – túl van a barmicvón, és kezdi kinőni az általános iskolát. Ez derült ki az idei év első összejövetelén, amelyet január 17-én a Deák téri evangélikus templom emeleti helyiségében tartottak, összekötve az immár hagyományos év eleji sajtótájékoztatóval, tehát kamerák kereszttüzében. >>

Istenhívő lett az ateizmus bajnoka
Istenhívő lett egy brit filozófiaprofeszszor, aki több mint fél évszázadon át az ateizmus harcos védelmezője volt. A 81 éves Anthony Flew brit filozófiaprofeszszor, akinek megrögzött elve volt, hogy az istenhit tévedés, egy videofelvételen ... >>

Evangélikusok

„A történelmet nem tanulni kell, hanem megérteni”
Otthona igazi kincsesbánya. Polcain könyvek sokasága, melyek az elmúlt idők titkait tárják fel a kíváncsi olvasó előtt. Hogyan is lehetne ez másképp egy vérbeli történész és a históriát szeretettel és szenvedéllyel oktató pedagógus, dr. Gyapay Gábor esetében? >>

Emlékezés Bácsi Sándorra
A Pápai Öregdiákok Baráti Köre minden hónap első péntekén tart összejövetelt a református kollégiumban. A baráti kör értő vezetője, főtitkára, Ferencz József a gimnázium volt diákja. Ezeken az alkalmakon múltba tekintő, tanulságokat kereső, hagyományokat tisztelő előadásokra kerül sor. A legutóbbi, január 7-én megtartott összejövetelen Tóth Béla, az egyházközség titkára tartott vetítéssel egybekötött előadást Bácsi Sándorról, az evangélikus gyülekezet 1938 és 1956 között Pápán szolgált lelkészéről. >>

e-világ

Segélyszervezetek az interneten
A karácsonyi délkelet-ázsiai szökőár óta reflektorfényben vannak a segélyszervezetek. Nap mint nap hallani a legkülönbözőbb kezdeményezésekről, adománygyűjtésekről, segélyvonalakról. E szervezetek állandóan jelen vannak a médiában: folyamatosan, első kézből küldik tudósításaikat a katasztrófa helyszínéről. Aki pedig a részletekre kíváncsi: nézze meg az interneten! >>

Keresztény szemmel

A kereszténység utáni korban élünk-e?
Sokak véleménye szerint igen. Egyre többen hangoztatják ezt; némelyek egyenesen azzal a ki nem mondott szándékkal, hogy ily módon is a nem vallásosak táborát növeljék. Ha ugyanis a kereszténység utáni időben élünk, akkor nem korszerű keresztényként ... >>

Ellentámadásra készülnek a humanisták és az ateisták
Ellentámadásra készül a Nemzetközi Humanista és Erkölcsi Szövetség (IHEU) a vallások közéleti, politikai szerepének előretörése kapcsán, mert úgy látja, hogy a vallási fundamentalizmusok támadást indítottak a humanista alapelvek – az emberi jogok tiszteletben tartása, a fajok és a nemek közti egyenlőség – ellen, egyes nyugati vezetők pedig az istenhit köré próbálják szervezni a társadalom életét. >>

Humanizmus – antihumanizmus
A Nemzetközi Humanista és Erkölcsi Szövetség abban az értelemben használja a „humanista” szót, hogy „nem teista, és nem ismeri el a valóság természetfeletti szemléletét”. Vagyis az ember az alapvető kiindulópont, mindenért az ... >>

Pestises erkölcsi tudat
Albert Camus e kifejezésére vagyok kénytelen gondolni a rám özönlő médiahírek hallatán. A dél-ázsiai katasztrófa szinte pillanatokon belül beleivódott az emberek tudatába, lélegzetelállító döbbenetet váltva ki belőlünk. Ezt kétségkívül a ... >>

Visszhangok – böjt előtt
Az idén korán lesz húsvét, korán lesz böjt. Mintegy felgyorsul az egyházi esztendő ritmusa. Alig két vízkereszt utáni vasárnap, majd hetvened, hatvanad, ötvened és máris – február közepén – itt a böjt. Jó, hogy így van; talán jogos ebben az Úristen időszerű üzenetét látni. Hektikus a társadalom, másfél évtizeddel a rendszerváltozást követően sűrűsödnek a társadalmi-politikai feszültségek. Ezeknek a gyökereit már nem lehet csak a múltban keresni. Az egyház tevékenysége is – tetszik, nem tetszik – egyre inkább részévé válik a csatározásoknak. Valljuk, vállaljuk az egyházi személyiségek közéleti szerepvállalásának, állásfoglalásának a szükségességét, de nem jó, ha háttérbe szorul az evangéliumi üzenet tolmácsolása. A látszólagos ellentmondást az oldja fel, hogy az egyház közéleti megnyilvánulásai – szavakban és tettekben – az evangéliumot kell, hogy hirdessék. A legrosszabb „megoldás” a hárítás, a problémák szőnyeg alá söprése az „amiről nem beszélünk, az nincs” elv jegyében. >>

A menyasági koldus
A médiában sokszor olvashatunk, hallhatunk arról, hogy mi, magyarok nem tartozunk a vidám természetű népek közé. Ez igaz is meg nem is. Újságjainkban valóban nagyon kevés a vidám, jókedvre derítő írás, az alábbiakban ezért egy ilyet teszek közzé. A derűt fakasztó mese a Székelyföldön, a Menyaság nevű faluban született. >>

A hét témája

Reményik-kiállítás
Tavaly december 17-én nyílt meg és 2005. május 15-ig látható a Petőfi Irodalmi Múzeum új kiállítása – mint a múzeum igazgatóhelyettese fogalmazott megnyitóbeszédében – karácsonyi ajándékképpen. A karácsonyfa mellett tartott ... >>

Reményik Sándorra emlékezünk
1924 januárjában, a trianoni amputáció első döbbenete után Sík Sándor piarista pap költő, a neokatolikus irányzatú irodalom művelője ezt írta Reményik Sándornak: Testvér! Mikor először hallottam a hangodat, azt mondtam: Hála Istennek, az új ... >>

Eredj, ha tudsz!
Egy szívnek, mely éppúgy fáj, mint az enyém Eredj, ha tudsz… Eredj, ha gondolod, Hogy valahol, bárhol a nagy világon Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod, Eredj… Szállj mint a fecske, délnek, Vagy északnak, mint a ... >>

evél&levél

Céltévesztés
Az Evangélikus Élet 2005. január 9-i számában a Szembesítés című írásban a következő kijelentéseket olvashatjuk dr. Frenkl Róbert országos felügyelő és orvos tollából: „…a dohányzás nem bűn, de feltétlenül vétek…” „Az ... >>

Válasz a Céltévesztésre
Elgondolkodtam a kritikán, és a következőkre jutottam. Nincs kétféle – orvosi és egyházvezetői – véleményem. Betegségnek tartom a függőséget, legyen szó a dohányzásról, az alkoholrabságról vagy a kábítószer-élvezetről. Nem hiszem, hogy ... >>

Közlemények, nyilatkozatok

Hibaigazítás
Nevek és tisztségek sajnálatos keveredése történt múlt heti számunk 3. oldalán, az egyházmegyei felügyelőiktatásról tudósító cikkben. Az írás utolsó mondata helyesen: „Az istentisztelet keretében köszöntötte az új tisztségviselőt Benczúr ... >>

A közelmúlt krónikája

Hetvenhat éve született Martin Luther King
Lehet-e erőszakmentesen, a jog biztosította kereteken belül harcosan, minden törvényes eszközt felhasználva, békésen tiltakozva küzdeni milliók társadalmi megbecsüléséért, tényleges teljesítményük szerinti anyagi-erkölcsi elismeréséért? Nem őrültség vagy könnyelműség-e a pénz és a hatalom sokszor cinikus szövetségének világában a lélek, a hit, az emberség nyílt sisakjával menni a pástra? Hogy mennyire lehet és kell is, azt immáron évtizedek óta példázza az újfajta politikai etika végiggondolója és harcosa, a haláláig megtörhetetlen Martin Luther King baptista prédikátor és hatalmas protestáló mozgalma, amely megmozgatta egész Amerikát, s mozgásban tartja ma is a többre vágyó, nem pártpolitikai eszközökkel csatázó, a konfliktuskezelésnek mindig csak a tárgyalásos módját választó lelkeket… >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„A haszonlesőknek és önzőknek azonnal lóg az orruk, mihelyt úgy találják, hogy a javakban nem ők a legfőbbek és legjobbak, magasztalás helyett zúgolódnak amiatt, hogy másokkal egyenlők, vagy hátrányos elbírálásban részesülnek. Ilyenek a Máté ... >>

Kultúrkörök

A fény lovagjaitól az Univerzális Életig
Hasznos, sőt hiánypótló könyvet adott az olvasók kezébe Török Péter, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Tanszékének kutatója. A részletes, teljességre törekvő munka alapos, átfogó adatgyűjtés és kutatás eredményein ... >>

Színes rongyszőnyeg az élet…
Sokan rajongtak érte azért, mert játékosan és szabadon festett, mint egy gyermek, még akkor is, amikor már ismert művész és akadémikus volt. Látszólag a legegyszerűbb eszközökkel, de hihetetlen technikai precizitással készítette képeit. >>

Egy csepp emberség
Ha az ember a legszélesebb értelmű önmeghatározását keresi, akkor azért az emberiség és az emberiséggel szemben ez az istenkeresés az, ami alapot adhat az emberiség, vagy az emberség önértelmezésének is. Az az idézet, amelyet én választottam, egy ... >>

A vasárnap igéje

„Emlékezzél a te Fiadra, vétkeimnek szép váltságára!”
Hetvened vasárnapja fordulatot jelent az egyházi esztendőben. Az idén ez különösképpen szembetűnő, mivel a korai húsvét miatt csak két vízkereszt utáni vasárnapot ünnepeltünk. De nem lettünk szegényebbek, hiszen így a szokottnál is jobban látható az ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk, Istenünk! A te mérhetetlen szeretetednek és bizalmadnak a jele, hogy megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy folyamatosan tanítasz minket, hogy ezzel a kapott ajándékkal, megszólítottságunkkal méltó módon éljünk. Köszönjük, hogy most is ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Az Úr a megtört szív egyetlen menedéke
„Férjem súlyos beteg. Jelenleg az intenzív osztályon fekszik, azt mondják, hogy csupán hetei lehetnek hátra. Fiaink – az egyik tizenhárom, a másik nyolcéves – nagyon hiányolják őt. Annak ellenére, hogy nem tudják, mi a végső diagnózis, szinte vigasztalhatatlanok. A nagyobbik egyre jobban bezárkózik, a kicsi rengeteget sír. Én naponta járok be a kórházba látogatni, és el sem tudom képzelni, hogy mi lesz akkor, ha bekövetkezik a legrosszabb. Eddig tartottam magam előttük, de már nem bírom sokáig. Teljesen tanácstalan vagyok.” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Luther a papi szolgálatról
Élő víz
Gondolatok az imádkozásról
Hitünk titkai
Heti útravaló
Keresztutak
Vatikáni ima
Krisztus az egyház egyetlen fundamentuma
Szemelvények az ökumenikus imahét történetéből
Imahétnyitó istentisztelet
Az Egyházak Világtanácsa főtitkárának pásztori üzenete
A házigazda: Lengyelország
Buttiglione „új inkvizícióval” vádolja az Európai Parlamentet
Állam, egyház, politika
Imádsággal a bűnözők ellen
Jogunk van a megszólalásra
Hangfogó nélkül
Istenhívő lett az ateizmus bajnoka
Evangélikusok
„A történelmet nem tanulni kell, hanem megérteni”
Emlékezés Bácsi Sándorra
e-világ
Segélyszervezetek az interneten
Keresztény szemmel
A kereszténység utáni korban élünk-e?
Ellentámadásra készülnek a humanisták és az ateisták
Humanizmus – antihumanizmus
Pestises erkölcsi tudat
Visszhangok – böjt előtt
A menyasági koldus
A hét témája
Reményik-kiállítás
Reményik Sándorra emlékezünk
Eredj, ha tudsz!
evél&levél
Céltévesztés
Válasz a Céltévesztésre
Közlemények, nyilatkozatok
Hibaigazítás
A közelmúlt krónikája
Hetvenhat éve született Martin Luther King
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A fény lovagjaitól az Univerzális Életig
Színes rongyszőnyeg az élet…
Egy csepp emberség
A vasárnap igéje
„Emlékezzél a te Fiadra, vétkeimnek szép váltságára!”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Az Úr a megtört szív egyetlen menedéke
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 04

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster