EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 33 - …ne taceremus!

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

…ne taceremus!

Azaz ne hallgassunk akkor se, ha nehéz szólni, és nincs mód mindent apróra kifejteni!

Jézus Urunk a Teremtő rendjének hirdette a monogám – sőt „monolit” – házasságot. A válást a másik fél házasságtörése esetén mondta lehetőnek. Dr. Gyökössy Endre református lelkész-pszichológus szerint a jó házassághoz három h kell: hit, hűség és humor. A „rendezett családi élet” hozzátartozik az egyház tisztviselőinek feddhetetlenségéhez, az igehirdetés hiteléhez.

A család nemcsak az életadás helye, de az életformálásé is. A természet rendjével ellenkezők nem olthatnak be hibájukkal normális gyerekeket! Az Evangélikus Élet 30. (július 24-i) számában közölt, a kanadai szenátorokhoz szóló felhíváshoz még annyit: a Római Birodalomban a keresztények elleni vád „istentelenség” (azaz a hatalom „civil religionjának” át nem vétele) és az „odium generis humani” (vagyis az embergyűlölet, például a nemi szabadosságot sugalló szórakozás és a véres cirkuszi játékok kerülése) volt; vö. 1Pt 4,2–5.

A befogadott homoszexualitás nem genetikai adottság, hanem társadalmi tünet, a Biblia szerint annak következménye, hogy a Teremtőt fölcseréljük a teremtményekkel. A házasság előtti és a házasságon kívüli nemi élet összeférhetetlen azzal az igével, hogy a paráznaság (= felelőtlen, öncélú nemi gyönyörkeresés) miatt mindenkinek legyen saját párja. Ennek lehetővé tétele az erkölcsi közösségnek („zsidó–keresztény értékrendű társadalom”), a hívő családoknak és gyülekezeteknek a dolga.

A harmadik gyermek nemének megválasztása Istent játszás. Akár kínai módra – a nem kívánt nemű magzat meggyilkolásával –, akár a fiút vagy leányt létrehozó spermiumok laboratóriumi szétválasztásával, akár másképp történik. Természet szerint a nemek aránya az embernél statisztikusan kiegyenlítődik.

Ami az általánostól eltérő adottságú gyermekek együtt tanítását és nevelését illeti, erre egyetlen igennel vagy nemmel felelni felelőtlen általánosítás. Van, akit felhúz magához a közösség, és van, aki lehúzza azt.

A krisztusi szeretet nem zűrzavar, rendetlenség és rendbontás álszabadsága, hanem tehervállalás.

Örültem volna, ha a keresztény orvosegyesület vezetőjének, a gyermekgyógyász dr. Drenyovszky Irénnek a sorait olvashattam volna egyházunk hetilapjában és „magazinjában”.

Függelék: nem pártpolitika, hanem hitből következő erkölcspolitika egyetérteni Bégány Attilával abban, hogy Göncz Kinga mondjon le, illetve Semjén Zsolttal, mert a hatalom feladata a jó védelme és a gonosz megfékezése, ezért is visel kardot a Róm 13,3–4 szerint.

Dr. Zsigmondy Árpád (Hatvan)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Misszió tradicionális formákkal és „lelkes”, új tartalommal
Élő víz
A sátán jós(ágos) arca
Régi agyagedény is rejthet nagy kincseket
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A Lélek tengere és az Úr matrózai
Fészekrakás Sárszentlőrincen
„Györkönyben most ért véget a II. világháború”
Keresztutak
Szellemi karbantartás és egyházi megújulás
Augusztus 20-tól Szent István Rádió
Evangélikusok
Isten kezébe helyezett gyülekezet
„Csak” János bácsi
e-világ
Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek
Keresztény szemmel
Esküvő – mennyibe kerül?
Egy hatodéves lelkészjelölt naplójából
A hét témája
Újra Közös Pont
EFOTT, Velence
Hegyalja fesztivál
Sziget fesztivál
Kérdések között
Mese
Máskor…
Semmit sem tehettünk értük!
Rengeteg kereszt között
evél&levél
…ne taceremus!
A közelmúlt krónikája
Beiktatták az új elnököt
Barlangok a Bibliában
Országos fúvóstábor Kismányokon
Szakmai presztízs: a lelkészek az élbolyban
Vatikáni vélemény Harry Potterről
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A Continental Singers Monoron
Családfakutató lelkész
Holta után is prédikál
A vasárnap igéje
Igazságunk Istenben van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Jézus Krisztus műve
Szószóró
„Ha megtelik szívem aggodalommal…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 33 …ne taceremus!

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster