EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 33 - „Györkönyben most ért véget a II. világháború”

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

„Györkönyben most ért véget a II. világháború”

„A harangok igénybevételére vonatkozó miniszteri rendelkezést fájdalmas érzéssel közlöm (…). Hazánk súlyos áldozatokat kíván gyülekezeteinktől. Harangjaink búcsúzó kondulás után alászállnak a templomtoronyból, hogy más formában nemzetünk védelmét szolgálják” – szólt a györkönyi evangélikus egyházközségnek is címzett püspöki körlevél a II. világháború alatt. Az utasítást végrehajtva 1944 tavaszán a györkönyiek a templom négy harangjából kettőt leszereltek, és a mélybe vetettek. A múlt vasárnap óta azonban ismét négy harang hívogatja az evangélikus híveket Isten házába a Tolna megyei községben. „Györkönyben most ért véget a II. világháború” – állapította meg Gáncs Péter püspök a harangszentelő, ünnepi istentiszteleten.

A harangok leszerelésének tanúja volt az akkor nyolcéves Leidal Ádám is, aki hatvan évvel később, 2004 tavaszán feleségével együtt megrendelte Gombos Lajos aranykoszorús harangöntő mesternél az elhurcolt harangok mását. „Ez a templom nagyon sokat adott nekem és a családomnak. Kötelességemnek éreztem, hogy én is tehessek valamit, ha már módomban állt. Nem az a lényeges, ki az adományozó, hanem az, hogy a harangok betöltsék feladatukat: hívják az embereket a templomba” – mondta az ünnepi közgyűlésen az adományozó.

A 75, illetve 310 kilogrammos harang felszentelése a györkönyi nemzetiségi napok keretében történt. Az ünnepi istentisztelet liturgiájában Krähling Dániel, a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese és dr. Zsednai Józsefné Herdliczka Éva helyi lelkésznő vett részt, aki az ünnep emlékére a harangokról készült fotókkal köszönte meg az érintettek segítségét.

Boda Zsuzsa

Regionális hozzárendelés: Györköny–Bikácsi Társult Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Misszió tradicionális formákkal és „lelkes”, új tartalommal
Élő víz
A sátán jós(ágos) arca
Régi agyagedény is rejthet nagy kincseket
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A Lélek tengere és az Úr matrózai
Fészekrakás Sárszentlőrincen
„Györkönyben most ért véget a II. világháború”
Keresztutak
Szellemi karbantartás és egyházi megújulás
Augusztus 20-tól Szent István Rádió
Evangélikusok
Isten kezébe helyezett gyülekezet
„Csak” János bácsi
e-világ
Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek
Keresztény szemmel
Esküvő – mennyibe kerül?
Egy hatodéves lelkészjelölt naplójából
A hét témája
Újra Közös Pont
EFOTT, Velence
Hegyalja fesztivál
Sziget fesztivál
Kérdések között
Mese
Máskor…
Semmit sem tehettünk értük!
Rengeteg kereszt között
evél&levél
…ne taceremus!
A közelmúlt krónikája
Beiktatták az új elnököt
Barlangok a Bibliában
Országos fúvóstábor Kismányokon
Szakmai presztízs: a lelkészek az élbolyban
Vatikáni vélemény Harry Potterről
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A Continental Singers Monoron
Családfakutató lelkész
Holta után is prédikál
A vasárnap igéje
Igazságunk Istenben van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Jézus Krisztus műve
Szószóró
„Ha megtelik szívem aggodalommal…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 33 „Györkönyben most ért véget a II. világháború”

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster