EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 33 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Szentháromság egy igaz Isten, köszönjük, hogy bizalommal vihetjük eléd könyörgésünket abban a hitben, hogy meghallgatod. Könyörgünk az egész világért. Adj minden népnek emberhez méltó életet, hogy ne kelljen senkinek kiszolgáltatottságban, félelemben, létbizonytalanságban, üldöztetésben élnie! Azok mindennapi kenyeréért könyörgünk, akik sohasem kérik tőled. Adj a vezetőknek bölcsességet, hogy mindent a rájuk bízottak javára tegyenek, és felelősen döntsenek a környezet megóvása érdekében!

Könyörgünk minden vallásos emberért. Adj egymás iránti türelmet a különböző vallások gyakorlóinak! Őrizz meg bennünket a szélsőséges tanításoktól! Könyörgünk a keresztényekért szerte a világon. Bocsásd meg részekre szakadozottságunkat. Láttasd meg velünk, hogy csak úgy tudunk egymáshoz közeledni, ha te vagy az út. Vezess el arra a felismerésre, hogy nem juthatunk soha közelebb hozzád, ha egymástól idegenkedünk, távolodunk, ha előítéleteink elvakítanak.

Könyörgünk a Magyarországi Evangélikus Egyházért. Adj békességet, rendet és elkötelezettséget, hogy igéd tisztán hangozzék mindenhol, akár magyarul, akár szlovákul vagy németül hirdetik, s hogy azt örömmel hallgassuk és megtartsuk!

Könyörgünk megkeresztelt gyermekeinkért. Szüleiknek adj felelősséget, hogy előtted kijelentett vállalásukat megtarthassák! Könyörgünk a serdülőkért, a fiatalokért. Őrizd meg őket a sokféle kísértésben attól, hogy már fiatalon tönkretegyék az életüket!

Könyörgünk a házastársakért, akik a te színed előtt fogadtak egymásnak egy életre szóló hűséget. Tartsd meg őket kölcsönösen szeretetben, megbecsülésben, szelídségben, megbocsátásban! Könyörgünk az özvegyekért, az egyedül élőkért. Vedd körül őket irgalmas szereteteddel, hogy soha ne éljék meg azt, hogy nincs senkijük!

Könyörgünk az öregekért, akik már nagyon sok mindent elveszítettek. Segítsd őket, hogy ne azon keseregjenek, amit elveszítettek, hanem erősítsd reménységüket, növeld hitüket, hogy békességgel készüljenek az e világtól való búcsúra és a veled való boldog találkozásra!

Könyörgünk a betegekért, a kórházban levőkért, a testi, szellemi fogyatékosokért. Szánd meg őket, és győzd meg őket arról, hogy irántuk való szereteted töretlen! Állíts melléjük segítőket, hogy soha ne kelljen arra gondolniuk: „Nincs emberem…” Könyörgünk azokért is, akiknek a szívében gyász van, akár nagyon friss, akár már évek óta hordozzák a bánat terhét. Te vigasztald, gyógyítsd őket, és teremts bennük húsvéti hitet.

Végül könyörgünk hozzád önmagunkért. Könyörülj rajtunk a te tetszésed szerint, és munkálkodj szívünkön továbbra is, hogy hallott igéd jó gyümölcsöket teremjen a hétköznapokban is a te dicsőségedre és felebarátaink javára.

Szentháromság egy igaz Isten, hallgasd meg könyörgésünket! Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Misszió tradicionális formákkal és „lelkes”, új tartalommal
Élő víz
A sátán jós(ágos) arca
Régi agyagedény is rejthet nagy kincseket
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A Lélek tengere és az Úr matrózai
Fészekrakás Sárszentlőrincen
„Györkönyben most ért véget a II. világháború”
Keresztutak
Szellemi karbantartás és egyházi megújulás
Augusztus 20-tól Szent István Rádió
Evangélikusok
Isten kezébe helyezett gyülekezet
„Csak” János bácsi
e-világ
Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek
Keresztény szemmel
Esküvő – mennyibe kerül?
Egy hatodéves lelkészjelölt naplójából
A hét témája
Újra Közös Pont
EFOTT, Velence
Hegyalja fesztivál
Sziget fesztivál
Kérdések között
Mese
Máskor…
Semmit sem tehettünk értük!
Rengeteg kereszt között
evél&levél
…ne taceremus!
A közelmúlt krónikája
Beiktatták az új elnököt
Barlangok a Bibliában
Országos fúvóstábor Kismányokon
Szakmai presztízs: a lelkészek az élbolyban
Vatikáni vélemény Harry Potterről
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A Continental Singers Monoron
Családfakutató lelkész
Holta után is prédikál
A vasárnap igéje
Igazságunk Istenben van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Jézus Krisztus műve
Szószóró
„Ha megtelik szívem aggodalommal…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 33 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster