EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 33 - A Lélek tengere és az Úr matrózai

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

A Lélek tengere és az Úr matrózai

Sághy Kata lelkésszé avatása Bényén

A 18. század második felében épült bényei evangélikus templomban augusztus 7-én egyháztörténeti esemény tanúi lehettek az összegyűlt hívek: ebben a gyülekezetben első alkalommal avattak lelkészt. Sághy Katát D. Szebik Imre, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke ordinálta. Az ünnepi istentisztelet szolgálatában dr. Szentpétery Péter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense, valamint id. Cselovszky Ferenc, korábbi bényei lelkész segédkezett. A helyi gyülekezettel együtt ünnepeltek az Ágfalváról érkezett hívek is; férje, Sághy Balázs lelkész jelenleg itt végzi szolgálatát.

– Aki tenger mellett lakik, és matrózok között nő fel, abból nagy valószínűséggel matróz lesz – ennek a hasonlatnak a segítségével tekintett vissza eddigi életútjára Sághy Kata. A bényei gyülekezettel való szoros kapcsolata már egészen fiatal korában és eléggé szokatlanul kezdődött: az általános iskola első osztályában ő volt az egyetlen hittanos, ezért id. Cselovszky Ferenc a harmadikosokkal együtt oktatta neki a hittant. Miután hittanos társai a hatodik osztály végén konfirmáltak, hetediktől Kata ismét egyedül járt hittanórákra.

Már ezekben a korai években is meghatározó volt a gyülekezeti közeg „tengere” – az ifiórák, táborozások, hittanversenyek – és azok a „matrózok” – lelkészek, hívek és barátok –, akik Kata életét és személyiségét afelé terelték, hogy teológiai tanulmányokat kezdjen. A Deák téri gimnáziumban töltött évek alatt ennek az útnak a folytatásához újabb lelki-szellemi impulzusok járultak hozzá: a gyenesdiási ifjúsági találkozók és a Bárka-táborok nyomán Katának olyan baráti köre alakult ki, amelyben teológushallgatók is voltak, így amikor felvételizett az EHE-re, már tudta, hogy hová és miért jelentkezik.

– Amikor úgy döntöttem, hogy felvételizem a teológiára, ezt nem azzal a szándékkal és elhatározással tettem, hogy lelkész leszek. Kezdetben a teológiai háttértudás megszerzése motivált, és az egyházi szolgálat más területei iránt érdeklődtem – emlékezett vissza a frissen avatott lelkésznő. – Teológiai tanulmányaim vége felé azonban több lelkészcsalád életét is megismerhettem, és ezen keresztül a lelkészi szolgálat mindennapi valósága is sokkal közelebb került hozzám. Férjem is lelkészcsaládból származik, és amikor összeházasodtunk, magam is egy lelkészcsalád tagjává váltam.

Sághy Kata a lelkészavatási igehirdetés alapigéjéül olyan mondatot választott, amely hűen fejezi ki életútját az első osztályos egyszemélyes hittanórától egészen a lelkésszé avatásáig: „Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3,6) Az egyház hajójában utazva az Úr szolgáló matrózainak segítségével Katában végül megérett a lelkészi szolgálatra való elhívás, és a szolgálatra való felkészülés vált életének vezérfonalává. Mindehhez nem kellett egyebet tennie, mint minden úton az Úrra gondolni és a Lélek tengerén az ő útmutatásaira figyelni.

Petri Gábor

Regionális hozzárendelés: Bényei Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Misszió tradicionális formákkal és „lelkes”, új tartalommal
Élő víz
A sátán jós(ágos) arca
Régi agyagedény is rejthet nagy kincseket
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A Lélek tengere és az Úr matrózai
Fészekrakás Sárszentlőrincen
„Györkönyben most ért véget a II. világháború”
Keresztutak
Szellemi karbantartás és egyházi megújulás
Augusztus 20-tól Szent István Rádió
Evangélikusok
Isten kezébe helyezett gyülekezet
„Csak” János bácsi
e-világ
Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek
Keresztény szemmel
Esküvő – mennyibe kerül?
Egy hatodéves lelkészjelölt naplójából
A hét témája
Újra Közös Pont
EFOTT, Velence
Hegyalja fesztivál
Sziget fesztivál
Kérdések között
Mese
Máskor…
Semmit sem tehettünk értük!
Rengeteg kereszt között
evél&levél
…ne taceremus!
A közelmúlt krónikája
Beiktatták az új elnököt
Barlangok a Bibliában
Országos fúvóstábor Kismányokon
Szakmai presztízs: a lelkészek az élbolyban
Vatikáni vélemény Harry Potterről
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A Continental Singers Monoron
Családfakutató lelkész
Holta után is prédikál
A vasárnap igéje
Igazságunk Istenben van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Jézus Krisztus műve
Szószóró
„Ha megtelik szívem aggodalommal…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 33 A Lélek tengere és az Úr matrózai

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster