EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 33 - Fészekrakás Sárszentlőrincen

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Fészekrakás Sárszentlőrincen

Egy évvel ezelőtt a sárszentlőrinci parókiát életveszélyesnek minősítették, ezért lebontásra ítélték a szakemberek. Hosszas tanakodás után megszületett a döntés: új „fészket” kell rakni a piciny, Tolna megyei faluban. A célkitűzés az volt, hogy az új épület ne csak a lelkész családjának adjon otthont, hanem a lelkészi hivatalnak is, illetve legyen alkalmas a gyülekezeti alkalmak megrendezésére. Egy tanév leforgása alatt a lebontott épület helyén felépült az új, L alakú épületegyüttes, amelyért az elmúlt vasárnap adtak hálát az egybegyűltek.

Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke a meghívón szereplő igeverset választotta prédikációja alapigéjévé (Lk 13,19). E gyülekezet is olyan, mint a piciny mustármag, amely elvetése után felnövekszik, fává lesz, és az égi madarak fészket raknak az ágain. Sárszentlőrinc szimbóluma Isten csodálatos munkájának, amelynek során a kicsiből és jelentéktelenből is minőségileg sokkal többet érő, tartalmasabb dolog válik, akárcsak Jézus példabeszédében – fejtette ki. „Legyen ez az épület olyan hely, ahonnan el lehet indulni, és ahová vissza lehet térni, amely megtart, mint a gyökerek” – mondta a püspök. Azután arról szólt, hogy az új parókia, miként a fészek, magában rejti a jövőt, és bárki menedékre, otthonra lelhet benne. Hangsúlyozta: a gyülekezet új háza legyen olyan otthon, ahonnan a betérők erőt meríthetnek.

Karl Jánosné Csepregi Erzsébet helyi lelkész is a fészekrakásról és a növekedésről beszélt, amikor köszönetet mondott mindazoknak, akiknek a segítsége nélkül nem épülhetett volna föl az épület. Amint fogalmazott, Isten örömmel tesz jót az emberekkel, minden akadályt legyőzve véghezviszi, amit eltervezett.

A tudósító e helyütt nem feledkezhet meg annak megemlítéséről, hogy éppen Csepregi Erzsébet és segítője, Kocsis István, a Zsivora György Népfőiskola vezetője – illetve a lelkész előd, Csepregi Béla – azok, akiknek az áldozatos munkája révén egyre gazdagodott, illetve gazdagodik a közösség.

Példamutató, ahogyan az Isten ügyét szívükön viselők nem hátráltak meg a nehézségek elől, hanem a kevésen is hűek maradva, újabb és újabb ötletektől vezérelve különféle programokba próbálják bevonni a falu lakóit, illetve új intézményeket igyekeznek létrehozni. Két évvel ezelőtt népfőiskolai keretek között elindították a teleházat, mely nemcsak internetkapcsolattal várja a betérőket, hanem különféle kézműves foglalkozásokkal és könyvtárral is. További terveik között szerepel egy bentlakásos női alkoholbeteg-mentő misszió, valamint egy nyugdíjas-napköziotthon elindítása is.

Az ünnepség szép színfoltja volt, amikor Pekka Paakkanen, a finnországi, tamperei Kaleva testvérgyülekezet igazgató lelkésze tolmácsolta gyülekezetének jókívánságait, és átadta pénzadományát a lőrincieknek; a támogatást a gyülekezeti terem berendezéséhez fogják felhasználni.

A szülőfalujukból elkerült sárszentlőrinci evangélikusok – bárhová is veti őket a sors – büszkék gyökereikre. Adja Isten, hogy az új gyülekezeti házban a mostani és a következő nemzedékek tagjai is életre szóló útravalót kapjanak.

Czakó Kriszta

Regionális hozzárendelés: Sárszentl?rinci Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Misszió tradicionális formákkal és „lelkes”, új tartalommal
Élő víz
A sátán jós(ágos) arca
Régi agyagedény is rejthet nagy kincseket
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A Lélek tengere és az Úr matrózai
Fészekrakás Sárszentlőrincen
„Györkönyben most ért véget a II. világháború”
Keresztutak
Szellemi karbantartás és egyházi megújulás
Augusztus 20-tól Szent István Rádió
Evangélikusok
Isten kezébe helyezett gyülekezet
„Csak” János bácsi
e-világ
Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek
Keresztény szemmel
Esküvő – mennyibe kerül?
Egy hatodéves lelkészjelölt naplójából
A hét témája
Újra Közös Pont
EFOTT, Velence
Hegyalja fesztivál
Sziget fesztivál
Kérdések között
Mese
Máskor…
Semmit sem tehettünk értük!
Rengeteg kereszt között
evél&levél
…ne taceremus!
A közelmúlt krónikája
Beiktatták az új elnököt
Barlangok a Bibliában
Országos fúvóstábor Kismányokon
Szakmai presztízs: a lelkészek az élbolyban
Vatikáni vélemény Harry Potterről
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A Continental Singers Monoron
Családfakutató lelkész
Holta után is prédikál
A vasárnap igéje
Igazságunk Istenben van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Jézus Krisztus műve
Szószóró
„Ha megtelik szívem aggodalommal…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 33 Fészekrakás Sárszentlőrincen

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster