EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2)

Szentháromság ünnepe után a 24. héten az Útmutató reggeli igéi Isten országának és az Emberfiának az eljövetelére hívják fel a figyelmünket. Az egyházi esztendő utolsó heteinek fő témái a halál, a feltámadás, az ítélet és az örök élet. „Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem!” (Zsolt 39,8) – vallhatjuk Dáviddal. „Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek.” (Ézs 49,8) Jézus feltámadása bűnből való szabadulásunk és üdvösségünk egyedüli forrása. Az Emberfiának a napja mindenki számára egy időben, láthatóan érkezik majd el, de „az Isten országa közöttetek van!” (Lk 17,21) A jelen idő számunkra a kegyelem ideje; rajtunk múlik, hogy az üdvösségünk napja is legyen! S ekkor elmondhatjuk: „…akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8) „Igen, az Úréi vagyunk. Éppen az a legfőbb vigaszunk és örömünk, hogy olyan Urunk van, kinek kezébe adott az Atya égen-földön minden hatalmat. Az ördög dühönghet, de hogy Urunk kezéből minket kitépjen, arról ugyan letehet.” (Luther) Az Úr Jézus a magvető példázatát így magyarázza nekünk: „Nektek megadatott az Isten országának titka…” Ez többé nem titok: Jézusban jött közel Isten országa az emberekhez, hogy megtérjenek, és bűneik megbocsáttassanak. „Akinek van füle a hallásra, hallja!” (Mk 4,11.9) Az Emberfia második eljövetelét megelőzi a nagy nyomorúság ideje, s ő erre is felkészíti tanítványait: „…mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az üdvözül.” (Mk 13,13) Az ítélet előtt, most hangzik a figyelmeztetés: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni.” (Zsid 13,8–9a) János apostol így tanít: itt az utolsó óra Jézus visszajövetele előtt; szükségünk van a Szentlélek adományára, kenetére az Antikrisztus felismeréséhez, hogy megmaradjunk Krisztusban – „Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született.” (1Jn 2,29) November 10-én, Luther Márton születésének 522. évfordulóján jusson eszünkbe, hogy újjászületésünkkor Isten gyermekeivé lettünk, és azok is vagyunk! Ő írásaival is harcolt az Antikrisztus tévtanításai ellen; olvassuk-e ma ezeket? Az Atya akaratát elfogadó Jézus a Gecsemáné-kertben szomorú lélekkel így kérte tanítványait, akiket időközben elnyomott az álom, míg ő távolabb imádkozott: „Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek…” (Mt 26,41) Reformátorunk névnapján, november 11-én pedig gondolhatunk a Luther-filmnek arra a megrázó jelenetére, amelyben – cellájában az ördöggel viaskodva – így imádkozott: „Jézus! Tied vagyok! Ments meg!” Az Emberfia hitükben éber, nem pedig alvó tanítványokat akar itt találni eljövetelekor, ezért háromszor is figyelmeztet: „Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Mk 13,37) Meghalljuk?! „Harsány szó kiált az éjbe: / »Föl! Ébredj, Jeruzsálem népe! / Kit vártok, itt van már közel!« (…) A trónnál angyalok közt állva, / Áld énekünk, Isten Fia!” (EÉ 493,1.3)

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster