EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Női nyitány

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Női nyitány

Aki október elején kezébe vette az ez évi országos protestáns napok rendezvénysorozatának programját ismertető füzetet, annak bizonyára feltűnt a címül választott, jól ismert mondat, mellyel Jákób küldte Józsefet testvéreihez: „Menj, és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid…” (1Móz 37,14b) Többször elolvasva ezt az igei mottót, fel kellett fedezni mélységes aktualitását. Az evangélikus Konfirmációi káté ezt egyszerűen így mondja: „Isten egymásra bízott bennünket.” Az október 15-e és 31-e között megrendezett programsorozat alkalmai sokfelől megközelítve, gazdagon kibontva ezt a témakört boncolgatta, mélyítette el, tárta elénk igei, kulturális, zenei sokszínűségében.

Az országos protestáns napok egyik első eseménye a keszthelyi ökumenikus női találkozó volt. Megrendezését az evangélikus gyülekezet lelkésze, Nagyné Szeker Éva és munkatársai vállalták magukra nagy hozzáértéssel és szeretettel. A templomot megtöltő gyülekezet tagjai sokfelől, szinte minden felekezetből érkeztek. Mintegy százharmincan voltak együtt.

A találkozót P. Tóthné Szakács Zita református missziói lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Női Bizottságának elnöke köszöntötte, s a gyülekezet lelkésznőjével együtt vezette végig.

Mi a siker? Ez a meglepő cím szerepelt a meghívón, s a rendezvény arra kereste a választ, hogy mi, hívő emberek hogyan élhetünk a mai világban, ahol minden a pénzről, az érvényesülésről, az előmenetelről, a sikerről beszél – ha mindjárt a másik rovására is.

Csernák Erzsébet metodista lelkésznő bevezető áhítata adta meg az alaphangot a Timóteushoz írt levél alapján, amikor a derűs megelégedettségről beszélt, s arról, hogy az igazi nyereség nem a pénz, hanem Jézus Krisztus. De hogyan lehet teljes életet élni ebben a sikerorientált világban, ahol mások az elvárások, a kitűzött célok, ahol sokszor érezzük azt, hogy az ár ellen kell úsznunk!? – tette fel a kérdést Magyarné Balogh Erzsébet református missziói lelkésznő.

Záróáhítatában Smidéliuszné Drobina Erzsébet evangélikus lelkipásztor a megoldást jelentő értékrendre mutatott rá Pál apostol vallomásában: „…kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.” (Fil 3,8)

Az ökumenikus női találkozó csúcspontja a közös úrvacsoravétel volt, amelynek felemelően szép „liturgiáját” a karmacsi plébánia Amabilis kórusa adta. A résztvevők egyformán üres kezekkel álltak az oltár elé, készen elfogadni az egyetlen, igazi értéket – Jézus bűnbocsátó kegyelmét.

Keveháziné Czégényi Klára


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45 Női nyitány

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster