EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Összetartozás – nem csak eskütétellel…

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Összetartozás – nem csak eskütétellel…

Az életnek van vesztesége és van nyeresége. Nyeresége az egyházközösségen belüli összetartozás. Összetartozni a gyülekezettel, a lelkésszel, az óvodában élő gyermek- és felnőttközösséggel… Ez a tizenöt éves soltvadkerti evangélikus óvoda legnagyobb értéke. Az összetartozás nemcsak években mérhető, hanem mérhető a szívekben is… mert mindenki annyit ér, amennyit visz a szívben, a lélekben és az elmében. Így kerülhetett sor október 16-án a tíz órai istentisztelet keretében hét óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens, egy gazdasági vezető és három dajka eskütételére a százhatvannyolc éves soltvadkerti evangélikus templomban. Káposzta Lajos esperes megáldotta az esküt tevőket, és valamennyiüknek személyre szóló bibliai igét és emléklapot adott át.

A jövőképpel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy jelent és jövőt építeni csak a múlt ápolásával lehet. Tanítóként és szülőként is az a feladatunk, hogy átadjuk a Tízparancsolat minden egyes parancsolatát, ezáltal is törekedve arra, hogy egymás értékét és érzését tisztelő, jó kiállású, tiszta tekintetű gyermekeket neveljünk, akik felnőttkorukra nyitottá válnak az új értelmezésekre, szeretnek és tudnak majd olvasni a Biblia sorai között, akik igénylik majd az őszinte, személyes hangvételű, minden tekintetben igényes beszélgetéseket… Ez utóbbiakra pedig – remélhetőleg – szüksége van a mai kor keresztény emberének is!

Ebben óriási a szerepe és felelőssége a szülői háznak is!

Lakatosné Hachbold Éva (Evangélikus Óvoda, Soltvadkert)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45 Összetartozás – nem csak eskütétellel…

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster