EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Életre kelt múlt

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Életre kelt múlt

Megszokta az ember, hogy minden esztendőben október 31-én, reformáció napján emlékezünk. Visszatekintünk és emlékezünk evangélikusként – talán kicsit büszkén is –, hogy ez elsősorban mégiscsak a mi ünnepünk, hiszen Luther volt az, és nem valaki más, aki kiszegezte 95 tételét ezen a napon a wittenbergi vártemplom kapujára. Természetesen ünnepelünk azonban közösen is: református, baptista, egyszóval protestáns testvéreinkkel együtt tisztelgünk e napokban az előttünk járt reformátorok emléke előtt. (Erről az együtt ünneplésről, együttműködésről szól az országos protestáns napok igen gazdag programja is.) Végül ünneplünk helyi szinten. Ezt tette a soltvadkerti evangélikus gyülekezet is.

Százhatvannyolc évvel ezelőtt ezen a napon, azaz 1837. október 31-én szentelték fel a soltvadkerti gyülekezet ma is álló templomát. Ez adta az apropót a gyülekezet vezetősége számára, hogy életre keltse a múltat. Ez az életre keltés egy márványtáblában „öltött testet”, melyen az eddig itt szolgáló tizenegy lelkész neve olvasható itt-tartózkodásuk dátumával egyetemben. Az ünnepi istentiszteleten szolgáló Gáncs Péter püspök szavai szerint e szám hallatán lehetetlen nem egy focicsapatra gondolni, melyben voltak jó és kevésbé jó, tehetséges és kevésbé tehetséges játékosok a százhatvannyolc esztendő alatt, de mindannyian Isten eszközei voltak, és egy ügyért küzdöttek, mely megszívlelendő a mai kor embere számára is.

Dr. Bölcskei Gusztáv igehirdetésében arról beszélt, hogy a reformáció rámutatott, mi a különbség a lényeges és a lényegtelen dolgok között.

Hogy miért tisztelte meg jelenlétével az alkalmat a református zsinat lelkészi elnöke? Nos, a püspök anyai ágon annak az evangélikus lelkésznek – Spannágel Ferencnek – az ükunokája, aki százhatvannyolc esztendővel ezelőtt, a templom felszentelésekor szolgált a soltvadkerti gyülekezetben.

Az ünnepi alkalmon röviden bemutatták az eddig itt szolgáló tizenegy lelkészt, illetve leleplezték az egyik helyi mesterember által adományként készített emléktáblát.

Az emlékezés a templom falain kívül, a temetőben ért véget, ahol a vendégek és a hívek népes csoportja előtt a gyülekezet elnöksége Káposzta Lajos esperes vezetésével megkoszorúzta a helyi evangélikusok három korábbi lelkészének a sírját.

Homoki Pál


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45 Életre kelt múlt

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster