EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Erdélyben (is) együtt…

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Erdélyben (is) együtt…

Az idén először ünnepelték meg „összehangoltan” a reformáció emléknapját Erdély reformátusai és evangélikusai. Sepsiszentgyörgyön a két felekezet temploma, illetőleg a Székely Mikó Kollégium díszterme szolgált az alkalmak helyszínéül. Az eseményre az osztrák evangélikus egyházból is érkeztek vendégek.

A rendezvénysorozatot ökumenikus istentiszteletek keretezték. Október 30-án délután az evangélikusok templomában Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke köszöntötte az egybegyűlteket. Az igehirdetés szolgálatát dr. Hannelore Reiner, az osztrák evangélikus egyház főtanácsosa végezte, aki prédikációjában hangsúlyozta, hogy a „Ne félj!” jézusi biztatása nekünk is szól.

Puskás Bálint, Kovászna megye szenátora is köszöntötte a résztvevőket. „Bár több felekezethez tartozunk, mégis egy a hitünk, s ez a hit erőt kell, hogy adjon nekünk a további harcokhoz és a megmaradáshoz” – zárta beszédét a szenátor.

Az ünnepi istentisztelet zenei szolgálatát a művészeti líceum kórusa, kvartettje, valamint a református és evangélikus egyház egyesített ifjúsági kórusa végezte. A Tamási Áron Színtársulat két tagja – Kicsid Gizella és Darvas László színművész – egy-egy szavalattal örvendeztette meg az egybegyűlteket.

Október 31-én a Székely Mikó Kollégium dísztermében a bécsi magyar evangélikus gyülekezet lelkészének, Solymár Mónikának az áhítata vezette be a napi programot. Ezután a nem magyar ajkú bécsi gyülekezetben szolgáló Fónyad Pál lelkész tartotta meg előadását az „osztrák reformációról”, átfogó képet nyújtva a protestantizmus terjedéséről egészen 1961-ig, amikor Ausztriában bevezették a teljes vallásszabadságot.

A következő programpontban dr. Hannelore Reiner bemutatta a hallgatóságnak az osztrák evangélikus egyházat. Az előadás érdekességéről, hasznosságáról tanúskodott, hogy utána a résztvevők kérdésekkel ostromolták az előadót. Az érdeklődők természetesen választ is kaptak a főtanácsostól.

Az ünnepségsorozat záróakkordjára a református vártemplomban (képünkön) került sor. A házigazda, Dezső András lelkipásztor örömmel nyugtázta, hogy az idén a sepsiszentgyörgyi protestánsok együtt emlékeztek meg a reformátori hagyatékról. Az igehirdetési szolgálatot Fónyad Pál végezte. Az ünnepi fináléban szerepet kapott a Vox Humana nevű helyi kórus, D. Vásárhelyi Katalin pedig két szavalattal – Soós Ferenc Október 31. és Bartalis János Isten kezében című versének tolmácsolásával – ajándékozta meg a közönséget.

Gödri B. Alpár


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45 Erdélyben (is) együtt…

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster