EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Nem vétkeink szerint!

A vasárnap igéje

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 24. VASÁRNAP – Zsolt 103,6–13

Hozzászólás a cikkhez

Nem vétkeink szerint!

Teljesítménycentrikus, rohanó világunkban feltárul előttünk egy csodálatos kép. Ha akarjuk, gyönyörködhetünk benne, és boldoggá teheti életünket. Ha bezárjuk előtte szívünket és szemünket, akkor gyötrődünk és rohanunk tovább.

A hatalmas, mindenható Isten ismertetőjegyeit fedezhetjük fel ebben a zsoltárban. Elrejtette ezeket a hatalmasok elől, de nyilvánvalóvá tette a gyermekek, a csecsemők, a nyomorultak, a betegek, a fogyatékosok és a szegények előtt. Ők alázatosan így gondolkodnak és éreznek: „Bár nem érdemlem meg, mégis törődik velem az Úr. Napról napra gondoskodik rólam.”

Az elnyomottak egyetlen reménysége az Úr, másra nem számíthatnak! Benne sohasem kell csalódniuk. Nekünk is lehetőségünk van arra, hogy megismerjük Isten végtelen szeretetét.

Isten nem önmagát dicséri, hanem a zsoltáros (Dávid) élettapasztalata csendül fel: „…irgalmas és kegyelmes az Úr…” (8. vers) Eddig is ilyen volt, és ezután sem lesz más. Hűségesen vezette népét a pusztai vándorlás során, megmutatta csodatévő erejét és hatalmát. Bár népe sokszor elfordult tőle, nem bízott benne, ő mindvégig hű maradt. Ezt érezteti velünk is a zsoltáros. A múltból a jelen, sőt a jövő felé vezet, hiszen mi is benne érezhetjük magunkat ezekben az eseményekben. Nekünk is ezt sugallja a zsoltár: számon tart, figyel téged is az Úr. Fontos vagy neki. Veled is meg akarja ismertetni magát. Bízzál benne, téged is megsegít!

Boldog ember, aki élete minden szakaszában meglátja és megérzi, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete az égig ér, és hűsége a fellegekig. Ezek nem fellegekben járó gondolatok, amelyek messze elrugaszkodtak a földi valóságtól, hanem valódi élettapasztalatból származnak. Találkoztam olyan emberekkel, akik életük legnehezebb szakaszában is ugyanúgy vallották, hogy Isten őrizte és vezette őket, mint amikor sikeresek és egészségesek voltak.

A zsoltáros azt szeretné, ha ránk is átragadna ez a végtelen nagy boldogság és jó érzés, amikor Istenre gondolunk. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az emberek sebeiket nyalogatják, betegségeiket sorolják, félelmeiket görgetik maguk előtt ahelyett, hogy Istenbe kapaszkodnának, és benne bíznának. Ő mindig a rendelkezésünkre áll.

Ha perel is velünk az Isten, azért teszi, hogy megtérésre hívjon, jobb belátásra bírjon bennünket. Világosan feltárja előttünk, hogy mi a bűn, mit vétettünk ellene, mit mulasztottunk el megtenni embertársainkért. De nem nyargal ezeken a vétkeken, nem állít pellengérre, nem tesz nevetségessé, hanem kegyelmesen megbocsát. Azt akarja, hogy tisztán lássunk. Lássuk meg bűneinket, vétkeinket és mulasztásainkat, de bízzunk abban, hogy ő kész nekünk megbocsátani. Nem azért, mert mi megígérjük neki, hogy ezután jók és engedelmesek leszünk, hanem azért, mert ő jó és megbocsátó. Isten haragja és büntetése nem tart örökké, viszont szeretete és hűsége mindörökké megmarad. Méghozzá velünk marad! Folyamatosan azt érezhetjük, hogy Isten jelen van az életünkben.

Ha belegondolunk, mennyi vétket és bűnt elkövettünk már életünk során! Szörnyű hosszú listát lehetne belőlük összeállítani! Akár a parancsolatok, akár emberi elvárások jutnak eszünkbe: tele vagyunk mulasztással, hibával, bűnnel és gonoszsággal. Mi lenne velünk, ha mindezekért egyszer számon kérnének bennünket? „Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor?” (Zsolt 130,3) Senki! – ez a helyes válasz. Mégsem vagyunk elveszve! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát halálba küldte érte. Hogy minket megmentsen, a keresztre szegezte összes tartozásunkat. Ezért nem kell elkeserednünk, nem kell tönkremennünk, magunkba zárkóznunk, hanem sokkal inkább arra az ígéretre kell figyelnünk, amely már az Ószövetségben, többek között ebben a csodálatos zsoltárban is hallható: nem vétkeink szerint bánik velünk az Úr! Nem bűneink szerint fizet nekünk, hanem végtelen irgalmasságával és szeretetével vesz körül bennünket. Sokkal jobban szeret, mint ahogy megérdemelnénk.

Jézus nem véletlenül tanított bennünket arra, hogy Istenre úgy tekintsünk, mint szerető mennyei Atyánkra, aki nagy irgalmassága szerint bánik velünk. Atyai szeretete mindent fölülmúl. Hiszünk abban, hogy az istenfélők ezt egész földi életük során tapasztalják, és végül Istent színről színre, teljes dicsőségében meglátják.

Koskai Erzsébet


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45 Nem vétkeink szerint!

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster