EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Dicsőítünk téged, Istenünk, aki a bűnt büntető, de bennünket, bűnösöket mérhetetlenül szerető Isten vagy! Köszönjük, hogy bár feltartóztathatatlanul közeledik az ítélet, de a mi számunkra még lehetővé tetted a menekülést. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, Isten Báránya, aki magadra vetted a világ bűneit, így a mi bűneinket is. Köszönjük, hogy mindent elvégeztél a kereszten, hogy mi már itt, e világon Isten gyermekei lehessünk, és a te testvéreidként élhessünk. Bocsásd meg, hogy sokszor mindezt nem vesszük komolyan, hanem megyünk tovább a biztos pusztulásba – nélküled. Kérünk, nyúlj ilyenkor utánunk, hogy újra hozzád találjunk! Könyörülj rajtunk, akik ma hallgattunk téged, hogy felkészülten várjunk, hiszen nem tudhatjuk, hogy melyik órában jössz el újra. Add, hogy mi is azok közé tartozzunk, akik várva várják a te visszajöveteledet!

Kérünk, légy különösen közel azokhoz, akiknek igen nagy szükségük van rád. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a magányosokért, a kétségbeesettekért, a nélkülözőkért. Az elmúlt héten mindannyian többet gondoltunk azokra a szeretteinkre, akik már nincsenek közöttünk. Urunk, te tudod, hogy nem könnyű ez az időszak egyikünknek sem, és a hiányuk újra nagyon fáj. Légy velünk, és fogd a kezünk! Ne engedd elfelejtenünk, hogy kiben és miben reménykedünk! Kérünk, te segíts a háborúk, a természeti katasztrófák, a szerencsétlenségek áldozatain. Add, hogy vége legyen szenvedésüknek. A romokon hadd épüljenek újra otthonok. Nekünk pedig nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük, hol és hogyan nyújthatunk segítséget a bajbajutottaknak. Te tégy bennünket találékonnyá ezen a téren. Segíts, hogy ne legyünk keményszívűek, szűkmarkúak és önzők, ha mások nyomorúságát látjuk.

Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, családtagjainkat, munkatársainkat, mindenkit, aki közel áll hozzánk. Eddig is te gondoskodtál rólunk, éppen ezért a te kezedbe tesszük a jövőt is. De könyörgünk hozzád – a te akaratod szerint – ellenségeinkért is. Te őrizz meg minket attól, hogy az értük mondott imádságunk csak üres szó legyen. Könyörgünk az egész emberiségért, népünkért, országunkért, vezetőinkért. Kérünk, áldd meg egyházunkat, gyülekezeteinket. Te küldj a különböző munkaterületekre alkalmas embereket.

Kérünk, hallgasd meg imádságunkat az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster