EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - E-pontos tapasztalataink

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

E-pontos tapasztalataink

Egy kis település életében mindig nagy esemény, ha valamilyen fejlesztés történik. A Nemescsó–Meszlen–Acsád–Kőszegdoroszlói Társult Egyházközség 2004 pünkösdjén hozott létre egy e-Magyarország-pontot. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján a következő gondolatok fogalmazhatóak meg a nemescsói nyilvános internetállomással kapcsolatban.

Gondolom, nem kell részletezni, hogy milyen nagy lehetőség volt, amikor műholdas technika segítségével sikerült kiépíteni a széles sávú internetet Nemescsón, egy olyan településen, ahol akkor még csak modemes internethasználatra volt lehetőség. Kezdetben két, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert számítógépen lehetett internetezni a gyülekezeti teremben. A működés későbbi zökkenőmentessége érdekében elkészítettük a házirendet, illetve egy nyilatkozatot, melynek aláírásával mindenki elfogadta a használat feltételeit. A fiatalok a megnyitás után azonnal birtokba vették, és azóta is nagy lelkesedéssel használják az e-pontot, amely heti huszonkét órán át van nyitva. A nyitvatartási idő alatt minden alkalommal van egy e-pont-gazda, aki egyrészt figyel a rendeltetésszerű használatra, másrészt segít, ha valakinek szüksége van rá. Ő az, aki igény szerint fénymásol, CD-t ír. Ezeket a szolgáltatásokat természetesen önköltségi áron biztosítjuk. A felügyeletet gyülekezeti ifjúsági tagok és szülők látják el, de van egy informatikus segítő is, aki a hálózattal kapcsolatos problémák és feladatok megoldásában nyújt segítséget.

Az volt a célunk, hogy ne csak a fiataloknak, hanem minden korosztálynak tudjunk nyújtani valamilyen új lehetőséget. Ennek érdekében szerveztünk számítógépes tanfolyamokat Erdélyi Károly segítségével az elmúlt esztendőben. Ezeket az alkalmakat nagy érdeklődés kísérte. Nagy örömünkre a fiatal felnőttek közül jelentkeztek többen, akiknek otthon a gyerekek miatt ugyan van már számítógépük, de a használattal kapcsolatban még akadnak problémáik. Ezért a tanfolyamnak az volt a célja, hogy a résztvevők elsajátíthassák az általános ismereteket; megismerkedhettek a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés rejtelmeivel, és minden alkalommal használták az internetet. Az érdeklődés azóta sem lankadt, ugyanis az idén ősszel a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét elindítjuk a tanfolyamot, valamelyest kibővítve az anyagát. Folytatjuk azokkal, akik már tavaly is részt vettek rajta, illetve belevágunk a kezdőkkel. Így próbáljuk bátorítani azokat is, akik még nem számítógéppel nőttek fel, de érzik, hogy nekik is tartogathat meglepetéseket.

Mire használják a fiatalok, mire jó az e-pont? A legtöbben természetesen az internet adta lehetőségek kiaknázására használják. Gondolhatunk itt akár a házi dolgozatok készítésére, illetve a vizsgajelentkezésekre, órafelvételre. Örülünk annak, hogy a fiatalok egyre inkább kiveszik a részüket a gyülekezeti újság és egyéb beszámolók készítésének a feladatából. Van azonban más hasznos oldala is az e-pontnak.

Sikerült kialakítani egy olyan közösségi helyiséget, amely sokak számára csábító, hiszen ennek révén lehetőség adódik különböző kapcsolatok kialakításra. A fiatalok és az idősebbek is tudják, hogy van egy olyan hely, ahol a kikapcsolódás mellett lehet beszélgetni, zenét hallgatni, játszani. Mindezek a közösség összetartó erői lehetnek, amit az is bizonyít, hogy a szomszéd falvakból is rendszeresen látogatnak ide vendégek.

Az elmúlt évben egy másik sikeres pályázatnak köszönhetően ki tudtunk alakítani egy külön, önálló számítógéptermet; mind a négy számítógép és a hozzá kapcsolódó technika a gyülekezeti ház hátsó helyiségébe költözött. Ezáltal a kornak megfelelő körülmények között használhatják az idelátogatók az e-Magyarország-pontot.

Úgy lehetne összegezni a tapasztalatainkat, hogy egy kis gyülekezet és egy kis település életében új utat, új teret nyitott a világháló. Jó lenne, ha az ország más településein is felfedeznék, hogy milyen lehetőségeket rejt magában ez a szolgáltatás.

Kalincsák Balázs

Regionális hozzárendelés: Nemescsó–Meszlen–Acsád–K?szegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45 E-pontos tapasztalataink

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster