EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?

EvÉlet - Lelki segély

Hozzászólás a cikkhez

Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?

„Kedves tisztelendő néni! Szerintem olyan csodálatos ez a világ! Amikor bibliaórán a mennyországról hallok, nehezen tudom elképzelni, hogy csodálatosabb lehet nála. Ha nem lesz nap és hold, sem tenger, sem virágok, akkor nem lehet annyira szép. Ráadásul az az érzésem, hogy unalmas is lesz. Nem nézhetünk tévét, még suli sem lesz, és sportolni sem lehet. Az jó lesz, hogy nem lesz betegség meg halál, mert az szörnyű dolog. De egyébként miért vágynak annyira a mennyországba az emberek?”

Kedves Bence! Ismered a Fenn a mennyben című gyermekéneket? (Jertek, énekeljünk 251) Már az első versszaka elárulja, hogy miért vágynak a keresztények a mennyországba: „Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád, / Aki Jézussal járt, s benne hitt, / Aranyból koronát, fehér égi ruhát…” A menny fő ismertetőjele legelőször is az, hogy ott szemtől szemben találkozhatunk az Úr Jézussal. Az ő ragyogó arca az üdvözültek fényforrása, ezért nincs szükség a Napra. A mennyországban az Urat valóságos, de megdicsőült testben láthatjuk majd, amelyen láthatóan viseli a golgotai szögek nyomát. Képzeld csak el! Szenvedésének és halálának jelei a mennyben számunkra is láthatóak lesznek, és mindörökké figyelmeztetnek majd arra, hogy ő milyen nagy árat fizetett a mi szabadságunkért. Mennyiszer hallottad és olvastad a Megváltóról szóló történeteket! Hát nem lenne csodálatos, ha láthatnád is egykor a győztes Bárányt?

A menny a jutalmazás helye is lesz. A jutalmakat pedig ő maga fogja kiosztani azoknak, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzá. Tudod, a hívők bűneit Isten már nem kéri számon, mert megítélte azokat a Golgota keresztjén. De a szolgálatukat mérlegre kell tenni! A bírói szék előtt fény derül minden egyes hívő életére és szolgálatára. Az emberek általában azt kérdezik tőlünk, hogy mennyire vagyunk sikeresek. Isten azonban arra kíváncsi, hogy gyermekei menynyire hűségesek hozzá. Mindent az Úrért kell tennünk, és semmit sem azért, hogy az emberek elismerését kivívjuk. Ha imádjuk Istenünket, és szívünk neki van szentelve, akkor még próbálkozásainkért is jutalmat kapunk, függetlenül attól, hogy mekkora sikerrel építettük Isten országát (Kol 3,22–24).

Istent szolgálni elsősorban azt jelenti, hogy együtt érzünk az elesettekkel. Meglátogatjuk a betegeket, tápláljuk az éhezőt, megvigasztaljuk a szomorkodókat, és beszélünk nekik arról az örömhírről, hogy a Szabadító eljött hozzánk (Mt 25,31–45). Minden szolgálat, amelyet az Úrért végeztünk itt a földön, fontos, és elnyeri jutalmát. Ugye te is szereted, Bence, ha megdicsérnek és megjutalmaznak a szüleid vagy a tanáraid azért, ha valami nagyszerűt tettél? Kívánom neked, hogy átélhesd majd azt is, hogy maga a hatalmas Isten teszi a fejedre a győzelmi koszorút a mennyben! Ennél nagyobb elismerés senkit sem érhet.

Örömteli dolog tudni azt is, hogy a mennyben nem leszünk egyedül! A Megváltó mellett megcsodálhatjuk az angyalok seregeit is! Ott lesznek a próféták és apostolok, a vértanúk és reformátorok minden megváltott emberrel együtt! Újra átölelhetjük a már régen elhunyt, de a mennyben mégis élő szeretteinket. Levelednek abban a részében, amelyet a cikk elején nem idéztem, megosztottad velem, hogy nemrég előrement nagypapád tanított imádkozni. Ha eljön az idő, találkozhatsz vele! És többé nem kell elválnod tőle. Attól pedig, hogy a menny nem lesz olyan gyönyörű, mint földünk, igazán nem kell tartanod. Isten teremtett világa lenyűgöző, örülök, hogy ezt naponta észreveszed. De hogy mennyivel gyönyörűségesebb lesz mennyei otthonunk, azt nem lehet szavakba önteni. Az aranyvárosban élünk majd, ahol semmiben sem szenvedünk hiányt. Nem lesznek félelmetes viharok, vulkánkitörések, házakat romba döntő földrengések. Nem lesz sem félelem, sem sírás.

Arról is biztosíthatlak, hogy ha beléphetünk az üdvösség helyére, nem fogunk unatkozni! A trónon ülő királyt fogjuk imádni hófehér ruhában. Neki éneklünk, és őt szolgáljuk majd (Zsolt 22,23; Jel,14,1–3; Jel 7,15). A mennyben is lesz fejlődés. Isten megmutatja, hogy milyen igazságosan és bölcsen kormányozta a világot, és vezetett bennünket. Asztalhoz telepedhetünk a hit hőseivel, és összefüggéseiben érthetjük meg az egész emberiség történetét. Ne aggódj, ez lesz az igazi suli! És akkor még nem is beszéltem arról, hogy milyen izgalmas lesz az, ha megszűnik az idő, nem lesz múlt és jövő, csak örökkévaló jelen!

Remélem, sikerült felkeltenem az érdeklődésedet az örök öröm helye iránt! Tudod, hogyan juthatnál oda, hogy ellenőrizd, hogy igazat mondtam-e? „Van a mennyben egy kis hely, énnekem, teneked. / Akarod-e helyed? Jöjj és térjél meg!” (Jertek, énekeljünk 124)

Szőkéné Bakay Beatrix


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45 Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster