EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Új nap – új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap – új kegyelem

Vasárnap

A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat. 2Sám 7,21 (ApCsel 3,18; Lk 17,20–24/25–30/; Róm 14,7–9; Zsolt 110) Lassan vége az egyházi esztendőnek megint. A német egyház ezt a hetet „drittletzer”-nek, a „harmadik-utolsónak” nevezi. Nem kellene nekünk is elkezdeni ezt a „visszaszámlálást”? S nemcsak az egyházi esztendőre, hanem az egész világra, történelemre, életünkre nézve? Nem volna itt az ideje? – Ezen a héten „ezzel a szemmel” az ószövetségi mondatokat olvassuk Útmutatónkból. Mert Isten véghezviszi hatalmas dolgait, méghozzá valóban ígérete és szándéka szerint. Legyen ez a mondat boldogító ígéret, és vezessen napjaink „átértékeléséhez” is a visszaszámlálás alapján!

Hétfő

Teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsolt 16,11 (Fil 4,19; Mk 4,1–9 /10–12/; Kol 3,1–4) Nem igaz, hogy a keresztény élet sótlan és örömtelen! Sőt: aki a „teljességre” és „örökkévalóságra” tud tekinteni, annak élete már itt is öröm a Mester „jobbján”. Vagy legalábbis egyensúlyt tud teremteni ez a boldog reménység a próbák és bajok közepette is. És a vége: reménység szerint „jobbján” lehetünk majd, és nem „balján.”

Kedd

Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek. Zsolt 17,7 (ApCsel 14,3; Mk 13,9–20; Kol 3,5–11) Tegnapi igénk „folytatása” és megerősítése ez a mai. Lehet Jézus jobbjához menekülni, lehet hozzá térni már ma is! Még nem késő, Urunk erre vár. Sőt, aki ezt teszi, csodákat tapasztalhat. S nemcsak Jézus nagy csodáira gondolhatunk, és nemcsak a „nagy napra”, hanem mindennapi életünk addig is tele lehet „csodákkal.”

Szerda

Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. 1Móz 3,6 (Róm 5,17; Zsid 13,1–9b; Kol 3,12–17) A „bűneset” bizony ismétlődő történet is! Bennünket is sok minden „csábít”, és nekünk is sok minden „kívánatos”, ami pedig tilos és bűn! S nemcsak mi eshetünk el, hanem magunkkal sodorhatunk másokat is, akik velünk, körülöttünk élnek. A végső napra tekintés s még inkább „Isten őrizzen” minket ma is – nemcsak a bajoktól, hanem az eleséstől, bűntől is.

Csütörtök

Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Zsolt 98,9 (Jn 5,30; 1Jn 2,18–26/27–29/; Kol 3,18–4,1) Koncentráljunk erre a szóra: „eljön”. Mondhatjuk múlt időben: eljött, de nem ítélettel, hanem kegyelemmel. Eljön ma is igéjében és erejével. S el fog jönni még egyszer, de már azért, hogy ítéletet mondjon. Különös íze lehet éppen mai életünkben ennek a két szónak: „igazságosan” és „pártatlanul” fog ítélni. Ítéletében semmi érdek nem lesz! Vessük alá magunkat ítéletének ma, hogy akkor felmentést nyerhessünk!

Péntek

Ellenségeink fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghezvinni ezt a munkát. Neh 6,16 (ApCsel 9,3–5; Mt 26,36–41; Kol 4,2–6) Isten népének mindig voltak ellenségei is. Ebben az igében azokról van szó, akik a babiloni fogság után gátolták a jeruzsálemi templom újjáépítését. De talán azt is mondhatjuk – gondoljunk például Gamáliel tanácsára! –, hogy a történelem folyamán nekik is többször fel kellett ismerniük, hogy az egyház építése Istentől van. Ezért mondta Jézus, hogy az általa épített egyházon semmi nem „diadalmaskodik!” Nekünk csak azt kell kérni, és arra kell vigyázni, hogy ne az „ellenségek”, hanem az „építők” között találtathassunk!

Szombat

Az Úr ezt mondta Gedeonnak: Békesség neked, ne félj, nem halsz meg! Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el: Az Úr a békesség. Bír 6,23–24a (Jn 14,27; Mk 13,30–37; Kol 4,7–18) Ott és akkor Gedeonnak személyre és esetre szóló ígéret hangzott el: ne félj, nem halsz meg. Krisztusban ez az ígéret kiszélesedett, és mindenkinek szólóvá lett! Életünk pedig ezért az ígéretért hálás szolgálattá lehet, békességéből élve neki „oltárt építeni”, szolgálni mindennap – az örök béke és élet jegyében.

Keveházi László


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45 Új nap – új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster