EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 28 - Akiknek az Útmutatót köszönhetjük

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Akiknek az Útmutatót köszönhetjük

Kétszáznyolcvan éve alakult meg a herrnhuti testvérközösség

Feltehetően valamennyi magyar evangélikus tudja, hogy a napi Útmutató Németországban, Herrnhutban készül. Úgy is hívják, hogy „herrnhuti Losung”. Talán kevesek által ismert azonban, hogy a kicsinyke szászországi faluban nem csupán lelkes evangélikus hívek készítik az Útmutatót, hanem egy ökumenikus közösség tagjai, akik sajátos kegyességet őriznek.

Herrnhut (a szó jelentése: „az úr oltalma”) Szászország délkeleti részén fekvő település, közel a cseh határhoz. Ennek nagy jelentősége van, hiszen morva kivándorlók alapították a falut (1722-ben), akik nagyrészt tagjai voltak a cseh–morva testvérhitközségnek. Az alapítók a hitükért elszenvedett üldözés miatt hagyták el szülőföldjüket, ugyanis korán elszakadtak a római katolikus egyháztól, közösségük az evangéliumból megismert igazságokra és szellemiségre épült, sokat merített a mártírhalált halt Husz János életművéből.

Nikolaus Ludwig, Zinzendorf és Pottendorf grófja, egy nyájas földesúr, aki Wittenbergben jogot tanult, később (álnéven) a lutheránus egyház lelkészévé avattatott fel, megnyitotta birtokát az ellenreformáció elől menekülő pietista hitközösség előtt. Itt védett környezetben, szabadon élhették meg hitüket. A herrnhuti testvérközösség megalapításának dátumát 1727-re teszik, ennek éppen kétszáznyolcvan esztendeje. Lelki vezetőjük pár évvel később maga a gróf lett, aki az egyre nagyobb hírnevet szerző, de a lutheránus egyházzal egységben maradó mozgalmat egészen haláláig irányította.

Ökumenikus irányultságú ima- és életközösségüknek az alapja a liturgikus és köznapi együttlét, Krisztus főségének gondolata, a hívek úrvacsorai asztalközössége, ugyanakkor a más meggyőződésen lévők iránti tolerancia.

Az Evangéliumi Testvérközösség (Evangelische Brüder-Unität) neve leginkább a már emlegetett Losungról ismert, mely immár több mint ötven nyelven (például több afrikai népcsoport nyelvén, többféle kínai nyelven, de eszkimó vagy szorb nyelven is) hirdeti Isten dicsőségét. Az Útmutató évente közel kétmillió példányban kel el nyomtatott formában, illetve mind többekhez jut el digitálisan, az interneten keresztül. A különböző fordításokból egy-egy példányt őriznek a gyülekezet életét, múltját és jelenét bemutató tárlaton Herrnhutban. Rejtélyes okból magyar nyelvű Útmutatót azonban, mint arról személyesen meggyőződhettem, nem rejt a vitrin.

A másnapi igét Zinzendorf gróf a naponkénti esti áhítat részeként adta át a közösség tagjainak (volt, hogy énekbe foglalta) 1728-tól; pár évvel későbbtől pedig könyv alakban is megjelentették. A gróf halála óta a napi igéket (mindig csak az ószövetségit) egyszerű ceremónia keretében, az egyház vezetőségi ülésén sorsolják ki, az újszövetségit pedig ezekhez keresik hozzá teológusok. Jó évszázada alakult ki az a rend, hogy naponta egy ó- és egy újszövetségi ige, valamint egy ének- vagy imarészlet egysége a nap bátorító bibliai üzenete.

A testvérközösség a napi ige mellett külmissziói munkájáról is ismert. Már 1732-ben misszionáriusokat küldtek ki a karibi szigetvilágba, Grönlandra, Dél-Afrikába, Suriname-ba, Dél-Amerikába. Zinzendorf ötlete nyomán a misszionáriusok azonnal iskolákat hoztak létre az evangéliumi szellemű nevelés szolgálatára. Aki hitre jutott, maga is misszionáriussá lett, és igyekezett másokat is megnyerni Jézus Krisztusnak. Ebből a missziói felelősségből azután sorra születtek a gyülekezetek. A missziói munka ma is nagyon élénk, kiemelt missziói területek: Afrikában Kongó, Malawi, Zambia; a karibi szigetvilágban Kuba, Francia Guyana, Honduras; Ázsiában Nepál, a kelet-szibériai yupik és csukt népcsoport. Európában: Albánia, Lettország és a németországi (egykori NDK-beli) Cottbus.

A közösség az elmúlt kevesebb mint háromszáz évben nyolcezer misszionáriust küldött ki. Vannak gyülekezeteik Amerika északi felében (Egyesült Államok, Kanada) is. Egyik ismert észak-amerikai központjukat, Bethlehemet, az amerikai oktatás egyik fellegvárát, ahol a lakóknak ma is több mint fele német származású, maga Zinzendorf alapította ottani missziós útja során. A Herrnhutból kiinduló közösségeket angol nyelvterületen Morva Egyházként (Moravian Church) határozzák meg.

A testvérközösség jelenleg öt kontinens harminc országában van jelen, tagjainak száma 825 ezer. Hagyományos közösségeik Németország mellett Csehországban, Nagy-Britanniában, Hollandiában, Dániában, Skandináviában és Svájcban találhatók. A gyülekezetek jelentős szociális munkát is végeznek, kiemelten a bevándorlók között. Közösségeik jól szervezettek. Több óvodát, iskolát működtetnek, például pár éve kezdte meg működését egy gimnázium Herrnhutban, noha a településen alig több mint ezren élnek. Ennek anyagi hátterét jelentős részben amerikai közösségek biztosítják. Az iskolában kötelezően tanítják a cseh nyelvet, ezzel is emlékezve a cseh–morva ősökre. Pedagógiai programjuknak lényeges eleme, hogy a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűek, idősek iránti szolidaritást erősítsék a diákok között. A közösségben egyébként is rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek és ifjak közötti munkára, hiszen belőlük lehetnek a jövő misszionáriusai.

A herrnhuti gyülekezeti terem puritán, minden fehérre van festve, és nagyon figyelnek arra, hogy egyetlen személy se tűnjön kivételezettnek a közösségben (beleértve az igehirdetőt is), ezért például nincsen semmiféle pulpitus, csupán úrasztala, amely minden hívővel szemben áll, az oldalkaréjok nem hangsúlyosak. A helyiség hatszáz (!) személy befogadására alkalmas.

Már a kezdet kezdetén – az apostoli példa szerint – tizenkét vént állítottak az életvitel és a rend feletti őrködésre, és fölöttük Krisztust tekintették a „fővénnek”. A herrnhutiak szerint a testvéri szeretet melege a legnagyobb vonzerejük, összejöveteleiken a közös imák és énekek hangsúlyosak.

Szegfű Katalin


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Élő víz
Mi újság a szeretetpiacon?
Transzplantáció
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Egy kis gyülekezet nagy öröme
Oktatási stratégia és jövőkép
Évszázados templomukat ünnepelték a zalaegerszegiek
Ferencvárosi magvetés
Bionap az evangélikus templom javára
Jótékonysági koncertet is adtak a fúvósok
Intézményfinanszírozás a politikai erőtérben
Isten igéje az óvodai nevelésben
Keresztutak
Az európai kulturális párbeszédről tanácskoztak az Ararát lábánál
Változtak a pápaválasztás szabályai
Koalíciós ultimátum az egyházaknak?
Zarándokút Szent Imre nyomában
Szélesebb körben gyakorolható a latin nyelvű misézés
Egyházi levéltárosok az egykori árvaházban
Akiknek az Útmutatót köszönhetjük
Egymás jobb megértéséért
Templomrongáló színesfémtolvajok Nyíregyházán
Evangélikusok
Tiszta küzdelem - Isten oltalmában
Jubileumi tanév - új módszertannal
e-világ
Teákról, kávékról
Keresztény szemmel
Békesség nékem
Megbékélés - a lélek mélyén
Trendi
A hét témája
És ki gondol az általa meghurcoltakra?
Az érem egyik oldala
Rendezni végre közös dolgainkat...
Húsz éve hunyt el Káldy Zoltán püspök
evél&levél
Mi a jó, és mi a rossz?
Avatás vagy szentelés?
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Az evangélikus egyházművészet első doktora
Credo in unum Deum
Jairus kislányától az ötödik béig
Honterus a könyvespolcon
Nekem fesztivál 2007
A vasárnap igéje
A keresztség Isten cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Szoftverfrissítés
Ige+hirdető
Figyelve a hallgatókra
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 28 Akiknek az Útmutatót köszönhetjük

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster