EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 37 - Száz százalék?!

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Száz százalék?!

"Csak 100%-os teljesítménnyel lehetünk méltóak az ünnepi vacsorára" (= az üdvösségre) – olvassuk lapunkban (augusztus 17-i szám, 9. oldal, középső hasáb, lent). Ehhez hasonló szellemben „evangélizált hajdan” egy akkor már törvényfanatikusnak beillő laikus prédikátor, akinek talán sikerült rajtam kívül más fiatalokat is úgyszólván a kétségbeesés szakadékába taszítani – ha nem is ez volt a tudatos célja, miként cikkírónknak sem. Százszázalékos keresztény nincs, csak önámító. Kegyelemből élünk, nem valami képzelt „rekordszázalékból”, amely repülő kő, s „ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál meg”. (Engem még gyógyíthatóan, hála Istennek.)

Nem vall kiváló bibliaismeretre, ha a bölcs Salamont mintaszerű talentumkezelőnek minősítjük; 700+300 feleség bizony megártott neki: vénségére bálványozásba vitték (1Kir 11). (Sámsonnak egy Delila is „elég” volt – nagy ember nagyot bukhat, hitében is.) Nevezzük ezt most salamonitisznek, esetleg egyházi használatra, hiszen nekünk szól az intés.

Az ellenpélda Dávid király: az ő szíve teljesen, tökéletesen az Úré volt (1Kir 11,4.6; a héber kifejezés nem makulátlanságot jelent, hanem mintegy fenntartás nélküli odaadást). Meg kell jegyeznünk: az új fordítás itt is jobb a réginél. Emellett pedig különösképp segít egyházunk középponti tanítása: „Hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.” (Róm 3,28) És ez nem betűrágás, hanem életirány! A jó cselekedetek pedig az eleven hit gyümölcsei, lelki életjelek.

Mindenkinek megvan az istenadta rendeltetése, s erre ismételten rátalálni igencsak üdvös! Ezt érdemes megcélozni: áldás, öröm forrása.

Dr. Bodrog Miklós (Budapest)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az első lépések
Élő víz
Heti útravaló
Elidegenülés
Imádság a korszellem ellen
Egyházunk egy-két hete
Egység az egységben
Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson
Díszterem díszkivilágításban
Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt
A százéves vönöcki torony üzenete
Újabb lépés az evangélikus egészségügyi központ megvalósulásáért
Keresztutak
Szlovák istentisztelet Kiskőrösön
Evangélikusok
Alberti örömhír
Kereskedőből Isten sáfára
Jubileum és őrségváltás
e-világ
Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében
Keresztény szemmel
Fösvénység
Madár újabb győzelméről...
Krisztus és az Ószövetség
A hét témája
Országos találkozó - még egyszer
Gáncs Péter püspöki székfoglalója
Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Így készültek
Tudta-e, hogy
Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?
evél&levél
Kedves Gyerekek!
Száz százalék?!
Közlemények, nyilatkozatok
Köszönetnyilvánítás
Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására
A közelmúlt krónikája
Külmissziós gyermektábor belföldön
E heti Luther-idézet
Luther idézet
A vasárnap igéje
Pár szó egy felkiáltójelről
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 37 Száz százalék?!

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster