EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 37 - Elidegenülés

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Elidegenülés

Két ember között az elidegenülést az jelzi, hogy már „nem értik egymás szavát”. Kiderül, hogy nincs miről beszélgetniük. Találkoznak, néznek egymásra: miről is beszéljünk – hiszen nagyon régen nem látták már egymást. Nem tudnak egymás dolgairól, hogyan él a másik, milyen problémái vannak…

Hasonlóképpen van az Istentől elidegenült ember Istennel is. Már nem érti Isten beszédét, hiába olvassa a Bibliát. Tartalmát sem érti, a mondatokat, sokszor az egyes szavakat sem. Ilyen például az „áldás” szó is. Beszéljünk most erről. (Az „Élő víz” rovat cikkei megszólító, ébresztő, gyakorlati írások akarnak lenni. Egy ilyen gyakorlati kérdés a bibliai szavak, fogalmak megértése.)

Áldás alatt az elidegenült ember testi, földi, mulandó dolgokat ért. Amikor azt kéri, hogy gyermekét Isten áldja meg, elsősorban a jó állás, autó, pénz, „boldogulás”, testi egészség jut eszébe. Ám a bibliaolvasó ember gyakran tapasztalja Ábrahám és mások történetének kapcsán, hogy Isten az áldásnál valami másra gondol. Megadja a testi dolgokat is, de ezen túl valami mást, valami többet akar adni. Jézus nagyon világosan mondja: „Keressétek először Isten országát, és mindezek (étel, ital, ruházat) megadatnak néktek.” (Mt 6,33)

Hasonlót tapasztalunk a samáriai aszszony történeténél. Jézus nem becsüli le az asszony fáradozását, aki a déli hőségben kénytelen a kútra járni, de próbálja érzékeltetni vele, hogy van valami, ami ennél is fontosabb, ezért így szól hozzá: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: adj innom!, te kérted volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.” (Jn 4,10)

Mi tehát az a nagy többlet, amit az „áldás” szó fejez ki a Bibliában? Röviden így mondhatjuk: hazatalálni Istenhez, újra gyermeki kapcsolatba kerülni Istennel. Ez az áldás lényege. A mindennapi életben sajnos apró dolgok is el tudnak téríteni minket a lényegtől. Életünk tele van nekünk „fontos” dolgokkal, amelyek visszatartanak Jézustól. Például nincs időnk vasárnap templomba menni, mert ebédet kell főzni; nem olvassuk a Bibliát, mert éppen egy izgalmas regényt bújunk… Rohanunk – nincs időnk végighallgatni valakit, nincs időnk az igére, nincs időnk a lelkünkre. Mert minden izgat minket, leköt bennünket az egész világ, és nem vesszük észre, hogy rámegy a lelkünk – vagyis elveszítjük az áldást!

Eldöntötted-e már, hogy mi fontos, és mi nem; mi sürgős, és mi az, ami ráér? A testi áldásokat nyilvánvalóan mindenki kívánja. De azt a többletet, amit Jézus kínál, ami több a mulandó sikernél, vágyaknál, azt akarjuk-e igazán, azért kinyújtjuk-e a kezünket?

Jó lenne, ha ez a kérdés megállítana, nyugtalanítana, és sürgetővé válna számunkra.

Gáncs Aladár


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az első lépések
Élő víz
Heti útravaló
Elidegenülés
Imádság a korszellem ellen
Egyházunk egy-két hete
Egység az egységben
Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson
Díszterem díszkivilágításban
Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt
A százéves vönöcki torony üzenete
Újabb lépés az evangélikus egészségügyi központ megvalósulásáért
Keresztutak
Szlovák istentisztelet Kiskőrösön
Evangélikusok
Alberti örömhír
Kereskedőből Isten sáfára
Jubileum és őrségváltás
e-világ
Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében
Keresztény szemmel
Fösvénység
Madár újabb győzelméről...
Krisztus és az Ószövetség
A hét témája
Országos találkozó - még egyszer
Gáncs Péter püspöki székfoglalója
Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Így készültek
Tudta-e, hogy
Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?
evél&levél
Kedves Gyerekek!
Száz százalék?!
Közlemények, nyilatkozatok
Köszönetnyilvánítás
Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására
A közelmúlt krónikája
Külmissziós gyermektábor belföldön
E heti Luther-idézet
Luther idézet
A vasárnap igéje
Pár szó egy felkiáltójelről
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 37 Elidegenülés

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster