EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 37 - Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására

Közlemények, nyilatkozatok

Hozzászólás a cikkhez

Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására

ÖNRÉSZ-TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT A Magyarországi Evangélikus Egyház pályázatot ír ki azon gyülekezetek részére, amelyek a fent említett, a Belügyminisztérium által lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására kiírt pályázatra jelentkeznének, de a kívánt önrészt teljes egészében nem tudják felmutatni. A pályázat célja, hogy az önrésszel nem rendelkező egyházközségek is élhessenek a minisztérium által kínált lehetőséggel. A szükséges (a teljes költség 50%-át kitevő) önrész részben, illetve teljes egészében igényelhető. Előnyt élveznek azok a gyülekezetek, amelyek a teljes költség 20%-át saját forrásból fedezni tudják. A működési támogatásban részesülő egyházközségek az önrész teljes egészét igényelhetik. Az igények benyújtási határideje: 2003. október 10. A nyertes pályázóknak a Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozatot küld, amit a belügyminisztériumi pályázathoz kell majd csatolni, melynek benyújtási határideje október 31. Az önrész igényléséhez formanyomtatvány nincs, azonban a kérvényhez csatolni kell a benyújtandó belügyminisztériumi pályázati anyag másolatát. Bővebb információ Peskó Zsuzsánál kérhető a (06 1) 429-2030-as telefonszámon. A kérvényeket az alábbi címre kérjük beküldeni: Magyarországi Evangélikus Egyház Gazdasági Osztálya 1085 Budapest, Üllői út 24. ****** A lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítésének, felújításának támogatására írt ki pályázatot a Belügyminisztérium. A pályázaton önálló adószámmal rendelkező egyházak, egyházi szervezetek vehetnek részt. Az ingatlannak az egyház kizárólagos – per-, teher- és igénymentes – tulajdonában kell lennie, és legalább egy önálló lakást kell tartalmaznia. Az ingatlanban lévő lakás(ok)nak egyházi személyek vagy egyházi alkalmazásban lévő személyek életvitelszerű lakáshasználatát kell biztosítaniuk. Felújításnak minősül a meglévő építmény, építményrész, helyiség eredeti használhatóságának, üzembiztonságának biztosítása érdekében végzett építési-szerelési munka. Korszerűsítésnek minősül a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, gázhálózat közmű bevezetése, hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, az épület külső hőszigetelése, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, valamint az épület villamos és biztonsági berendezéseinek fejlesztése. A pályázaton lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítéséhez, felújításához vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető, a támogatás mértéke a bekerülési költség maximum 50 százaléka lehet, az egy ingatlanra jutó támogatás nem haladhatja meg az 5 millió forintot. Az ingatlan egyéb, nem lakáscélú részeire más támogatás igénybe vehető a jelen támogatás felhasználása mellett is. A pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatványok letölthetők a Belügyminisztérium honlapjáról (http://www.b-m.hu), vagy térítésmentesen beszerezhetők a megyei és fővárosi közigazgatási hivatalokban. A pályázatok befogadása folyamatos, benyújtási határidő: 2003. október 31., a támogatási keret kimerülése esetén a tárca a pályázatok befogadását leállítja. (MTI)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az első lépések
Élő víz
Heti útravaló
Elidegenülés
Imádság a korszellem ellen
Egyházunk egy-két hete
Egység az egységben
Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson
Díszterem díszkivilágításban
Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt
A százéves vönöcki torony üzenete
Újabb lépés az evangélikus egészségügyi központ megvalósulásáért
Keresztutak
Szlovák istentisztelet Kiskőrösön
Evangélikusok
Alberti örömhír
Kereskedőből Isten sáfára
Jubileum és őrségváltás
e-világ
Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében
Keresztény szemmel
Fösvénység
Madár újabb győzelméről...
Krisztus és az Ószövetség
A hét témája
Országos találkozó - még egyszer
Gáncs Péter püspöki székfoglalója
Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Így készültek
Tudta-e, hogy
Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?
evél&levél
Kedves Gyerekek!
Száz százalék?!
Közlemények, nyilatkozatok
Köszönetnyilvánítás
Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására
A közelmúlt krónikája
Külmissziós gyermektábor belföldön
E heti Luther-idézet
Luther idézet
A vasárnap igéje
Pár szó egy felkiáltójelről
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 37 Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster