EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 37 - Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében

A teleházak eddigi funkciója az információgyűjtés és annak mindenki számára hozzáférhetővé tétele, illetve alapvető informatikai szolgáltatások nyújtása volt. Az információs társadalmak kialakulása és tudástársadalommá való továbbfejlődése azonban e gyakorlattal már nem elégszik meg, hiszen a tudás (annak megszerzése, szétosztása, előállítása stb.) válik központi szereplővé. Ezt sugallja a névválasztás is: a teleházak mellett megjelentek az ún. tudásházak is.

A teleházak hagyományos gyakorlat- és szokásrendszerét továbbgondolva és kibővítve új szolgáltatással kell megtöltenünk őket. Át kell gondolni jelenlegi helyzetüket: már nem elég az a szerep, hogy információs központként működjenek. Az emberek számára korra és nemre való tekintet nélkül olyan programokat és szolgáltatásokat kell biztosítaniuk, melyek anélkül, hogy kötelezően és megerőltetően hatnának, a folyamatos „tudáselérés” és „tudásátadás” (naprakészség, életfogytig tartó tanulás stb.) lehetőségét adják. Míg a teleházak kis településeken indultak, a tudásházak nagyobb településeken, térségi központokban működnek, és céljaik összetettebbek, mivel a hagyományos szolgáltatá- sokon túl a tartalomszolgáltatás is feladatuk. Ebből is látszik, hogy mást képviselnek, hiszen más a feladat egy kistelepülésen, és más a nagyobb városok- ban. A kettő viszont tökéletesen kiegészíti egymást, hálózatba fűzve a tudásházak kiszolgálják a teleházakat tudástartalommal, és minőségibb, magasabb szintű szolgáltatási lehetőséget is biztosítanak számukra.

Ezek után adódik a kérdés: mi köze mindehhez az egyháznak?

Az egyház mai helyzete tükrözi az általános magyar helyzetet is. Vannak kistelepülésen működő szórványgyülekezetek, és vannak nagyobb településeken működő felettes intézmények. Ez is mutatja, hogy felépíthető a rendszer, a jelenlegi vidékfejlesztési gyakorlathoz hasonlóan. Nagyon jó példák vannak már arra, hogy a gyülekezetek biztosítanak helyet, hoznak létre és működtetnek teleházat. Már vannak komoly fejlesztések, melyek megfelelnek az új követelményeknek: ilyen például az evangélikus egyház honlapja is. Az elmúlt év tavaszán megalakult az Intelligens Egyházprogram Munkacsoport. Tavaly nyáron jelent meg a Bogdányi Gábor vezetésével szerkesztett Templom egere című könyv és CD-melléklet, amely minden lelkészi hivatalba eljutott. A kiadvány nagyon értékes segítséget nyújt a lelkészek számára az informatikai eszközök megismeréséhez és használatához. Egyre több gyülekezetnek van színvonalas, rendszeresen frissülő honlapja. Evangélikus levelezőlisták is működnek már. Az egyházközségek számára egyre fontosabb az információ – hiszen örvendetesen bővül a különféle egyházi rendezvények, alkalmak választéka.

Akadnak azonban komoly lemaradások, fehér foltok is. Ennek oka főként a szemléletváltozás lassúságában található. Nem feltétlenül a lelkész feladata, hogy gyülekezeti honlapot készítsen, és azt folyamatosan naprakész információval lássa el. Itt is szerepe lehet a gyülekezeti teleházaknak, tudásházaknak, nem beszélve a közösségfejlesztő és összetartó erőről. Például fontos a heti egy ifjúsági óra személyesen átélt élménye, ezért minden lehetőséget biztosítani kell a további folyamatos kapcsolattartásra és az egymásra figyelésre, az érdeklődés fenntartására. Ennek is helye lehet a tele- vagy tudásház. Biztos, hogy így olyanokat is meg tudunk szólítani, akiket a hagyományos módon nem! A legkisebb gyülekezetekben is biztosan van már olyan fiatal – vagy akár idősebb – gyülekezeti tag, aki megtiszteltetésnek veszi, ha megbízzák teleház- vagy tudásházszervezéssel.

Végezetül az Európai Unió eltökélt szándéka – és jól felfogott gazdasági érdeke – hogy 2005-ig javarészt megvalósítsa saját információstársadalom-stratégiáját, az eEurope-programot. Magyarország 2004-ben teljes jogú EU-taggá válik. Hazánk már abba az új közösségbe lép be, amelynek tagjai addigra már zömében végre is hajtották a programot. A cél az, hogy az információs társadalmon keresztül kialakítsuk a tudástársadalmat. A változó eszközökkel együtt a tudat, a hozzáállás is változik. Kitágul a világ – már az Univerzum felé is. Mindezt nekünk, felnőtteknek nehéz követni – gyermekeinknek már jóval könnyebb lesz ennek megfelelően élni. A fiatalok ebbe az új világba születtek és születnek, számukra a világ legtermészetesebb dolga így élni, gondolkodni. Ezért az egyház, a digitális egyház feladata sem lehet más, mint Isten létét, igéjét a leghatékonyabban hirdetni – a digitális eszközökkel is, a korábbinál jóval magasabb szinten.

Bese Ferenc


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az első lépések
Élő víz
Heti útravaló
Elidegenülés
Imádság a korszellem ellen
Egyházunk egy-két hete
Egység az egységben
Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson
Díszterem díszkivilágításban
Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt
A százéves vönöcki torony üzenete
Újabb lépés az evangélikus egészségügyi központ megvalósulásáért
Keresztutak
Szlovák istentisztelet Kiskőrösön
Evangélikusok
Alberti örömhír
Kereskedőből Isten sáfára
Jubileum és őrségváltás
e-világ
Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében
Keresztény szemmel
Fösvénység
Madár újabb győzelméről...
Krisztus és az Ószövetség
A hét témája
Országos találkozó - még egyszer
Gáncs Péter püspöki székfoglalója
Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Így készültek
Tudta-e, hogy
Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?
evél&levél
Kedves Gyerekek!
Száz százalék?!
Közlemények, nyilatkozatok
Köszönetnyilvánítás
Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására
A közelmúlt krónikája
Külmissziós gyermektábor belföldön
E heti Luther-idézet
Luther idézet
A vasárnap igéje
Pár szó egy felkiáltójelről
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 37 Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster