EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 37 - Egység az egységben

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Egység az egységben

Új elnökség a Déli Egyházkerület élén

Gáncs Péter püspök és Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelő
Közép- és Kelet-Európa legnagyobb evangélikus templomában, a békéscsabai nagytemplomban iktatták be hivatalába szeptember 6-án a Déli Evangélikus Egyházkerület új elnökségét: Gáncs Péter püspököt és Szemerei Zoltán felügyelőt. Hazánk legnagyobb evangélikus gyülekezete – dr. Szeberényi Gusztáv személyében – adott már püspököt az evangélikusságnak, Békéscsaba azonban most első ízben volt otthona ennek a rangos eseménynek. Hogy ez a nap nem csupán az egyházkerület, hanem valójában a Magyarországi Evangélikus Egyház egészének ünnepe volt, kifejeződött abban is, hogy az iktatás D. Szebik Imre elnök-püspöknek, valamint Ittzés Jánosnak, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület lelkészi vezetőjének és D. dr. Harmati Bélának, a Déli Egyházkerület nyugalomba vonult püspökének közös szolgálatával zajlott.

Már az istentisztelet kezdete előtt fél órával el kellett, hogy foglalja helyét a népes gyülekezet, mivel e jelentős eseményt élő, egyenes adásban a Magyar Televízió is közvetítette. Az elcsendesedésre is alkalmat adó várakozás során mindenki átlapozhatta az alkalom rendjét részletező, igényes kiállítású füzetet, amely az énekek – Káposzta Lajos püspökhelyettes által irányított – gyakorlását is megkönnyítette.

Egyházunk illetékes bizottsága évek óta munkálkodik istentiszteleteink liturgiájának megújításán. Az új, immár püspökeink és az Országos Közgyűlés által is jóváhagyott – könyörgő, hálaadó, kiküldő istentiszteletekre kidolgozott – rend elsőként éppen itt, Békéscsabán „mutatkozott be”. (Az ünnepi alkalmat a helyi gyülekezet, a soltvadkerti egyházközség kórusa, valamint a Lutheránia énekkara, továbbá a Központi Fúvósegyüttes szolgálata tette még emlékezetesebbé.)

A felcsendülő orgona- és harsonaszóra bevonuló lelkészek élén a helyi gyülekezet pásztorai vitték a keresztet és a gyertyákat, majd az egyházkerület tisztségviselői érkeztek. Őket Luther-kabátot öltött lelkipásztorok hosszú sora követte, végül pedig az iktatást végző püspökök és az iktatandó új egyházkerületi elnökség zárta a sort. Mintegy másfélszáz lelkészi személy vett részt liturgikus öltözetben az ünnepen! A bevonulást követően több mint háromezer ember ajkán csendült fel az „evangélikus himnusz”, az „Erős vár a mi Istenünk”.

Az ünnepi istentisztelet keretében két prédikáció hangzott el. Az oltár elől az iktatást végző elnök-püspök, a szószékről pedig a kerület új püspöke hirdette Isten igéjét.

  1. Szebik Imre rámutatott arra, hogy egyháztörténeti jelentőségű az a nap, amikor új kerületi elnökség kezdi meg szolgálatát. Megköszönve az elődök – D. dr. Harmati Béla püspök és dr. Sólyom Jenő kerületi felügyelő – áldozatos munkáját, meleg szavakkal méltatta a történelem során sokat szenvedett viharsarki közösség, a vendéglátó békéscsabai gyülekezet hűségét. Az elnök-püspök (1Pt 3,15–16 alapján) kiemelte, hogy Gáncs Péternek püspökként is az a legfőbb feladata, hogy Krisztust tartsa szentnek a szívében, ő legyen számára a legfontosabb a mindennapok sodrában, és legyen kész mindenkor számot adni a benne élő reménységről – szeretettel, tisztelettudóan és jó lelkiismerettel. Szolgatársa szívére helyezte, hogy az iktatási ige legyen útmutató, erőt adó a számára akkor is, amikor számos teendői közepette kell majd időt szakítania az egyéni elcsendesedésre. „Legyünk és maradjunk mindnyájan Jézus felelős tanúságtevői” – kérte Szebik Imre.

Az új püspök az iktatási szertartás, az eskütétel, valamint a hazai és a külföldi egyházi vezetőktől, illetőleg a Déli Egyházkerület espereseitől kapott áldás után mondta el beköszöntő igehirdetését.

Gáncs Péter (Jn 21,15–19 alapján) mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy miként a három esztendővel ezelőtt ellopott oltárkép hiányzik a békéscsabai templomból, úgy hiányzik Valaki az ország életéből is. De a Jó Pásztor – igéje által – mindenkor megszólít bennünket. Ezúttal a Péter apostolhoz címzett kérdéssel szembesít: „Szeretsz-e engem?” – Ez a kérdés a kérdések kérdése, amit az egykori Péternek éppúgy meg kellett válaszolnia, mint nekem, kései névrokonának. Hiszem és remélem, hogy ebben a hatalmas gyülekezetben sokan vállalják velem együtt, hogy szembesüljenek életünk alapkérdésével – hangsúlyozta Gáncs Péter, aki igehirdetését e szavakkal zárta: – Legyen Övé az utolsó szó most és induló szolgálatom minden döntésében! Legyen Övé az utolsó szó mindannyiunk életében...

Az egyházkerületi felügyelő, Szemerei Zoltán iktatását követően a nagytemplom 14 pontján osztottak úrvacsorát, mellyel ezúttal kétezernél is többen éltek.

Az istentisztelet a Te Deum eléneklésével ért véget, ám ezt – ugyancsak a nagytemplomban – a nem kevésbé ünnepélyes közgyűlés követte. Itt hangzott el Gáncs Péter és Szemerei Zoltán „székfoglaló beszéde”, melyeket lapunk 3–5. oldalán teljes terjedelmükben közlünk. Végezetül dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, D. dr. Harmati Béla, a Déli Egyházkerület leköszönő püspöke, dr. Frenkl Róbert országos felügyelő, a testvéregyházak képviseletében pedig dr. Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök, dr. Johannes Friedrich bajor evangélikus püspök köszöntötte Gáncs Pétert és Szemerei Zoltánt, valamint dr. Becker Pál, a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője olvasta fel dr. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnökének üzenetét.

A templomi együttlét a Himnusz eléneklésével zárult, a házigazdák azonban mindenkit szeretettel invitáltak a nagytemplom szomszédságában álló evangélikus gimnázium udvarára, ahol a szeretetvendégség ezúttal több mint háromezer testvér megvendégelését jelentette.

Gazdag Zsuzsanna

Regionális hozzárendelés: Déli Evangélikus Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az első lépések
Élő víz
Heti útravaló
Elidegenülés
Imádság a korszellem ellen
Egyházunk egy-két hete
Egység az egységben
Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson
Díszterem díszkivilágításban
Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt
A százéves vönöcki torony üzenete
Újabb lépés az evangélikus egészségügyi központ megvalósulásáért
Keresztutak
Szlovák istentisztelet Kiskőrösön
Evangélikusok
Alberti örömhír
Kereskedőből Isten sáfára
Jubileum és őrségváltás
e-világ
Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében
Keresztény szemmel
Fösvénység
Madár újabb győzelméről...
Krisztus és az Ószövetség
A hét témája
Országos találkozó - még egyszer
Gáncs Péter püspöki székfoglalója
Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Így készültek
Tudta-e, hogy
Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?
evél&levél
Kedves Gyerekek!
Száz százalék?!
Közlemények, nyilatkozatok
Köszönetnyilvánítás
Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására
A közelmúlt krónikája
Külmissziós gyermektábor belföldön
E heti Luther-idézet
Luther idézet
A vasárnap igéje
Pár szó egy felkiáltójelről
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 37 Egység az egységben

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster