EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 37 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Az alább közölt általános könyörgő imádságot szeretettel ajánljuk minden gyülekezet figyelmébe, bátorítva a lelkészeket arra, hogy az istentisztelet liturgiájának alakításakor számoljanak a rovatunk nyújtotta lehetőséggel is.

Drága Mennyei Atyánk!

Hálát adunk neked, mert jó volt nekünk házadban lennünk, átélhettük ígéreted valóságát. Szent jelenlétedbe vontál bennünket. Igen, Atyánk, hálás a szívünk, mégis megvalljuk neked, hogy igéd leleplezett minket, hogy nem mindig élő a hitünk. Hányszor nincs szemünk meglátni a szenvedőt, a rászorulót. Szégyenkezve látjuk, mennyi mindent tehettünk volna a tőled kapott erővel és szeretettel, de nem éltünk vele.

Köszönjük, hogy Szentlelked által megelevenítettél igéddel, erősítetted gyenge hitünket, és így készítettél fel bennünket akaratod cselekvésére. Hálát adunk, hogy felülemelsz önzésünkön, megajándékozol atyai szíved szeretetével. Hálát adunk azért, mert közösséget teremtesz, nemcsak magadhoz hívsz, hanem a másik emberhez küldesz, irányt és célt adsz az életünknek. Hálát adunk azért, hogy látó szemet és érző szívet teremtesz bennünk, és cselekvő szeretetre indítasz. Hálát adunk neked Jézus Krisztusért, aki nélkül semmit sem cselekedhetnénk, ami neked kedves, de benne mindennel megajándékoztad gyermekeidet.

Kérünk, Krisztusunk, légy Ura egyházadnak, óvd meg, hogy se emberi, se a gonosz hatalmat ne vehessen rajta! Te vezess minket, hogy néped szertejárva jót cselekedhessen általad, hitünk így ne lehessen meddő vagy képmutató dicsekedéssé ajkunkon. Körülöttünk élnek szegények, elesettek és betegek, magányosak és elhagyottak, tudjuk, közülük ránk is bíztál némelyeket, ezért add nekünk a szeretet leleményességét, hogy hitünket megmutathassuk az értük végzett szolgálatban.

Szentlélek Úristen! Te jelen vagy ebben a világban, és betöltöd azokat, akik hívő bizalommal kérik ezt. Neked itt, a földön nincs kezed, lábad és szájad, de nekünk van, és szeretnénk szolgálatodra szentelni. Köszönjük, hogy kegyelmi ajándékaidat adod kinek-kinek, ahogy akarod, hogy használjunk vele. Nem szeretnénk megszomorítani engedetlenségünkkel, ezért hordozz minket naponként, mert nélküled nem tudnánk hinni, sem a mi Urunk Jézushoz eljutni. Áldjuk érted az Atyát és a Fiút, akinek érdeméért jöttél el hozzánk.

Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, hogy mindaz, amit kértünk, ne csupán kegyes kívánság, de élő valóság lehessen! Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az első lépések
Élő víz
Heti útravaló
Elidegenülés
Imádság a korszellem ellen
Egyházunk egy-két hete
Egység az egységben
Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson
Díszterem díszkivilágításban
Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt
A százéves vönöcki torony üzenete
Újabb lépés az evangélikus egészségügyi központ megvalósulásáért
Keresztutak
Szlovák istentisztelet Kiskőrösön
Evangélikusok
Alberti örömhír
Kereskedőből Isten sáfára
Jubileum és őrségváltás
e-világ
Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében
Keresztény szemmel
Fösvénység
Madár újabb győzelméről...
Krisztus és az Ószövetség
A hét témája
Országos találkozó - még egyszer
Gáncs Péter püspöki székfoglalója
Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Így készültek
Tudta-e, hogy
Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?
evél&levél
Kedves Gyerekek!
Száz százalék?!
Közlemények, nyilatkozatok
Köszönetnyilvánítás
Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására
A közelmúlt krónikája
Külmissziós gyermektábor belföldön
E heti Luther-idézet
Luther idézet
A vasárnap igéje
Pár szó egy felkiáltójelről
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 37 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster