EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 37 - Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?

A hét témája

Ünnepi körkérdés:

Hozzászólás a cikkhez

Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?

Békéscsabán kérdeztük

Kozák Jánosné nyugdíjas (Szolnok)

Ha a püspök úr úgy látja el új feladatait, mint az elmúlt években a missziós lelkészi szolgálatot, akkor nagyon meg leszek elégedve. Az ismeretterjesztés és a rádiós műsorok nagyon tetszettek, és több alkalommal hallhattam az igehirdetését nálunk, Szolnokon is. A felügyelő urat nem ismerem, de ha úgy végzi a munkáját, mint a mi otthoni felügyelőnk, dr. Münnich Béla, akkor kiválóan meg fog felelni.

Wagner Sándor cégvezető (Mezőhegyes)

Remélem, Gáncs Péter folytatja azt a hagyományt, amelyet elődje elkezdett, és erősíti egyházunkat, mert nagyon ráférne. Főleg a mi környékünkön, a Viharsarokban, ahol igen kicsik a gyülekezetek. Nagy lehetőséget látok a fiatalokban, akiket az egyházi iskolákon és a hitoktatáson keresztül lehetne „megfogni”. A felügyelőnek pedig úgy kell intéznie az egyház ügyeit, hogy ne érhessenek minket vádaskodások.

Szalay Ilona gazdasági vezető (Budapest–Deák tér)

Azt várom el az új püspöktől és a felügyelőtől, hogy többet vegyenek részt saját gyülekezetük életében, lehetőség szerint többször találkozhassunk velük. A püspök a lelki kérdésekkel foglalkozik, a felügyelő inkább a gyakorlatiakkal. Ez főleg a lelki élethez szükséges körülmények biztosítását jelenti, így az épületeket, a technikát és a világi segítséget. Hogy ezt hogyan éri el, saját tapasztalataiból biztosan tudja.

Szula Imréné nyugdíjas (Békéscsaba)

A püspök feladata véleményem szerint elsődlegesen az, hogy a lelkészeken keresztül igyekezzen minél több embert megnyerni a keresztény hitnek. Erre megvannak az eszközei, melyeket jól kell alkalmaznia. Az egyházkerületi felügyelő pedig eljár a gyülekezeti gyűlésekre, és tájékoztatja a helybelieket a soron következő feladatról, tehát gyakorlatilag „lebontja” a püspök munkáját.

Zsíros András teológushallgató (Békéscsaba)

A püspöktől rengeteg dolgot elvárnak: legyen lelkész, főpásztor, menedzser és az egyházat is képviselje kifelé. Én leginkább annak örülnék, ha a rábízott rengeteg embert mind a saját gyülekezetének tekintené. Ne egyszerűen elvárásoknak akarjon megfelelni, hanem hallgasson a szívére is a döntéseknél! A felügyelő szerintem azért van, hogy a püspök munkáját tanácsokkal segítse ott, ahol elsősorban nem a lelkészi munka a fontos.

Májer Ferenc gyülekezeti felügyelő, gazdálkodó (Soltvadkert)

Tegyék átláthatóvá az egyházi pénzgazdálkodást! Jó lenne tudni, mire lehet pályázni, vagy hogyan lehet pénzt szerezni a központi alapból, és hogy milyen országos kiadások vannak. A másik a konferenciákon elhangzott ötletek és felvetések gyakorlati megvalósítása: sok gyűlésen hiába határozunk irányelvekről, ha a gyülekezetekben nem lehet – vagy meg sem próbálják – végrehajtani azokat. Az országos vezetők hassanak jobban oda!

Schäfer Adél épületgépész-mérnök (Mezőberény)

Az új vezetőség legfontosabb feladata a koordináció. A mi gyülekezetünk eredetileg német, de a nemzetiségi hagyományt már kevesen őrzik. Ebben is elkelne egy kis „felülről jövő sugalmazás”, hogy akiknek ilyen igényük van, bátran merjenek szólni. Együtt lehet működni a kisebbségi önkormányzatokkal is. A felügyelőnek szerintem a megnövekedett számú egyházi ingatlanok rendben tartatása a fő feladata.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az első lépések
Élő víz
Heti útravaló
Elidegenülés
Imádság a korszellem ellen
Egyházunk egy-két hete
Egység az egységben
Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson
Díszterem díszkivilágításban
Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt
A százéves vönöcki torony üzenete
Újabb lépés az evangélikus egészségügyi központ megvalósulásáért
Keresztutak
Szlovák istentisztelet Kiskőrösön
Evangélikusok
Alberti örömhír
Kereskedőből Isten sáfára
Jubileum és őrségváltás
e-világ
Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében
Keresztény szemmel
Fösvénység
Madár újabb győzelméről...
Krisztus és az Ószövetség
A hét témája
Országos találkozó - még egyszer
Gáncs Péter püspöki székfoglalója
Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Így készültek
Tudta-e, hogy
Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?
evél&levél
Kedves Gyerekek!
Száz százalék?!
Közlemények, nyilatkozatok
Köszönetnyilvánítás
Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására
A közelmúlt krónikája
Külmissziós gyermektábor belföldön
E heti Luther-idézet
Luther idézet
A vasárnap igéje
Pár szó egy felkiáltójelről
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 37 Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster