EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 37 - Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt

Egyházunk egy-két hete

Példaadó lelkülettel

Hozzászólás a cikkhez

Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt

„Uram, szeretem a Te házadban való lakozást és a te dicsőséged lakóhelyét” – e gondolat jegyében vették használatba templomukat 225 évvel ezelőtt a domonyi, 130 évvel ezelőtt a vácegresi gyülekezet ősei, és ezt az örökséget élik meg, adják tovább vasárnapról vasárnapra az Isten házában imádkozó, igére figyelő, énekelni szerető testvérek. Ennek a lelkületnek azok is tanúi lehettek, akik szeptember 7-én részt vettek e két település templomszentelési emlék-istentiszteletein.

Az ünnepi megemlékezés – melyen közreműködött Detre János esperes és az egyházközség lelkésze, Baranyai Tamás is – az anyagyülekezetben, Domonyban kezdődött. D. Szebik Imre prédikációjában egyebek mellett arra emlékeztetett, hogy az itteni evangélikusok Jézus iránti szeretete és a templom ügye iránt érzett felelőssége generációkon át kitartott, igazolva, hogy az egyház szíve a gyülekezetekben dobog.

A domonyiaknak bőven van okuk az örömre, hiszen az elmúlt tíz évben egy 530 négyzetméteres gyülekezeti komplexum épülhetett meg itt, melyhez a kilencszáz fős gyülekezet 2500 órányi önkéntes munkával és a költségek nagyobb részének finanszírozásával járult hozzá. Tavaly elkészült a templom padfűtése, idén pedig a háborúban bombatalálatot kapott üvegablakok eredeti helyreállítása. A szecesszió korában gyakori liliommotívumot ábrázoló üvegfestést a helyi iskolában is tanító rajz szakos tanárnő, Zsemb- rovszkyné Molnár Márta iparművész az eredeti árajánlatok töredékrészéért vállalta. Így a gyülekezet olyan környezetben hallgathatja az evangélium üzenetét, ahol jól érzi magát, ahol igazán otthonra, meghitt csendre, békességre találhat.

Az alkalom délután a szomszédos faluban, Vácegresen folytatódott. A 120 fős egyházközség tagjai azért adhattak hálát Istennek, hogy templomuk a teljes festésen, szigetelésen és elektromoshálózat-cserén kívül új, faborítású menynyezetet kapott. A vácegresi gyülekezet szintén önerőből, segítség nélkül oldotta meg a felújítási munkálatokat, amit önzetlen vállalkozók is segítettek. A hívek adakozókészsége és munkavállalása példaértékű volt. Minden gyülekezeti tagtól ötezer forint adományt kértek, ami nagymértékben előremozdította és lehetővé tette a munkálatokat.

Amint azt a közösség lelkipásztorától megtudtuk, az építkezésekkel és felújításokkal a holnapra is gondolnak. Azért küzdenek, hogy a szépen megújult templomaikat és gyülekezeti házukat minél több fiatal népesítse be...

Horváth-Hegyi Olivér


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az első lépések
Élő víz
Heti útravaló
Elidegenülés
Imádság a korszellem ellen
Egyházunk egy-két hete
Egység az egységben
Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson
Díszterem díszkivilágításban
Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt
A százéves vönöcki torony üzenete
Újabb lépés az evangélikus egészségügyi központ megvalósulásáért
Keresztutak
Szlovák istentisztelet Kiskőrösön
Evangélikusok
Alberti örömhír
Kereskedőből Isten sáfára
Jubileum és őrségváltás
e-világ
Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében
Keresztény szemmel
Fösvénység
Madár újabb győzelméről...
Krisztus és az Ószövetség
A hét témája
Országos találkozó - még egyszer
Gáncs Péter püspöki székfoglalója
Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Így készültek
Tudta-e, hogy
Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?
evél&levél
Kedves Gyerekek!
Száz százalék?!
Közlemények, nyilatkozatok
Köszönetnyilvánítás
Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására
A közelmúlt krónikája
Külmissziós gyermektábor belföldön
E heti Luther-idézet
Luther idézet
A vasárnap igéje
Pár szó egy felkiáltójelről
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 37 Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster