EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 37 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Krisztus mondja: Amikor megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. (Mt 25,40) A Szentháromság ünnepe utáni 13. héten az Útmutató reggeli igéi arra a kérdésre válaszolnak: Ki a te embertársad (=felebarátod), és mit kell vele tenned?

Az erre a hétre kijelölt bibliai szakaszok alaphangját a 320. énekünk 5. verse így adja meg: „Hitből jön a cselekedet, hogy életünk betöltse; Élő, igaz hit nem lehet, Melynek nincs jó gyümölcse.” Hogyan lehetek irgalmas az utamba kerülő, velem nem egy hitet valló és életmentő fizikai segítségre szoruló emberhez? Csak úgy, ha ismerem az Istent, aki a Szeretet. Mert ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az Ő szeretete lett teljessé bennünk. Tehát nem a bennem lévő emberi érzés, irgalom cselekszik csupán, miután elnyertem az örök életet. Ekkor az egész életem az „elengedés esztendejévé” válhat! S Ő gazdagon megáld, ahogyan megígérte: „engem keressetek, és éltek”. Az Ószövetség népénél ez a zálog viszszaadását, a kizsákmányolás tilalmát, az árvák, özvegyek és jövevények megsegítését jelentette. Az ősgyülekezet életében a testvéri közösség megélésében, az anyagi javak megosztásában jutott kifejezésre a felebaráti szeretet krisztusi törvényének gyakorlati megvalósulása. S amit Júdás és a többi tanítvány Jézussal megtett, egyedi eset volt-e csupán? Ha elhagytuk Őt, még visszafuthatunk hozzá! A lélekmentés szolgálatát is vállaló és az üdvözítő Isten szeretetében megmaradó tanítványokat Ő ma is megőrizheti a botlástól, és dicsősége elé állítja feddhetetlenségben. Övé a dicsőség most és mindörökké. Ámen.

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az első lépések
Élő víz
Heti útravaló
Elidegenülés
Imádság a korszellem ellen
Egyházunk egy-két hete
Egység az egységben
Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson
Díszterem díszkivilágításban
Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt
A százéves vönöcki torony üzenete
Újabb lépés az evangélikus egészségügyi központ megvalósulásáért
Keresztutak
Szlovák istentisztelet Kiskőrösön
Evangélikusok
Alberti örömhír
Kereskedőből Isten sáfára
Jubileum és őrségváltás
e-világ
Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében
Keresztény szemmel
Fösvénység
Madár újabb győzelméről...
Krisztus és az Ószövetség
A hét témája
Országos találkozó - még egyszer
Gáncs Péter püspöki székfoglalója
Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Így készültek
Tudta-e, hogy
Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?
evél&levél
Kedves Gyerekek!
Száz százalék?!
Közlemények, nyilatkozatok
Köszönetnyilvánítás
Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására
A közelmúlt krónikája
Külmissziós gyermektábor belföldön
E heti Luther-idézet
Luther idézet
A vasárnap igéje
Pár szó egy felkiáltójelről
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 37 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster