EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 33 - Hegyalja fesztivál

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Hegyalja fesztivál

Július 13–17.

A tokaj-rakamazi Tisza kempingben évek óta megrendezett Hegyalja fesztiválon idén második alkalommal vett részt a Közös Pont Ökumenikus Ifjúsági Misszió. Talán sokaknak kérdéses lehet, hogy a jó boráról és szeszélyes időjárásáról híres Hegyalján, ahova ezekben a napokban a generációk teljes palettája jár szórakozni, fel- és elszabadulni vagy másképpen levetkőzni a társadalmi erkölcsök rögzült határait, milyen módon és céllal, milyen lehetőségekkel vesznek részt a magyarországi egyházak képviselői.

Mennyi értelme van kimenni a koncertről koncertre vándorló (örök)ifjak közé? Mennyi értelme van belemenni olyan párbeszédekbe, melyek úgy peregnek le, mint a hegyoldalról az eső? Megvalósulhat-e találkozás „egyház” és „világ” között, abban az értelemben, ahogyan a kereszténység ezt évszázadok folyamán áhította, és célként zászlajára tűzte?

A találkozás megvalósulhat, és meg is valósul két különböző szálon: a missziós tevékenységen belül és kívül. Megvalósul a sokszínűségben létező magyarországi egyházak (a római, illetve görög katolikus, a református és az evangélikus egyház) együttműködésében, amikor az azonos alapokon álló, de eltérő tanítású és tradíciójú felekezetek képviselői együtt élik át, hogy a különbözőség nem dominálhat az összetartozás felett.

Találkozásukra a fesztivált megelőzően három alkalomból – hétvégéből – álló felkészítés- és képzéssorozat ad lehetőséget. Amellett, hogy a felkészülésnek komoly részét képezi a lelkigondozási alapismeretek elsajátítása, a jelenkori szubkultúrák és szellemi irányzatok tanulmányozása, és a „terepen” adódó helyzeteknek szituációs gyakorlatok formájában történő feldolgozása – ha lehet, a képzésnek még fontosabb alkotóeleme egymás személyes megismerése, a tanításbeli, liturgiai, szokás- és mentalitásbeli különbségek meglátása és -láttatása, annak a befogadásnak az ölelésében, ahol ez a vegyes kis csapat is lehet egy.

Ez a belső felkészülés alapozza meg azt a nyitott egyházi közösséget, amely alkalmas lehet a kívülről érkezőket is befogadni, elfogadni, hogy megvalósuljanak azok a találkozások, melyek által az egyház újra képessé válhat megszólítani a keresztény tanításhoz vagy az intézményrendszerhez nem kötődő, kereső embereket, illetve az egyházban csalódottakat. Hogy a kereszténység képes legyen igazi arcát mutatni, és az ember egzisztenciális kérdéseire adott válaszaival fontossá váljon a mai ember számára. Az egyház talán végre nem (csak) intézmény lesz, amely – a kívülállóknak – érthetetlen tradíciót, élhetetlen kisközösségi kultúrát őriz, hanem befogadó közeggé válik, amely lelki-szellemi értékeivel nagymértékben képes javítani a hozzá kapcsolódók életminőségét.

A találkozás megvalósulhat „egyház” és „világ” között, de csak mint ember és ember között. A Közös Pontban nem a megváltoztatás a cél, hanem a jelenlét, a megszólíthatóság, a találkozás. A találkozás, mikor láthatjuk: szubkultúráktól, lelkiállapottól, ideológiáktól, határoktól és minden különbözőségtől függetlenül létünk alapja egy.

A fesztivál befejezése után – és ez jelezheti a munka sikerét is – a fáradtság ellenére feltöltődve indulhattunk haza. Reménységünk szerint a hozzánk betérőkkel együtt.

A Közös Pont Ökumenikus Ifjúsági Misszió Hegyalja fesztiválon végzett munkájának megszervezéséért az Ökumenikus Ifjúsági Irodának (ÖKI) és a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészségnek, az anyagi háttér biztosításáért pedig egyházainknak és az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanácsnak mondunk köszönetet.

Buday Barnabás írása nyomán


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Misszió tradicionális formákkal és „lelkes”, új tartalommal
Élő víz
A sátán jós(ágos) arca
Régi agyagedény is rejthet nagy kincseket
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A Lélek tengere és az Úr matrózai
Fészekrakás Sárszentlőrincen
„Györkönyben most ért véget a II. világháború”
Keresztutak
Szellemi karbantartás és egyházi megújulás
Augusztus 20-tól Szent István Rádió
Evangélikusok
Isten kezébe helyezett gyülekezet
„Csak” János bácsi
e-világ
Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek
Keresztény szemmel
Esküvő – mennyibe kerül?
Egy hatodéves lelkészjelölt naplójából
A hét témája
Újra Közös Pont
EFOTT, Velence
Hegyalja fesztivál
Sziget fesztivál
Kérdések között
Mese
Máskor…
Semmit sem tehettünk értük!
Rengeteg kereszt között
evél&levél
…ne taceremus!
A közelmúlt krónikája
Beiktatták az új elnököt
Barlangok a Bibliában
Országos fúvóstábor Kismányokon
Szakmai presztízs: a lelkészek az élbolyban
Vatikáni vélemény Harry Potterről
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A Continental Singers Monoron
Családfakutató lelkész
Holta után is prédikál
A vasárnap igéje
Igazságunk Istenben van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Jézus Krisztus műve
Szószóró
„Ha megtelik szívem aggodalommal…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 33 Hegyalja fesztivál

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster