EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 33 - Máskor…

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Máskor…

Minden vasárnap a megszokott helyemre ülök: a harmadik padsor szélére. Mellettem, előttem senki sem ül, ott csak a gyászoló vagy éppen örvendező családtagok foglalnak helyet.

Ma egy ismeretlen asszony ült a pad túlsó szélére. Csukva maradt előtte az énekeskönyv; mozdulatain látszott, hogy minket utánoz, ha felállunk vagy leülünk. Mikor a liturgikus résznél elé akartam tenni a kinyitott énekeskönyvemet, hogy lássa, hol tartunk, valaki – akinek hátul nem jutott – elnézést kért, és elvette előle a csukott énekeskönyvet. Ezzel bezárult az a lehetőség, hogy – végigcsúszva a padon – segítsek neki, hogy ha nem tud énekelni, legalább a szöveget olvashassa, hiszen az felér egy imádsággal.

Kifelé csődülve mindenki beszélgetett. Örültünk egymásnak, az előző napi esküvőnek, s hogy a fehér csokros virágdíszt még a feljáró korlátján is ott hagyták… Közben nem feledkeztem meg az idegenről, de szemem hiába kereste. Nem tudtam, hogy a lelkészünk beszélt-e vele, mert én másokat üdvözöltem. Nem tudtam, hogy megállította-e valaki, kíséri-e valaki.

Az utcára érve láttam meg őt. A templomtól kissé távolabb megállt, tétován körülnézett, mintha azt sem tudná, hogy merre induljon.

Odaléptem hozzá, kerestem a szavakat, hogy én még… hogy mi még nem találkoztunk… Inkább bemutatkoztam, csak nehogy azt kérdezzem, hogy mit keresett a mi templomunkban. Rám emelte könnyes tekintetét, és azt suttogta: „Csütörtökön temettem a lányomat.”

Lebénultam. Szerettem volna megtudni, hogy hol lakik, hazakísérni, meghallgatni. Bár testvéremnek szólítottam, tegeztem, mégis idétlen tolakodónak éreztem magam. Csak azt kértem, jöjjön el máskor is; igen, jön, ha lesz rá ideje…

Istenem! Az időnek is te vagy az Ura! Segíts, hogy a „máskor” még megadassék az életünkben, mert mi lesz velünk, ha „soha többé”?!

a– t–


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Misszió tradicionális formákkal és „lelkes”, új tartalommal
Élő víz
A sátán jós(ágos) arca
Régi agyagedény is rejthet nagy kincseket
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A Lélek tengere és az Úr matrózai
Fészekrakás Sárszentlőrincen
„Györkönyben most ért véget a II. világháború”
Keresztutak
Szellemi karbantartás és egyházi megújulás
Augusztus 20-tól Szent István Rádió
Evangélikusok
Isten kezébe helyezett gyülekezet
„Csak” János bácsi
e-világ
Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek
Keresztény szemmel
Esküvő – mennyibe kerül?
Egy hatodéves lelkészjelölt naplójából
A hét témája
Újra Közös Pont
EFOTT, Velence
Hegyalja fesztivál
Sziget fesztivál
Kérdések között
Mese
Máskor…
Semmit sem tehettünk értük!
Rengeteg kereszt között
evél&levél
…ne taceremus!
A közelmúlt krónikája
Beiktatták az új elnököt
Barlangok a Bibliában
Országos fúvóstábor Kismányokon
Szakmai presztízs: a lelkészek az élbolyban
Vatikáni vélemény Harry Potterről
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A Continental Singers Monoron
Családfakutató lelkész
Holta után is prédikál
A vasárnap igéje
Igazságunk Istenben van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Jézus Krisztus műve
Szószóró
„Ha megtelik szívem aggodalommal…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 33 Máskor…

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster