EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Áll az encsi evangélikusok temploma

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Áll az encsi evangélikusok temploma

Amikor négy évtizeddel ezelőtt Péter Jenő megkezdte lelkészi szolgálatát Fancsalon, a közeli Encsen mindössze öt evangélikus élt. Ám a Miskolctól negyven kilométerre lévő, dinamikusan fejlődő, időközben városi rangot kapott település sok hűséges egyháztagot is vonzott a környékről, és az encsi „szórvány” a múlt század végén saját istentiszteleti-bibliaórai helyet igényelt. Egészen pontosan 1997 egyik böjti istentisztelete után vetődött fel a közösségben a templomépítés gondolata. Ekkor százkét evangélikus írta alá az erről szóló szándéknyilatkozatot.

A reformáció idei évfordulóját megelőző vasárnap kétszeresen is piros betűs ünnepnap volt Encsen. Október 30. verőfényes délelőttjén került sor a megvalósult álom, a felépült templom ünnepélyes birtokbavételére. A szakrális tér szentelését D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke végezte, a liturgiában részt vett Sándor Frigyes, a Borsod-Hevesi Egyházmegye megbízott esperese, Péter Jenő, valamint utódja, Gerlai Pál segédlelkész.

Az encsi templom alapkövét 2002 tavaszán tették le; építésére azóta 84 millió forint fordíttatott. A tervezői munkát a Benczúr László egyházkerületi felügyelő által jegyzett Benczúr & Társa Kft.-n belül Simon Viktória vállalta. A félköríves megoldást választó építész számára fontos volt, hogy a templombelső természetes fényt kapjon, ezért a tetőzet alatti falrészbe nagyméretű ablakokat tervezett. A natúr téglafalak és a fenyőfa berendezés a közelmúltban épült evangélikus templomok kedvelt stílusát követi. A tervező utalt arra, hogy az utcában ez a negyedik (!) templom, így az sem volt elhanyagolható szempont, hogy miként illeszkedjék a sorba a legújabb.

Az ökumenikus nyitottságot, illetőleg a helyi felekezetek hívei, lelkészei közötti jó viszonyt mutatta, hogy mindhárom történelmi testvéregyház képviseltette magát az evangélikusok ünnepén, amelyen – 1Sám 7,12 és Zsolt 138 alapján tartott igehirdetésében – Szebik Imre hangsúlyozta: „Azért épült az encsi templom, hogy a hála szava el ne némuljon. Hogy ne az elégedetlenség szimfóniáját, hanem a hála himnuszát zengjük!” Az egyházkerület vezetője az úrvacsora keretében felszentelte azt az úrvacsorai kelyhet és paténát is, amelyet a Nyíregyháza-Kertvárosi Evangélikus Ágostai Hitvallású Egyházközség ajándékozott az encsieknek.

Nagyváti Pál karnagy vezetésével egyébként a kertvárosi testvérgyülekezet kórusa szolgált az ünnepi alkalmon, amelyen az ülőhelyek száma érthetően kevésnek bizonyult. Az már az encsi közösségen és fiatal vezetőjén múlik, hogy a 110 férőhelyes hajlék padsorai megtelnek-e vasárnapról vasárnapra. Mindenesetre a 2001-es népszámlálás adatai szerint Encsen 116 evangélikus él.

Horváth-Hegyi Olivér


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45 Áll az encsi evangélikusok temploma

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster