EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 49

49. szám – 2005/12/04

   Advent 2. vasárnapja

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Jézus Krisztus mondja: „A vámszedő távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment ... >>

Liturgikus sarok

Szeretem a liturgiát!
Annyira szeretem, hogy nehezemre esett le is írni ezt a vallomást. Annyira személyes ez a kötődés, hogy nem szívesen teszem a kirakatba. Magam is viszolygok, amikor – más vonatkozásban – szinte már rutinszerűen vagy talán csak divatból egy-egy levél vagy telefonbeszélgetés záradékaként ezt olvasom vagy hallom: „Szeretlek!” Minél inkább könnyedén dobálózunk ezzel a vallomással, annál gyorsabban veszíthet a csodájából. Mindezzel együtt: szeretem a liturgiát! >>

Élő víz

Advent 2005
„Íme, élt egy ember Jeruzsálemben… Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását…” (Lk 2,25) >>

Csalárd barát
„Egészen kisiskoláskorom óta minden titkomat és érzésemet megosztottam a legjobb barátnőmmel, akivel egy osztályba jártunk az általános iskolában. Egyforma volt az érdeklődési körünk, az ízlésünk, és valahogy mindig mindenről ugyanaz volt a véleményünk is. Szeptembertől más-más középiskolában tanulunk. Éva nem hív, nem jelentkezik, sőt letagadtatja magát a szüleivel, ha keresem. Közös barátaink előtt csak rosszat mond rólam, és kibeszéli a titkaimat. A lelkésznő szerint érdemes keresnem még a társaságát? Nem értem, mi történt vele!” >>

Heti útravaló
Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (Lk 21,28) >>

Egyházunk egy-két hete

Evangélikus lelkésziktatás a prímási székhelyen
Az Evangélikus naptár 1986. évi kötetében Labossa Lajos, a Fejér-Komáromi Egyházmegye akkori esperese így fogalmazott, amikor az esztergomi gyülekezetet jellemezte: „A prímási székhely, Esztergom evangélikus templomának alapterülete pontosan annyi, mint a bazilika főoltárképének a területe.” Ezek a szavak jutottak eszembe, amikor a magyarországi katolicizmus fővárosában november 26-án, szombaton Bencze András esperes beiktatta hivatalába az evangélikus gyülekezet meghívott lelkészét, Ferenczy Andreát. >>

Megújult gyülekezeti otthon
Kisgyermeket vittek advent első vasárnapján az Úr oltárához Nemeskocsban. Egyfajta szimbóluma volt ez a helyi evangélikus közösség folytonos megújulásának és életerejének. Ezt mutatja az is, hogy a templomot megtöltötte a gyülekezeti otthon megújulásáért hálát adó gyülekezet. >>

Az atyai életmű beteljesítése
Minden elégedett, az élettel betelt keresztény szülő megfogalmazza azt a vágyát, hogy lehetőség szerint gyermeke a szülői házban megélt lelkiséget, gondolkodást, látásmódot, értékrendet vigye tovább örökségként. Különösen is igaz ez az apa-fiú kapcsolatra. Ezt példázza a Garam család története is, melyet november 27-én a katolicizmus egyik fellegvárának, az egri székesegyháznak a közelében található evangélikus templom újonnan épült orgonájának a szentelésén hallgathattunk meg. >>

Keresztutak

Határon túli egyházfők látogatása
Erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és vajdasági magyar egyházi vezetők találkoztak Sólyom László köztársasági elnökkel múlt csütörtökön a Sándor-palotában. Az államfő hivatalba lépése óta először fogadott határon túli magyar püspököket. >>

Újabb mérföldkő
„Ez a testvéregyházi kapcsolat máshoz nem hasonlítható, ez a legintenzívebb” – állapították meg a Bajor és a Magyarországi Evangélikus Egyház képviselői, amikor november 24-én a Weissenburgban tartott zsinaton – immáron harmadszor – újabb öt évre aláírták a két egyház közötti testvéregyházi kapcsolatról szóló szerződést. Hálaadás az eddigiekért és jó reménység az ezután következőkhöz – ez a lelkület jellemezte az ünnepélyes keretek között zajló találkozást, illetve az évi rendes munkaülést. >>

Idén Európa volt a középpontban
Egyre többen vallják a kereszténységben, hogy a jövőben az egyház Isten akaratát az ökumenikus együttélésben, a közös bizonyságtételben, valamint a Krisztusban való egységes látásban és közösségben valósíthatja meg. Ez pedig a részekre tagolt egyházban nap mint nap az egység megtalálásának feladatát rója a gyülekezetekre és vezetőikre. Ebben segít a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, mely november 28-án tartotta éves beszámoló közgyűlését a tanács székházában. >>

Jubilál a magyar baptista egyház lapja
Még a 19. század utolsó éveiben történt, hogy a német baptisták Friedensbote című lapja eljutott hazánkba. Ennek ihletésére jelent meg – első alkalommal 1895. március 15-én – a Békehírnök, a magyar baptisták kétheti újságja. A száztíz éves évfordulóra jubileumi ünnepséggel emlékeztek november 26-án az újpesti baptista imaházban. >>

A múlt kincseiből merítve
Hiánypótló kötetet vehet a kezébe a hazai egyháztörténet iránt érdeklődő olvasó a Keskeny utak – Tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéről című igényes kiadvány formájában. A Magyarországi Metodista Egyház alapításának századik évfordulójára tekinthetett vissza 1998-ban, az idén pedig első budapesti gyülekezetük létrejöttének százéves jubileumát ünneplik. Az ez alkalomból most megjelent kötetet a szerkesztőbizottság tagjai november 22-én mutatták be a metodista egyház központjában. >>

Megnyitották a szarvasi népfőiskolát
A Tessedikkel a 21. századba – Második Esély Népfőiskola Felnőttképzési Központjának ünnepélyes megnyitójára került sor advent első vasárnapján Szarvason. >>

Evangélikusok

Szolgálat gyermekeinkért, szolgálat a jövőért
Az őszi szünet kellős közepén csörgött Rajnai Károly iskolaigazgató telefonja. A következő kérdéssel fordult hozzá az Evangélikus Élet munkatársa: „Elnézést, zavarhatnám egy beszélgetés erejéig?” A hívásra az adott okot, hogy az október 30-án megrendezett protestáns kulturális esten ő vehette át a Péterfy Sándor oktatási díjat. A soproni Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola direktora – miután köszönettel vette a gratulációt – először arra a kérdésre válaszolt, hogy miként lett gépkezelőből tanárrá. >>

Nem csak botanikus volt
Van-e, ki nem ismeri Mágócsy-Dietz Sándor nevét? Bizonyára sokan vannak ilyenek. Születésének 150. évfordulója alkalmat kínál arra, hogy felelevenítsük a kiváló tudós emlékét. >>

e-világ

Keresőkről – keresőknek
Az internet sajátos felépítéséből adódóan egyáltalán nem könnyű benne megtalálni a fontos és lényeges információkat. Bár minden honlapnak van címe, nem létezik hivatalos „telefonkönyv”, ahol minden honlapcím föl lenne sorolva. >>

Keresztény szemmel

Veszélyes várakozás
Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” (Mt 3,1–3) >>

Vallás-e a politika?
Elragadtatott arcok a képernyőn egy-egy politikai nagygyűlés előtt. Rövid vallástételek arról, hogy ki az a reménység, akire a gyűlés résztvevői rászánták a hétvégi szabadidejüket is. Sokszor csupán egy név és egy méltóság – ennyi fér még bele a drágán mért adásidőbe. A csarnokban aztán felállva fogadják a bevonuló főszereplőket, és némi oldottabb, párbeszédes ráhangolódás után következik az üzenet, a beszéd. Aztán már csak a rövidre fogott búcsúzás van hátra, majd a kivonulás közben elhangzó zeneszám alatt mindenki eldöntheti, hogy mit választ a kijáratnál: a közös büfés étkezést, a megvásárolható iratokat, esetleg a felkínált belépési nyilatkozatot. >>

A hét témája

Illegális gyerekek
Óriási vita bontakozott ki néhány hónapja egy rangos hetilap hasábjain azzal kapcsolatban, hogy törvény tiltja az egyedülálló nők mesterséges megtermékenyítését. Tény, hogy egyre népesebb az egyedülálló – szingli – nők tábora, akik túl a harmincon biztos egzisztenciával, de élettárs, férj nélkül élnek, ám a gyermekvállalás csodájáról nem szeretnének lemondani. A tudomány elvileg lehetővé teszi, hogy ők is szülhessenek, a törvény azonban ezt megakadályozza, ugyanis a lombikbébiprogramot csak házas- vagy élettársak számára engedélyezi. >>

Szekták és kultuszok
A német főváros közelében fekvő wendgräbeni kastély adott otthont november 13. és 17. között a Berlini Dialógusközpont által szervezett Kelet-Európa-szemináriumnak. A Gustav Adenauer Alapítvány oktatási központja megfelelő helyszínt biztosított a rendkívül izgalmas és – sajnos – időszerű téma megvitatásához: Szekták és kultuszok Kelet-Európában – Keletről érkező kultuszok és szekták Európában. A tanácskozáson jelen volt többek között Porfirije Peric, a Szerb Ortodox Egyház püspöke; Debold Henri-Pier, a francia miniszterelnök vallásügyi főtanácsadója; a svájci Infoszekta szervezet; Dvorkin Alekszander orosz egyetemi tanár, a téma egyik nemzetközileg elismert kutatója; a volt szovjet utódállamok több képviselője, továbbá az Ökumenikus Tanulmányi Központ képviseletében e sorok írója is. >>

Az adventi vásárlási stressz és az ünnep
A hannoveri evangélikus püspöknő, Margot Käßmann igen határozottan mondott nemet az üzleteknek az adventi időszakban való nyitva tartására. >>

Ihletett kísértés
Az egyetemen hirtelen jött ihletből arra kértem a hallgatóimat, hogy gondolják át, miként válhatnának a mi korosztályunknál kissé tisztességesebb generációvá, és hogy miként lehetne erre felkészülniük, edzeniük. >>

Hideglelés
Nagy megdöbbenést okozott számomra a Cool Tv Hungaricum című rajzfilmsorozata. A műsor méltó a tévécsatorna nevéhez – mely az angol nyelvben eredetileg „hideget”, „hűvöset” jelent –, hiszen az egészséges lelkületű nézőt e sorozattól kirázza a hideg. A Hungaricum főszereplői ugyanis magyar történelmi személyiségek, akik teljesen anakronisztikus módon válogatott ocsmányságokat követnek el. >>

December ötödike
„Latiatuc feleyim zumtuchel, mic vogmuc. ýsa pur es chomuv uogmuc…” Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk? Bizony, por és hamu vagyunk… Mennyi kegyelemben teremtett minket Isten! Csodaszép hazával ajándékozta meg e föld lakóit, erdőktől zúgó hegyekkel, termő síkságokkal, éltető folyókkal. Szent István királyunkkal, aki kemény kézzel, de jövőbe látó bölcsességgel terelte őseinket Krisztus keresztje alá. Isten velünk volt ezer esztendőn át, jóban-rosszban, bajban és örömben. Sokszor nehezedett ránk keze hitetlenségünk miatt, de szeretete nem fordult el tőlünk. Mindig adott új reményt, új feltámadást. Irtott minket tatár, török, labanc – mi mégis megmaradtunk Európának e szegletében, nyelvünkben idegenként, de kultúránkban mégis európaiként. Tizenöt éve nyitott ajtót adott elibénk, megrázhattuk magunkat, kitárult előttünk a szabadság ezernyi lehetőséggel. >>

Összefogásra és bölcsességre van szükség a gyülekezetek gazdálkodásában
A 2005. évi állami zárszámadási törvény körül kialakult nézeteltérések bizonytalan jövőképet festenek – gazdálkodásukat és létüket tekintve is – a történelmi egyházak elé. Az ország a teljes eladósodás felé sodródik; vezetői nem tudják – vagy nem is akarják – megszervezni a hazai alapú nemzeti termelést. Ennek következtében meg nem keresett pénzből, egyre nagyobb külföldi hitelekből, „adósságokból” tartja fenn magát, amelyek egyre drágábbak, és a mi zsebünkből lesznek (vagy talán nem?) visszafizetve. Elérkezik az az idő, amikor nem lesz külföldi hitel, amikor a gazdasági állapotokat mindenki a saját tapasztalatai alapján tudja majd igazán megítélni és értékelni. >>

Betiltanák az asztali imát
A norvég oktatási miniszter törvény által szeretné betiltani, hogy az iskolai étkezdékben a gyerekek asztali imát mondjanak. >>

Karácsonyi praktikák
A karácsonyi készülődés során sok háziasszony fejében megsokasodnak a „mit” és „hogyan” kezdetű kérdések: Mit süssek? Mit ajándékozzunk? Hogyan csomagoljam? – Ezen az oldalon olyan ötleteket, kipróbált recepteket kínálunk, amelyek még az adventi készülődés időszakában kipróbálhatók, továbbgondolhatók. Szerkesztőségünk szívesen fogadja a további bevált praktikákat akár levélben, akár e-mailben. >>

Ünneplőben az otthonunk
Advent négy hete, a várakozás időszaka arra is alkalmas, hogy apránként ünnepi ruhába öltöztessük otthonunkat. Feldíszíthetjük a bejárati ajtót, az ablakokat, koszorút köthetünk. Ha a díszeket a saját elképzeléseink szerint magunk, esetleg a gyerekekkel együtt készítjük el, az öröm még nagyobb lesz. >>

Faleveles pléd

Alapanyagok
– 2 méterszer 1,40 méteres egyszínű poláranyag a takaró alapjának (a megajándékozott kedvenc színéből) – 20 centiméterszer 1,40 méteres egyszínű poláranyag a faleveleknek – az alappal ... >>

Csillagdísz
Papírból készíthető el ez a mutatós dísz, amely nemcsak a karácsonyfa éke lehet, hanem ajándékkísérő is. >>

Harmonika
Egyszerűen elkészíthető, de mégis mutatós az a csomagolástechnika, amelyet alkalmazva a könyveket, lemezeket és egyéb lapos ajándékainkat a szokásostól eltérően nyújthatjuk át. >>

evél&levél

A Tízparancsolatról
Egy engem régóta foglalkoztató kérdésre szeretnék az Evangélikus Életben választ kapni. Kérdésem – amely nem csupán az enyém – a Tízparancsolattal kapcsolatos. Szerintem a két utolsó parancsolat erőltetetten van ... >>

Közlemények, nyilatkozatok

Püspöki körlevél
Nagytiszteletű Egyházközségi Elnökség! Kedves Presbiter Testvéreink! Szeretettel emlékeztetjük egyházközségeink vezetőségét 2005. évi április havi közös püspöki körlevelünkre, amelyben felkínáltuk lelkészeink számára a Luther-kabátra helyezett stóla viselésének lehetőségét abban az esetben, ha a helyi gyülekezet presbitériuma és a lelkész (lelkészek, lelkésznők) egyetértésével találkozik. Ezt a döntést az Országos Közgyűlés ez év május havi ülése is megerősítette. >>

A közelmúlt krónikája

Megemlékezés Jány Gusztáv sírjánál
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzata november 23-án, szerda délután megemlékezést tartott vitéz Jány Gusztáv vezérezredes kivégzésének az 58. évfordulója alkalmából. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Az irgalmas Isten nem akarta, hogy az ítéletnap hirtelenséggel lepjen meg bennünket: ezért kegyelmével megtisztelve híven figyelmeztet. Hirdetteti igéjét, megtérésre hív; a Krisztusban minden bűnünk bocsánatát kínálja. Ígéri, hogy gyötrelmes bűntartozásunkat felfüggeszti, ha szent Fiában hiszünk. Buzdít, hogy hivatásunkra ügyelve rendelt tisztünket jól végezzük. Ha mindezt megtesszük, akkor ugyan nem sajnálja, ha eszünk, iszunk s jó dolgunkban örvendezünk. Mert ennünk-innunk kell, másképp nem élhetünk, csak Istenről s az eljövendő életről meg ne feledkezzünk.” >>

Kultúrkörök

Hiánypótló munka ízléses külsőben
A napokban hiánypótló munkával jelentkezett a Jaffa Könyvkiadó. A Bolla Zsuzsanna teológiai magiszter, újságíró által írt és szerkesztett, Bibliai eredetű utónevek című könyvhöz hasonló jellegű összeállítás ez idáig még nem jelent meg Magyarországon. >>

Célkeresztben Balczó András
Keveset tudunk Balczó Andrásról. Túl keveset. Pedig nekünk, magyar evangélikusoknak különösen is közel kellene éreznünk őt a szívünkhöz. Hűvös, sötét őszi estéken, a fűtött szobában ülve, emlékeink között a rádió olimpiaközvetítéseinek hangjai után kutatva taníthatnánk unokáinkat, gyermekeinket… Mert úgy is lehetett futni és úgy is lehet élni, ahogyan „a Balczó”. >>

Emlékek ’56-ból
Őszi szivárvány címmel jelent meg Lenhardtné Bertalan Emma új kötete, melyben a szerző az 1956-os forradalom alatt átélt élményeit örökíti meg. A cím jelkép; utal egyrészt az író korára, másrészt arra, hogy az őszi szivárvány ritka ... >>

Áhítatok adventtől vízkeresztig
„Pilinszky János szerint advent a várakozás szentsége. Rokona ez annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk” – szól az olvasóhoz Zászkaliczky Pál adventi áhítatoskönyvének előszavában. >>

Zenei programok az EHE-n a magyar tudomány ünnepén
Hetilapunk két hete beszámolót közölt az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tartott ünnepi ülésről, amely a magyar tudomány ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében, november 8-án zajlott. A tudósításban elsősorban a kettős díszdoktoravatás volt hangsúlyos. Az alábbiakban a délutáni programról számolunk be röviden. >>

A vasárnap igéje

Világvégevárás helyett adventus Domini!
A közelgő karácsony jeleivel találkozunk lépten-nyomon. Fények, sajátos hangulat, fokozódó vásárlási és ajándékozási láz. Üzleti kavalkád és mámor. Harsogó reklámok, szórólapokkal teli postaládák. A tekintetek kereszttüzében sok-sok tárgy, dísz, eszköz, amely majd – reménység szerint – a kellő időben a szeretet jeleként jut el a címzetthez. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható Atyánk, irgalmas Istenünk! Kérünk téged, hozd el Fiadat, és teljesítsd be ígéretedet rajtunk, hadd lássuk meg hatalmadat! Add, hogy megtapasztaljuk, milyen közel vagy a szívünkhöz már ebben a valóságban is. Nyisd meg szemünket, hogy látva a láthatatlant, már ma megfürödjünk kegyelmedben. Rád bízzuk hitetlenkedő, mankók után kapkodó, reménységet vesztett életünket. Emeld fel fejünket, mint a porba hajolót emeli fel az irgalmas szeretet! Hozd el jelenléted örökké friss lelkét, hogy páraként tűnjön el minden avítt a szívünkből! Fejtsd le kérges lelkünk repedésektől fájó barázdáit, hadd találjuk meg az újonnan születés örömét naponként! Nyisd meg előttünk a kereszthordozás örömét, hogy ne féljünk a nekünk szánt úttól, hiszen egyedül az tehet boldoggá bennünket. >>

Szószóró

Gonosz televízió (?)
„Magyarország a legújabb kutatások szerint átlagosan napi 249 (!) perccel – az USA-t és Mexikót követve – a dobogós harmadik helyen áll a tévézésre fordított napi időmennyiség tekintetében” – olvasható egy középiskolásoknak szánt médiatankönyv bevezetőjében (Sullivan–Dutton–Rayner: Médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002). Azt hiszem, erre mondják: „beszédes számok”. A három évvel ezelőtt megjelent kötet az egyik napilapunkat is idézi, amely részlet kiválóan példázza a téves beidegződést, miszerint „a tévé megöli a gyermekek lelkét!” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Szeretem a liturgiát!
Élő víz
Advent 2005
Csalárd barát
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Evangélikus lelkésziktatás a prímási székhelyen
Megújult gyülekezeti otthon
Az atyai életmű beteljesítése
Keresztutak
Határon túli egyházfők látogatása
Újabb mérföldkő
Idén Európa volt a középpontban
Jubilál a magyar baptista egyház lapja
A múlt kincseiből merítve
Megnyitották a szarvasi népfőiskolát
Evangélikusok
Szolgálat gyermekeinkért, szolgálat a jövőért
Nem csak botanikus volt
e-világ
Keresőkről – keresőknek
Keresztény szemmel
Veszélyes várakozás
Vallás-e a politika?
A hét témája
Illegális gyerekek
Szekták és kultuszok
Az adventi vásárlási stressz és az ünnep
Ihletett kísértés
Hideglelés
December ötödike
Összefogásra és bölcsességre van szükség a gyülekezetek gazdálkodásában
Betiltanák az asztali imát
Karácsonyi praktikák
Ünneplőben az otthonunk
Faleveles pléd
Csillagdísz
Harmonika
evél&levél
A Tízparancsolatról
Közlemények, nyilatkozatok
Püspöki körlevél
A közelmúlt krónikája
Megemlékezés Jány Gusztáv sírjánál
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hiánypótló munka ízléses külsőben
Célkeresztben Balczó András
Emlékek ’56-ból
Áhítatok adventtől vízkeresztig
Zenei programok az EHE-n a magyar tudomány ünnepén
A vasárnap igéje
Világvégevárás helyett adventus Domini!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Gonosz televízió (?)
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 49

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster