EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 50

50. szám – 2005/12/11

   Advent 3. vasárnapja

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Reménykedhetsz a jövőben – így szól az Úr. Jer 31,17 (Ef 1,18; Mt 11,2–6/7–10/; 1Kor 4,1–5; Lk 1,46–55) A mi reménységünk nem egy bizonytalan vágy vagy álmodozás. Isten ... >>

Liturgikus sarok

A felkínált esély
Nem ígéri senki, hogy az Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv megjelenése és bevezetése automatikusan új lendületet ad istentiszteleti életünknek. Viszont esélyt kapunk általa, amelyet bölcs dolog kihasználni és felelőtlenség veszni hagyni. >>

Élő víz

A kiváló minőség időtálló
Mióta az USA középnyugati részén élek, mindig nagy hatást gyakorol rám egy-egy olyan épület – akárhányszor is látom –, amely több mint száz éve épült. Amerikában a legtöbb épület ugyanis nem túl időtálló. Megépítésük után viszonylag rövid időn belül különféle okoknál fogva lebontják őket, vagy megváltoztatják az eredeti funkciójukat, mert az új funkcióban előnyösebb az adózás. Az általam naponta látott épületek rövid távra épülnek – valószínűleg ezért hatott rám olyan erősen az az ellentét, amelyet Izraelben láttam. Olyan templomokat és egyéb épületeket látogattam meg ott, amelyek több mint kétezer évvel ezelőtt épültek. Ezek az épületek nem csupán hihetetlenül régiek, hanem óriásiak is. Nyilvánvalóan úgy építettek őket, hogy hosszú időn át ellen tudjanak állni az idő vasfogának. >>

Roráte
Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak, és még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, vagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak. >>

Időoázisok
Az adventi ünnepkörnek érdekes az idővel való kapcsolata, mert ambivalens módon egyszerre élhetjük meg benne a várakozás és az érkezés kettősségét. Legkésőbb A kis herceg című könyv óta tudjuk, hogy várni valakire, várni valamire, ünneplőbe öltöztetni a szívünket az egyik legtisztább és legcsodálatosabb élmény az ember életében. Ugyanakkor az érkezés katarzisát semmi sem pótolhatja. Az idő kétféle aspektusát tehát egyszerre, párhuzamos realitásként élheti meg az adventi ünneplő. >>

Heti útravaló
Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az Úr jön hatalommal. (Ézs 40,3.10) >>

Egyházunk egy-két hete

Második esély Szarvason
Megnyitotta kapuit Szarvason advent első vasárnapján a „Tessedikkel a 21. századba – Második Esély Népfőiskola”. A Tessedik Sámuel szellemiségéhez hű oktatási intézmény felnőttképzési központ, amely olyanoknak kínál újabb esélyt, akik újra munkába szeretnének állni, vagy meg akarják tartani a munkahelyüket. Ilyen típusú képzés elindítására a Magyarországi Evangélikus Egyház több mint fél évszázada nem kapott lehetőséget. >>

Beszélgető egyház
Ismét igen sikeres volt a hagyományos év végi felügyelői konferencia. December 2–4. között gyülekezeti, egyházmegyei és egyházkerületi felügyelők töltöttek el egy intenzív hétvégét Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. >>

A meghallgatott imádság helye
Kétszázhúsz éve „Áll az Úristen temploma, / Háza a Mindenhatónak…” (EÉ 288,1) Dabas-Gyónon. Az évforduló alkalmából december 4-én, advent második vasárnapján D. Szebik Imre elnök-püspök hirdette Isten igéjét a délutáni ünnepi istentiszteleten. >>

„Engedtem, hogy vezessen az Isten”
Sokévi szolgálat után első ízben lépett Luther-kabátban a pesterzsébeti templom oltára elé Győri János Sámuelné, aki a közösségben eddig lelkészi munkatársként dolgozott. Az ordinációt Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke végezte. Az ünnepi istentiszteleten az Evangélikus Hittudományi Egyetemet dr. Fabiny Tibor nyugalmazott professzor képviselte, a helyi gyülekezet részéről pedig az avatandó lelkésznő férje, Győri János Sámuel lelkész vett részt a liturgiában. >>

Valóra váltani Isten álmát…
Advent második vasárnapjának vigíliáján Bencze András, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese ünnepi istentisztelet keretében iktatta be hivatalába Süller Zsoltot, a Tordas–Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközség választott lelkészét. Az alkalmon Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke szolgált igehirdetéssel. >>

Intézményvezetői konferencia Révfülöpön
Az evangélikus oktatási intézmények vezetői együtt töltötték advent első hétköznapjait a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. Hagyománynak számít már, hogy évente kétszer összegyűlnek az óvoda-, iskola- és kollégiumvezetők szakmai tapasztalatcserére és lelki töltekezésre. Az idei konferencián ötven pedagógus vett részt az ország különböző pontjain működő, összesen harmincnyolc oktatási intézményünkből (tizennégy óvoda, hat általános iskola, tizenkét középiskola és hat kollégium). >>

Két ülés egy napon
A Magyarországi Evangélikus Egyház két fontos munkaközössége tartotta ülését egymáshoz kapcsolódva december 1-jén. >>

A lélek lélegzetvétele
Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) csendesnapot tartott november 26-án ezzel az önmagában is gondolatébresztő címmel: Kifulladt gyülekezetek – okok és kiutak. Sok, egykor mozgalmas és tartalmas életet élő gyülekezet jelenére illik a „kifulladt” jelző. A kifulladás még nem megfulladás, nem halál – viszont nem halogatható tovább az élet feltételeinek, először is a levegőnek biztosítása. >>

„Miben segíthetek?”
„Jó napot kívánok. Miben segíthetek?” – 2005 szeptembere óta ezzel fogadják a Magyarországi Evangélikus Egyház Üllői úti országos irodaházába érkező vendégeket. A portaszolgálatot ellátó munkatársak feladata az, hogy fogadják, eligazítsák az érkezőket, és tájékoztatást adjanak számunkra arról, hogy melyik munkaág pontosan hol található az épületben. A portás szükség szerint telefonon jelzi a keresett munkatársnak, hogy megérkezett a várt vendég. Nyilvántartást vezet, és az udvarban való parkolást is felügyeli. Mi indokolta a fenti praktikus okokon túl a portaszolgálat létrehozását? – kérdeztem Hafenscher Károlyt, az Országos Egyházi Iroda igazgatóját. >>

Keresztutak

IV. országos ökumenikus véradás
A karácsonyi ünnepek közeledtével mindannyian azon gondolkodunk, hogy milyen ajándékokkal lephetnénk meg szeretteinket. >>

Az esélyegyenlőségért
Különleges találkozóra került sor november 29-én a katolikus, a református és az evangélikus egyház képviselői között. A megszokott és rendszeres találkozók közül a mostani azért emelkedik ki, mert a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa, valamint a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei találkoztak egymással. >>

Munkatársak az igazságban
Közel hetven egyesületi, alapítványi szakember vett részt december 2–3-án a Keresztény Ifjúsági Kerekasztal (KIK) ülésén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa székházában tartott rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a fiatalokkal foglalkozó, krisztusi alapon álló civil szervezetek képviselőinek arra, hogy találkozzanak egymással, és szakmai eszmecserét folytassanak. >>

Evangélikusok

A felébredt ébresztő
Hetven éve, hogy Isten elszólította közülünk – emberi szempontból sokak számára váratlanul, fiatalon, negyvennégy évesen. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület akkori titkára, „lelki fia” fogalmazta meg a fájdalmas kérdést: ... >>

Tragikus halál vagy lelkészgyilkosság?
A kőszegi gyülekezet egészen a legutóbbi időkig évente „bűnbánati napot” tartott december 8-án vagy az ahhoz közel eső vasárnapon. A gyülekezetben 1554 óta számításaim szerint a mai napig 82 lelkész szolgált, az említett napon mégis ... >>

e-világ

Vegyszerek a vérben
Amerikai kutatások mesterséges vegyi anyagokat mutattak ki újszülöttek köldökzsinórvérében. E tudományos jelentés nyilvánosságra hozatalakor néhány demokrata szenátor törvényjavaslatot nyújtott be az Egyesült Államokban Gyermekekre ártalmatlan vegyi anyagok (Child Safe Chemicals Act, CSCA) néven. A hazai civil szervezetek ennek kapcsán a magyar kormánytól és a magyar európai parlamenti képviselőktől egy átgondolt vegyianyag-politika kialakítását kérték. >>

Keresztény szemmel

Senki meg ne tévesszen titeket!
Az adventi vasárnapok szép, békés sorából kiugrik a harmadik. Veszélyre figyelmeztet. A két advent közötti úton el lehet tévedni. Nagyon kell figyelni, hogy össze ne tévesszük a hamisat és az igazit, hogy különbséget tegyünk fontos és elhanyagolható között – e kettő ugyanis sokszor megtévesztő külsővel kerül a szemünk elé. Hogy észrevegyük az értékeset, a Krisztushoz tartozót, mert ez igen gyakran rejtetten jelenik meg az életünkben. Hogy meg ne rendüljön a bizalmunk életünk sokféle eseménye közepette abban a Krisztusban, aki hű támasz mindenféle életkörülmények között. >>

A hét témája

Esztendőforduláskor
Esztendőforduláskor a jó üzletember átvizsgálja könyveit, pontos mérleget készít: vajon a lefolyt üzleti év milyen anyagi eredménnyel zárult? Összeveti a bevételt a kiadással, és megállapítja a hasznot – vagy a ráfizetést. Ha kevésnek tartja a gyümölcsöt, melyet egész évi munkája után ki tud mutatni, vagy ha megcsalta minden számítása, akkor keresni kezdi a hibát, az okot, amely miatt esztendőforduláskor nem várt rossz vagy éppen passzív egyenleget nyer. >>

Adventi kívánság
Valahányszor ezen a földön két ember megszereti egymást, mindig fellobban bennük a kívánság: minél jobban megismerni egymást. Ez a kívánság keresi az alkalom ablakait, ahonnan minél meszszebbre lehet látni a másik életébe. Boldog találkozások, szép együttlétek így hoznak közelebb két embert a megismerés és a szeretet szép otthonába. >>

Advent – karácsonyvárás
Budapest külvárosi nyomortanyáit járva így adventi napokban olyan sokszor mondom el magamban ezt a két szót. Vajon mi várjuk a karácsonyt? Készülünk-e karácsonyra? És ha igen, mire várunk, hogyan készülünk? >>

Keresztelő születése
A templomtól távol, Jeruzsálem peremvárosában szerények voltak már a házak. Az Újváros palotáihoz csak a zártságukkal hasonlítottak. Az utcafrontra néző tömör falak egységét csak a telt kapuk törték meg s a kémlelőnyílások, a szegletkövek, amik mellőzhetetlen tartozékai voltak minden zsidó háznak. Kinyúltak ezek a szegletkövek, mintha a házak minden terhe rajtuk nyugodott volna. Talán így is volt valójában. >>

Amit Isten akar
A napi politika nem az ő gondja. Számon tartja, hogy mi történik benne, és művelőit felelőssé teszi, sőt eljön az ideje, hogy felelősségre vonja őket azért, amit tettek. De a napi politika mégsem az ő legnagyobb gondja. >>

Mások jobban, mi szebben
Felmérést csináltam. Persze nem nagy, országos felmérést, csak amolyan szűkebb körűt, azokról, akiket ismerek vagy életem folyamán megismertem, akikről hallottam, olvastam, akikkel találkoztam, beszéltem. Kíváncsi voltam, miből élnek, és ebből következően hogyan élnek. >>

evél&levél

Adventi gondolatok
Mária énekének bevezetőjével köszöntlek titeket: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt…” (Lk 1,46–47) >>

Közlemények, nyilatkozatok

Ajándék liturgikus könyv
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnöksége úgy döntött, hogy – átvállalva a költségeket – az advent első vasárnapjára megérkezett Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyvet ajándékba adja egyházközségeinknek azzal a jó reménységgel, hogy lelkészeink és kántoraink már a végső kiadás előtt alaposan megismerik, és a gyülekezetekkel is megismertetik a megújult Agenda tartalmát. Áldott adventet! >>

A közelmúlt krónikája

Világhírű tudósokat neveltek
1905-ben egy fiatalember három beadványt nyújtott be a berni szabadalmi hivatalban. E három tanulmánnyal – melyek egyike A speciális relativitáselmélet címet viselte – megváltoztatta a világról való gondolkodásunkat: Einstein dolgozatai alapjaiban rengették meg a klasszikus fizika sziklaszilárd alapokon állónak tűnő építményét. Ennek az eseménynek a századik évfordulóját, 2005-öt az ENSZ a fizika évének nyilvánította. A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és a Volt Növendékek Egyesülete ebből az alkalomból rendezett kamarakiállítást november 30. és december 14. között a gimnázium egykori kiváló fizikatanárainak, Mikola Sándornak, Rátz Lászlónak, Renner Jánosnak és Vermes Miklósnak a tiszteletére. >>

Iniciatíva – a munka megy tovább
Az Iniciatíva Protestáns Vállalkozói Egyesület idei záróalkalmát november 26-án, szombaton tartotta a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Mert bár Krisztus ma mintha gyenge és szegény volna, s e világ őt követőiben hovatovább egyre jobban gyalázza, köpdösi, ostorozza és gyilkolja – mi tudjuk, hogy dicsőségének e vigasztaló és boldogító megjelenése már küszöbön van, s véget ér a sok temérdek szörnyűség. Akkor majd úgy jelenik meg Krisztus, amilyennek mi most hisszük s hirdetjük. Megvált ugyanis bennünket ínségtől, nyomorúságtól, amit drága igéjéért és szent nevéért szenvedünk testben-lélekben a gonosz világtól s annak atyjától, az ördögtől, aki folyvást csak bűnt okoz, és pusztulást szerez.” >>

Kultúrkörök

Betlehemek tizenkettedszer
Ha advent, akkor adventi koszorú, ha karácsony, akkor betlehemes. De ki az, aki manapság nekilát saját betlehemet készíteni? Például az a 226 pályázó, aki indíttatást érzett arra, hogy benevezzen az idén immár tizenkettedszer meghirdetett betlehemijászol-pályázatra. Hogy miként is indult a sorozat? Erről és a népszerű esemény néhány kulisszatitkáról beszélgettem A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) titkárával, a nyáron Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett Gergely Imrével. >>

Petőfi hálósapkája, Júlia varróasztalkája
Egyetlen szobányi, de nagyon sok eredeti tárgyat és főként igen sok szöveges anyagot bemutató tárlat látható a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban Szendrey Júlia, a szatmári-pesti George Sand címmel. Levelek, kéziratok, dokumentumok mellett képek és rajzok vezetik végig a látogatót Szendrey Júlia életének állomásain. A kiállítás több darabja – közöttük egy Petőfiről készült festmény – először került a nyilvánosság elé. >>

Csodatálak „mozaikból”
A Képcsarnok Kft. Mednyánszky Termében Bukrán Edit keramikusművész legújabb munkáiból nyílt kiállítás. A november 25-én tartott megnyitón a méteres padlóvázáktól a csónaktálakon át a pici ékszerdobozokig mindent megcsodálhatott és megtapogathatott az érdeklődő, hiszen az alkotások megvásárolhatók. A kis darabokból, golyócskákból, hurkákból összeállított tálak egyedi technikával készültek; elragadó formavilágukat az is megjegyezi, aki csak egyszer látott Bukrán-kerámiát. >>

Kézdivásárhelyi művészek kiállítása a Vármegye Galériában
Az Erdély Művészetéért Alapítvány támogatásával időnként a havasok távoli – de szívünkhöz mégis oly közeli – világa költözik a budapesti Belváros egyik csendes kis utcájában lévő kiállítóterembe, hogy hajszás mindennapjainkba néhány szép órát lopjon. >>

Élménypark a Galileai-tó partján?
Amerikai evangéliumi keresztények hatvanmillió dolláros (tizenkétmilliárd forint) ráfordítással különleges beruházást valósítanának meg azokon a területeken, amelyeket a Megváltó lába földi életében érintett. A Szentföldi Keresztény Központ a Galileai-tó északi partján terülne el mintegy hatvanhektáros területen, magába foglalva egy „tematikus parkot” és egy látogatóközpontot azok számára, akik huzamosabb időt szeretnének tölteni a szent helyen. >>

Fotóalbum szentföldi templomokról
„A kereszténység gyökere a Szentföldhöz kapcsolódik, amely terület többsége a mai Izrael államban található. (…) A Szentélyek Izraelben című könyv olyan album, amely izgalmas vizuális utazásra invitálja az olvasót, és tudatosan tárja fel azokat az építészeti elemeket, amelyeken a szem könnyedén átsiklik” – írja a Szentélyek Izraelben – Keresztény templomépítészet című fotóalbum bevezetőjében dr. Farkas Attila érseki tanácsos, művészettörténész. >>

Egy zarándokút képes dokumentumai**
Vencsellei István debreceni fotóművész szentföldi sorozatának képeiből nyílt kiállítás Polgár városában. >>

Ételek a Biblia korában
Az édenkert tiltott gyümölcse valóban alma volt? Mi az a Szent Péter-hal? Mi volt a tálban, amelybe Jézus együtt nyúlt Júdással az utolsó vacsorán? Ebben a könyvben tudományos igényű, ugyanakkor könnyen olvasható áttekintést talál az olvasó a Bibliában szereplő ételekről, mindezt szép illusztrációkkal és fényképekkel kísérve. Nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy mit ettek és ittak akkoriban, hanem azt is, hogy miből és hogyan készítették el, miként szerezték be és tárolták ételeiket. Ez a könyv új megvilágításba helyezi a bibliai ételeket, új és jelképes jelentéseket tár fel számos étkezés hátteréről. >>

A vasárnap igéje

Csalódottság helyett igazi örömöt!
Már majdnem itt a karácsony. Csak egy hét, és meggyulladnak a gyertyák, csillagszórók, előkerülnek az ajándékok. A szükséges és olykor kényszerű bevásárlás egy részén túl vagyunk, s méregetjük maradék lehetőségeinket. Közben átsuhan a szívünkön: mit várunk mi ettől a karácsonytól? Az ajándékot vagy az ajándékozás örömét? Békés szentestét és hangulatos karácsonyfát? S lehet, hogy úgy lesz, mint tavaly és azelőtt, hogy a tűlevelét hullató fa kidobásakor enyhe vagy keserű csalódást érzünk? Mert mégsem az történt, amit vártunk? Mégis üresen maradt egy hely a lelkünkben? Miért? >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
[Lelkész] Szerető mennyei Atyánk! Hálatelt szívvel állunk meg a te nagyságod előtt, amikor egyszülött Fiad érkezésére készülünk. Várjuk, hogy reménnyel és szeretettel töltse meg szívünket, örömmel és békességgel ajándékozza meg ... >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
Advent harmadik hetébe léptünk – rajzoljatok lángot az adventi koszorú három gyertyájára! Karácsony, Jézus születésének ünnepe már nagyon közel van. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A felkínált esély
Élő víz
A kiváló minőség időtálló
Roráte
Időoázisok
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Második esély Szarvason
Beszélgető egyház
A meghallgatott imádság helye
„Engedtem, hogy vezessen az Isten”
Valóra váltani Isten álmát…
Intézményvezetői konferencia Révfülöpön
Két ülés egy napon
A lélek lélegzetvétele
„Miben segíthetek?”
Keresztutak
IV. országos ökumenikus véradás
Az esélyegyenlőségért
Munkatársak az igazságban
Evangélikusok
A felébredt ébresztő
Tragikus halál vagy lelkészgyilkosság?
e-világ
Vegyszerek a vérben
Keresztény szemmel
Senki meg ne tévesszen titeket!
A hét témája
Esztendőforduláskor
Adventi kívánság
Advent – karácsonyvárás
Keresztelő születése
Amit Isten akar
Mások jobban, mi szebben
evél&levél
Adventi gondolatok
Közlemények, nyilatkozatok
Ajándék liturgikus könyv
A közelmúlt krónikája
Világhírű tudósokat neveltek
Iniciatíva – a munka megy tovább
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Betlehemek tizenkettedszer
Petőfi hálósapkája, Júlia varróasztalkája
Csodatálak „mozaikból”
Kézdivásárhelyi művészek kiállítása a Vármegye Galériában
Élménypark a Galileai-tó partján?
Fotóalbum szentföldi templomokról
Egy zarándokút képes dokumentumai**
Ételek a Biblia korában
A vasárnap igéje
Csalódottság helyett igazi örömöt!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 50

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster