EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

[Lelkész:] Istenünk, magasztalunk, hogy igaz minden szavad, és hűségesen teljesíted minden ígéretedet. Hallgass meg minket most is ígéreted szerint, amikor reménységgel fordulunk hozzád kéréseinkkel!

[Lektor:] Könyörgünk, pásztorold egyházadat Szentlelkeddel: védelmezd, vezesd és tanácsold elhívott szolgáit és őrállóit, és segíts mindnyájunkat, hogy örök igédnél megmaradjunk, hitünkben erősödjünk, és a szeretetben növekedjünk! Jézus Krisztusért kérünk,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Könyörgünk testvéreinkért, akik hitükben megerőtlenedtek, akiknek szívét kétség és kételkedés gyötri. Hódítsd meg őket szereteteddel, hogy hozzád térjenek, és nálad békességet találjanak! Jézus Krisztusért kérünk,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Könyörgünk, óvj meg bennünket minden veszedelemtől. Védj meg az idegen és káros tanításoktól, minden erőnket meghaladó megpróbáltatástól és az idő előtti, készületlenül érő haláltól! Jézus Krisztusért kérünk,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Könyörgünk a betegekért: gyógyítsd meg őket! A szenvedőket őrizd meg a kétségbeeséstől! Vigasztald meg a szomorkodókat: erősítsd meg hitüket, és teremts szívükben békességet! Szenteld meg az örvendezők örömét! Jézus Krisztusért kérünk,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Könyörgünk a világért. Add, hogy a földön mindenki emberhez méltó életet éljen békességben! Győzd le mindazok közönyét, akiknek lehetőségük van segíteni az ínséget szenvedőkön! Ébressz felelősséget a mi szívünkben is, hogy megtegyük értük mindazt, amire módot adsz! Jézus Krisztusért kérünk,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lelkész:] Hallgass meg minket, Urunk, szent Fiadért, aki megígérte, hogy megnyitod előttünk atyai szívedet, ha az ő nevében fordulunk hozzád. Ebben bízva kérünk, teljesítsd kéréseinket a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

[Gyülekezet:] Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster