EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Egy küldetés – két hangra

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Egy küldetés – két hangra

A rákoskeresztúri templomban május 21-én került sor a Pesti Egyházmegye új felügyelőjének, dr. Léránt Istvánnak a beiktatására, valamint Győri Gábor újraválasztott esperes szolgálatban való megerősítésére. Az iktatást Gáncs Péter püspök és Kósa László helyi lelkész végezte.

A püspök igehirdetésében eligazítónak nevezte az új elnökség által választott, a meghívón is szereplő igét. Lk 10,1–2 alapján kiemelte, hogy Jézus párosával küldte ki tanítványait a szolgálatba, ezért a teológiai és egyetemi végzettségű szolgálattevők duettje, azaz egybehangzó bizonyságtétele és közös munkája reménység szerint áldására lesz az egyházmegyének. Ez azonban csak az Úr erejével lehetséges. (Erről tanúskodott a déli kerület zenei pályázatán különdíjat nyert „Hozzád jövünk, Urunk” kezdetű énekkel a pestszentlőrinci Új Teremtés együttes is.)

„Elnöktársam, akarsz-e »Krisztus bolondja« lenni velem együtt ennek az egyházmegyének a szolgálatában?” – szólította meg a régi-új esperes dr. Léránt Istvánt 1Kor 4,10-re utalva az ünnepi közgyűlésen, majd három fontos feladatra mutatott rá. Először is szükség van a kegyelemben való megerősödésre; másodszor arra, hogy az egyes generációk és szolgálati szintek megosszák egymással a tudásukat, tapasztalataikat, illetve hogy a különböző nemzedékek találkozzanak, közösségben legyenek egymással; harmadikként pedig a Krisztusért fölvállalt harc szükségességét emelte ki Győri Gábor. Az új felügyelő a „3M” programját, azaz a megőrzés, a megújulás és a misszió feladatát hangsúlyozta. A jelenlévőket is meghívta ebbe a munkába: „Induljanak el Önök is kettesével az Úr aratásába!”

Ezután dr. Kéry Lajos, a tisztségéből távozó egyházmegyei felügyelő egyházkerületi hűségérmet vett át a püspöktől.

Köszöntő szavakat mondott Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelő, Szabó Vilmos Béla esperes, valamint Herczog Ferenc, a helyi gyülekezet jegyzője. Szót kért továbbá a szlovák gyülekezet képviseletében Pálmainé Pápai Márta, aki egy kétnyelvű Újszövetséget nyújtott át Győri Gábornak azzal a biztatással, hogy az esperes – családi hagyományait ápolva – elmélyedhessen a szlovák nyelvben. Dr. Léránt István pedig egy énekeskönyvet kapott ajándékba, hogy amikor ellátogat majd a szlovák istentiszteletre, együtt tudjon énekelni a kis közösség tagjaival.

Hulej Enikő

Regionális hozzárendelés: Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22 Egy küldetés – két hangra

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster