EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Nem maradunk egyedül

A vasárnap igéje

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 6. VASÁRNAP (EXAUDI) – Jn 15,26–16,4

Hozzászólás a cikkhez

Nem maradunk egyedül

Johann Sebastian Bach ezt írta egyik partitúrájának az elejére hangnem-meghatározás helyett: „A hangnemet a vége adja meg.” El kell jutni a mű végére, hogy a hangok, szólamok sokfélesége, sokszínűsége olyan rendszerbe álljon össze, amely az egész mű irányát megadja. Meg kell várni a záróakkordot, mert a legavatottabb zenész is csak innen értheti meg azokat a kezdeti lépéseket, amelyekkel a zenemű indult, innen nyernek új értelmet azok a hangok, dallamvariánsok, melléktémák, amelyek már-már elhitették vele, hogy benne van a jó hangnemben, de aztán kiderült, hogy mégse. Kicsit olyan ez, mintha a mű hallgatója és előadója a darab közben egyedül maradt volna.

Az ember alapvető élménye az egyedüllét. Nem arra gondolok, amikor a magányos emberbe reggelente belehasít: mennyire egyedül van. Arról beszélek inkább, amikor szinte észrevétlenül maradunk egyedül, pedig látszólag minden rendben van az életünkben. Egyedül maradunk kérdéseinkkel, kétségeinkkel a családunkban, a munkahelyünkön, de akár a gyülekezetünkben is. Fontos ilyenkor a viszonyítási pont, amelyhez ragaszkodva visszakapaszkodhatunk oda, ahonnét kiestünk, ahol észrevétlenül elindultunk ezen a mellékúton.

Jézus mennybemenetele után a tanítványok, akik az Úr halála után egyszer már átélték a magukra hagyottság fájdalmas élményét, ismét szembesülnek azzal, hogy Uruk elment. Igénk, Jézus búcsúbeszédének egy részlete erre a helyzetre készíti fel a követőket, akik nélküle nem tudják értelmezni sem helyzetüket, sem feladatukat. Azt ígéri nekik, hogy az Atyával együtt elküldi a Pártfogót, aki folytatja azt a munkát, amelyet ő megkezdett.

Mennybemenetel és pünkösd között: sajátos helyzet ez, amelyet a mai tanítvány is átélhet. Urunk arról beszél, hogy a Krisztus-követők földi útját nehézségek, üldöztetések kísérik, amelyekkel számolni kell. A külső támadások sokszor akkor válnak elemi erejűvé, amikor az ellenséges eszmék – befurakodva Isten népének gondolkodásába, befolyásolva magatartását, életét – belülről támadnak. Hányszor gondolunk arra, hogy aktualizálnunk kell az evangéliumot, majd ehhez a világi lehetőségeket vesszük számba, hozzájuk igazodunk, míg végül a külső elvárások válnak számunkra is viszonyítási pontokká. Fontos szembenéznünk azzal, hogy korunkban, amikor a különféle szervezetek, egyesületek keresik a helyüket a társadalomban, keresik igazságukat a jogszabályok labirintusában, nekünk más az utunk. Jézus arról beszél, hogy a Pártfogó az igazság Lelke. Egyedül ő az, aki megtart minket nehézségeink között. Hozzá kell fordulnunk, tőle kell várnunk a megerősítést.

Persze könnyű ezt leírni, amikor a világi rutin olyan mélyen bennünk van, hogy szinte meghatározza életünket. Krisztus-követésünket mégsem szabad, hogy ez irányítsa. A mai tanítvány akkor éli át az istennélküliséget, amikor nem hallja Ura hangját – vagy azért, mert túlságosan is a világ zaja tölti el, vagy azért, mert alkalmatlanná vált a „hallásra”.

A küldetés teljesítése tehát állandó feszültséget hordoz. Meg kell küzdenünk a magunk emberségével, alkalmatlanságával, figyelve a bennünket irányító isteni hangra, mely megtart az úton. Mindezt Urunk elvárásának eleget téve, azzal a felelősséggel kell megélnünk, amelyet az ő szavából ismerünk: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem.” (Lk 10,16)

Nagy-nagy alázatra indítja a ma keresztényét a küldetés elnyerése, megértése és teljesítése, hiszen nagyon gyorsan szembesül azzal, hogy képtelen a világban működő technikákkal megfelelni a kihívásnak. Többre, másra van szükség. A mennybe ment Jézus az írott és a hirdetett igében, a szentségekben, Lelke által velünk van. Nem vagyunk magányra kárhoztatva, sorsunk nem a kiégés, a kilátástalanság, a meg nem értettség miatti szenvedés. Becsüljük meg azokat az ajándékokat, amelyeket Urunktól kaptunk, és tegyük fel magunknak Isten előtt a kérdést: mit vár tőlünk Jézus? Itt kezdődik a közösség megértése és átélése a Lélek segítségével, itt érti meg az ember igazán, mit jelent a vasárnap zsoltárának üzenete: „Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok!” (Zsolt 27,7; Agenda)

Úgy kell végigjárnunk küldetésünk útját, hogy a végén fogjuk megérteni életünk sok-sok eseményének, mellékvágányának, nehézségének és örömének értelmét. Terhet, feszültséget, állandó „igazodást” jelent ez az út, de reménységünket a Szentlélek segítségével arra az „igazodási pontba” vethetjük, ahol majd színről színre láthatunk.

Johann Gyula


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22 Nem maradunk egyedül

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster