EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Meddőség mint életcél?

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Meddőség mint életcél?

A december 5-i népszavazás után írtam az Evangélikus Élet 2005. január 9-i számában, hogy az egyházaknak szükséges lenne többször megszólalniuk erkölcsi kérdésekben, mert útmutatás nélkül könnyen politikai kérdésnek tekintenek majd erkölcsi kérdéseket is. Ez a pillanat érkezett el most újra. (Lapunk 2006/14. – április 2-i – számának 3. oldalán Szabó Vilmos Béla Sikoly című írását közöltük a témával kapcsolatban. – A szerk.)

Az elmúlt hónapok nagy politikai csatazajában „természetesen” elkerülte sokunk figyelmét az Alkotmánybíróság állásfoglalása, mely előírja a parlamentnek a művi meddőséget lehetővé tevő törvény újratárgyalását, mert az alkotmány nem teszi lehetővé azt a „megkülönböztetést”, amely az eddigi törvényben benne volt. Ez a törvény ugyanis kimondta, hogy csak akkor kérheti egy nő az orvosát arra, hogy tegye őt meddővé, ha legalább 35 éves, vagy ha három vér szerinti gyermeke van. A jelenlegi törvénytervezetből egyszerűen törölték ezt a két „önkényes” feltételt, vagyis bármelyik, 18. életévét betöltött nő élhetne ezzel a joggal. Ezt a „szabadságot” sokan életellenesnek és nemzetellenesnek érzik. Joggal.

Mindnyájan tudjuk, hogy nálunk a nagykorúság a 18 éves életkor elérését jelenti, de nem biztos, hogy ez a felnőtté érést is magával hozza. Ezért van sok olyan ország, ahol 20 év – sőt az USA-ban 21 év – a felnőtté válás, a nagykorúság korhatára.

Tudjuk továbbá, hogy húszéves kor körül igen sok fiatalra jellemzőek a szélsőséges érzelmek. Az egyik pillanatban az egekben érzik magukat, a másikban már a pokolban. Az érzelmek hullámzásától ennyire befolyásolt időszakban könnyen dönthet valaki szerelmi bánat vagy mások megalázó magatartása után, esetleg a karrier érdekében úgy, hogy a meddőséget választja. Esetleg rábeszélik vagy rákényszerítik! Ezt a döntését azonban előbb vagy utóbb megbánja, de akkor már késő, mert nem lehet többé gyermeke.

Azt is tudjuk, hogy nagyon sok fiatal éppen a gyermekáldás megtapasztalásán keresztül jut el a saját élete értelmének és céljának felismeréséhez. A vallásos családokban pedig sokan ekkor értik meg, hogy miként is vagyunk Isten munkatársai ennek a világnak a fenntartásában. Ekkor érzik meg Isten áldását életükön. Ezért látjuk azt, hogy itt erkölcsi kérdésről van szó. Továbbá fogyó népességű országunknak nem érdeke a meddő nők számának mesterséges növelése, mert ráadásul ezáltal is növelni fogjuk a pszichoszomatikus betegek számát.

Orvostársadalmunk is valószínűleg tiltakozni fog ez ellen a törvénymódosítás ellen. Talán jobban megértjük a helyzetüket, ha azt tételezzük fel, hogy betér az orvoshoz egy „egészséges” ember, aki azt kéri tőle, hogy vágja le az egyik kezét vagy a lábát. Az orvos, aki a beteg javát akarja, ilyenkor nem veszi elő a naptárát, hogy bejegyezze az amputáció idejét, hanem idegorvoshoz küldi az illetőt…

Nem érv a meddővé tétel liberalizálása mellett az, hogy esetleg később mégis lehet a meddővé tett nőnek is gyermeke a lombikbébiprogram keretében. Egyrészt tudjuk, hogy ezeknek az igen költséges beavatkozásoknak csak kis részük eredményes. Másrészt hogyan hárítható át pénzhiányban szenvedő egészségügyünkre ez az öt beavatkozási kísérlet, mely egymillió forintot is elérhet? De a meddővé tevő operációt is mi jogon akarják a társadalommal, mivelünk megfizettetni?

Ne az Alkotmánybíróságot kritizáljuk most, mert ők csak a kötelességüket tették. Az Alkotmánybíróság feladata nem az, hogy vizsgálja a törvény tartalmát, jóságát és erkölcsösségét, hanem hogy megállapítsa: megfelel-e a mai magyar alkotmánynak. Ezek szerint a régi törvény nem felel meg. De ez nem azt jelenti, hogy a törvény rossz, hanem csak azt, hogy nem felel meg a mai alkotmányunknak, amely az elmúlt negyven év ismertetőjegyeit is magán hordozza. Ezért szorgalmazták már eddig is sokan egy új alkotmány elkészítését.

A mi feladatunk most az imádságon kívül talán az lehet, hogy mindenki írjon a saját kerülete – akár kormánypárti, akár ellenzéki – képviselőjének, hogy változtassák meg ezt a törvénytervezetet. Talán azzal lehetne érvelni, hogy törvényeink is ismerik azt a helyzetet, hogy valaki felnőtt kora ellenére nem beszámítható, s ezért gondnokság alá helyezik. Tehát eddig is volt a felnőttek közt „diszkrimináció”. Az eddigi „alkotmányellenes megkülönböztetést” pedig fogadjuk el orvosi érvnek, amely nem akarja megkérdőjelezni az alkotmányos emberi egyenlőséget, hanem az orvosnak ad segítséget a tekintetben, hogy kivételes esetben mikor vehető figyelembe a meddővé tétel óhaja.

Ádám és Éva óta, az első bűneset óta megromlott ítélőképességünk miatt szükséges, hogy az egyházak többször adjanak világos erkölcsi állásfoglalást annak érdekében, hogy tájékozódni tudjanak híveink arról, melyik irányzat vagy politikai mozgalom halad tudatosan az erkölcsi jó felé. Nem helyes az, ha az emberi szabadság gondolatával takarják el az erkölcsi rosszat, ahogy ez a mostani törvénytervezet teszi. Hasonlóan a rosszat akarta eltakarni a II. világháborúban a német katonai derékszíj csatján olvasható „Gott mit uns!” (Isten velünk van!) felirat, és közben építették a haláltáborokat…

Egyesekben esetleg felvetődhet az ilyen útkereső cikk nyomán a pápai tanítóhivatal képe – és a tévedhetetlen pápaságtól való félelem. De ez mellébeszélés, mert ezzel a kifogással csak az erkölcsi felelősségtől akarunk szabadulni, hogy ne kelljen állást foglalnunk. Ha az egyházi testületek nem tudnak az erkölcsi jó mellett állást foglalni, akkor hogyan kívánjuk azt az egyszerű, teológiát nem tanult emberektől?

Missura Tibor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22 Meddőség mint életcél?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster