EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…

Véleményem szerint az egyház tanító szolgálatának a fiatalok körében az egyik csúcspontja a konfirmáció. Fontos, hogy mivel töltjük meg a konfirmációi ünnepi istentisztelet előtti felkészítés időszakát, hogyan készítjük fel fiataljainkat a konfirmációi vizsgára. Nyomokat szeretnénk hagyni az életükben, maradandókat, hogy ezáltal megmaradjanak a közösségben, illetve visszataláljanak a gyülekezet életébe, az ifjúság körébe, a szolgáló egyházba.

Van, aki ezt úgy akarja elérni, hogy egy konfirmációi káté alapján óráról órára átveszi az egyház tanítását Luther Kis kátéjával összhangban, hogy a Biblia alapján nyugvó reformátori tanítás minél mélyebben gyökeret verjen a fiatalok életében. Hasonlóan próbáltam végezni ezt a konfirmációi előkészítések során magam is.

Saját konfirmációmra, mely több mint hatvan évvel ezelőtt volt, homályosan emlékszem csupán. A vizsgával egybekötött istentiszteletről, a vizsga menetéről emlékezetemben az maradt meg, hogy bibliai igéket mondtunk egymás után, egymást is kérdezve. Ezek alapján konfirmáló lelkészem, Frank Károly úgy áll előttem, mint aki hangsúlyossá tette számunkra, hogy minél több bibliai igét tudjunk kívülről, és tegyünk szert a Szentírás ismeretére. Talán ehhez kapcsolódik a konfirmációi áldó igém is Jakab leveléből: „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját…” (1,12)

A kísértésben csak az igével mint egyetlen hatékony fegyverrel lehet megállni. Jézus az igével verte vissza a kísértőt, amikor az egymás után háromszor lendült támadásba. Mindegyik alkalommal csak az ige, a „meg van írva” volt a biztos eszköz arra, hogy a sátán vereséget szenvedjen, és távozzon. Konfirmáló lelkészem – talán pásztori szeretetének köszönhetően – megérezte, hogy a kísértésben és a próbatételekben fiatalon és később is szükség lesz az ige erejére. Ezért tanított meg sok bibliai történetet és igét kívülről, hogy legyen mivel harcolni a kísértő ellen.

Ezzel kapcsolatban érdemes arról is szólni, hogy egy lelkész milyen indoklással választja ki a konfirmációi áldó igét. Számos lehetőség kínálkozik ezen a vonalon is. Egy utód átveheti az előd gyülekezetében meghonosodott módszert, de el is vetheti, saját, addig gyakorolt szokásait bevezetve. Van olyan eset, hogy a hosszú szolgálati évek során többszörös változáson megy át az áldó ige kiválasztásának módszere. Csak a magam változatait szeretném közreadni.

Úgy kezdtem szülőfalum gyülekezetében, ahol apósomat helyettesítettem, hogy „személyre szabottan” – ismerve a szülőket is – olyan igét választottam, amely a gyermek sajátos viszonyai között, egyéni lelkivilágát tekintetbe véve fogódzót, útmutatót jelenthetett a jövőjére nézve is. Abban a gyülekezetben, ahol a leghosszabb ideig szolgáltam (Ecseny), ez úgy módosult, hogy azzal az igével áldottam meg sok esetben konfirmandusomat, amellyel kereszteltem. Más módszerre kellett átállnom, amikor többlelkészes városi gyülekezetbe kerültem. Nemcsak azért, mert több volt a konfirmandus, hanem azért is, mert bár a konfirmációi vizsgát külön tartottuk, úgy osztoztunk meg lelkész társammal az áldó igéken az együtt tartott ünnepi istentiszteleten, hogy az egyikünk az Ószövetségből, másikunk az Újszövetségből jelölt ki, nehogy ugyanazt válasszuk. Így sem volt természetesen kizárható a gyermek életére szabott igeválasztás.

Egyébként fontosnak tartom a személyre szóló igeválasztást. Ahogyan megismerte a lelkész a konfirmandusát, tanította az iskolában, előkészítette a konfirmációi órákon, látogatta családi körben, úgy kapjon áldó-útmutató igét, amely horgonyt jelent későbbi életében. Olyan ez, mint amikor az orvos receptet ír fel a számomra, miután megvizsgált. Nem küldhetek el senkit magam helyett a vizsgálatra. Lehet gyülekezetnek igét hirdetni, de a távolmaradónak nem tudom azt adni, amit csak akkor kaphatott volna meg, ha személyesen jelen lett volna: az ige neki szóló „tablettáját”. Persze előfordul az is, hogy nem váltja ki az orvos által írt, neki szóló receptet, vagy ha igen, nem szedi be a gyógyszert. Nem él az ige neki szóló mondanivalójával, erejével.

Befejezésül csak két tényt szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, a konfirmációra vetítve. Egy fájdalmasat és egy örvendeteset. Szomorú az, amikor valaki nem veszi elő a konfirmációi áldó igét, mely emléklapján, kapott Bibliáján olvasható, azaz nem él hite „igei tablettájával”. Egy szociális otthonban élő idős testvér, amikor úrvacsorát adtam neki, azt mondta: „Konfirmációm óta most veszek először úrvacsorát.” Még megerősödhetett eltávozása előtt.

Örvendetes viszont, hogy sok fiatalnak jut eszébe a konfirmációra kapott „lelki élmény”, amikor egyházi esküvő előtt áll, és ragaszkodik ahhoz az oltárhoz, ahol a konfirmációkor áldást kapott…

Szimon János


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22 Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster