EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Hol a boldogság mostanában?

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Hol a boldogság mostanában?

Miközben e sorokat írom, szakad az aranyat érő, ámde meglehetősen hűvös májusi eső, így könnyebb teljes mértékben egyetértenem a költővel, aki egykor így sóhajtott fel: „Hol a boldogság mostanában? Barátságos meleg szobában.” (Petőfi Sándor: Téli világ)

A boldogságot mostantól nemcsak kereshetjük, hanem tanulni is lehet róla. Egy internetes oldalon olvasható hír szerint egy angol bentlakásos iskola órarendjébe új tantárgy került: a boldogságóra. Bevezetését a tervek szerint a Cambridge-i Egyetem egyik pszichológiaprofesszora, Nick Baylis felügyeli majd. Az órákat az úgynevezett pozitív pszichológia terén képzett tanárok tartják. A tanterv szerint a diákok többek között arról tanulnak majd, hogy miként kell kapcsolataikat, valamint fizikai és lelki egészségüket ápolni, miként lehet megküzdeni a negatív érzelmekkel, vagy hogy miként érhetik el életcéljaikat.

Természetesen a Szentírás is foglalkozik a boldogság kérdésével. A Zsoltárok könyve így ír: „Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol.” (84,6) „Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.” (32,1) „Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” (34,9)

„Mi tesz engem boldoggá?” – teheti fel ki-ki magának a kérdést. A siker, a hírnév vagy a pénz? Esetleg a szerelem vagy a karrier? A Biblia sorai arra mutatnak, hogy a „boldogság kulcsa” a harmonikus Isten-ember kapcsolatban rejlik. Ennek elérése egyfelől ajándék, másfelől azonban kemény munka gyümölcse. Csak kitartó harc – a démonainkkal, félelmeinkkel, rossz szokásainkkal vívott küzdelem – árán érhető el.

Ez azonban az egyszerű földi halandó átlagos életében sem mindig könnyű, kiélezett helyzetekben pedig még nehezebb. Mégis, az, aki egy embert próbáló szituációban is Istenhez fordul segítségért, és helytáll a nehézségek közepette, példa lehet a többiek számára. Mint például az a néhai református lelkész – Zimányi József –, akit a sztálini időkben tartóztattak le. Fogságba, majd lágerbe került. Mindarra, amit átélt, a Tűzoszlopoddal a jéghegyek között című kötetében tekint vissza. Éhezés, verés és nélkülözés közepette sem veszítette el Isten iránti bizalmát. Bármilyen furcsa, a szenvedések ellenére is boldog volt. Boldogságának forrása a Megváltóba vetett hite volt. Az említett könyvben ezt írta: „[Az Úr] azonnal figyelmeztetett a veszélyekre, és a pusztító minden cselvetését áthúzta. Kinek van ilyen Istene, mint nekünk, Jézus követőinek? Hol van ennyi szeretet, ennyi türelem, és kire vár akkora örökség, mint ránk? Az örökhagyó halála révén örököltünk, és majd örökre együtt élünk vele, amiért áldott legyen Isten.”

Tanulható, tanítható-e a boldogság – tanóra keretében? Jézus követőinek megadatik, hogy ne az iskolapadban ülve, hanem a mindennapokban találják meg a feleletet a kérdésre: „Hol a boldogság mostanában?” A tanulás egy életen át tart.

Ha öröm ér bennünket, sajnos gyakran elfeledkezünk a hálaadásról, magától értődőnek vesszük azt, hogy minden rendben van. Ilyenkor nem (vagy nem mindig) gondolunk a Teremtőre. Ellenben a gondok, problémák miatt, a boldogtalanság perceiben az ember „természetesen” inkább Isten felé fordul, és ekkor ki-ki meg is tapasztalhatja, hogy „közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja” (Zsolt 145,18).

Isten mindig velünk van. Az örömeinkben, boldog perceinkben is – ám a nehéz órákban, bajban, betegségben, rossz döntések után még közelebb szeretne kerülni hozzánk. Óvni, erősíteni és vigasztalni akar bennünket úgy, ahogy ezt a jó szülő teszi szeretett gyermekével. Miként Krisztust sem hagyta magára szenvedésében és halálában, úgy gyermekeit sem hagyja magára soha, semmilyen körülmények közt. Ennek tudata a valódi boldogság záloga.

Gazdag Zsuzsanna


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22 Hol a boldogság mostanában?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster