EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Vox humana

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Vox humana

Akik naponta járunk dolgozni, elmondhatjuk: a legszürkébb hétköznapon is annyi minden történik velünk, hogy bele lehet fáradni. Autózunk, vonatozunk, buszozunk, utazás közben egymással beszélgetünk, rádiózunk, rengeteg mindent hallunk és látunk – többnyire egészen hétköznapi történeteket. És azoknak is, akik nem mozdulnak ki otthonról, csak az újságot nyitják ki, hallgatják vagy nézik a híreket, szóba elegyednek a szomszéddal, ugyanúgy rátelepednek a fülükre, szívükre, lelkükre a világ legtávolabbi eseményei, tragédiái, az ország történései.

Persze rezignálttá is válhatunk. Az ember vagy a csöndet keresi, vagy az egyre erősebben stimuláló híreket, mert nincs, ami fölizgassa. A bűn, a rettenet, a maszatosság, a krízis egészen hétköznapivá válik, és csak akkor szól nagyot, ha velem vagy a szomszédságban történik valami rendkívüli. Az úton-útfélen elszabaduló indulatokkal és a gyalázkodással pedig nem lehet mit kezdeni.

Szóval mozgalmas az élet. Semmire sincs időnk. Sem Istenre, sem egymásra. Vajon mi az, amitől igazán megrendülünk? Mi az, ami megráz, magával ragad bennünket? Vajon lehet-e még valami újat mondani nekünk? Annyi mindenhez hozzászokunk, hogy már nem csodálkozunk semmi rosszon, gátlástalanságon. Annyi konkrét veszély vesz körül minket, hogy lassan megszokjuk és természetesnek vesszük őket.

Gangos lépcsőházban nőttem fel, olyan helyen, ahol a folyosóra nyíltak a konyhák, és ha beköszöntött a jó idő, a háziasszonyok mindig kitárták az ajtókat, egyik lakásból át lehetett látni, át lehetett kiabálni a másikba. Folyosói élet folyt, az emberek szomszédoltak, és ha valami történt a házban, az utcában, a városban, a világban, akkor az első kérdés valahogy így hangzott: „Hallotta, mi történt?”

Ma óriási a hangzavar. Mindenki egyszerre beszél, mindenki a magáét mondja, és mindenkinek a saját mondanivalója a fontos.

Hogyan tovább? Hiszen az ennyire mozgalmasan élő ember már észre sem veszi az idők múlását. Ugyanúgy van vele, mint az a kilencven-egynéhány éves néni a szociális otthon eseménytelen unalmában, akinek épp az éjszakái hosszúak, már nem tudja, milyen nap van, csak arra figyel föl, hogy a feje búbján bizony kopaszodik, és csak annyit kérdez kicsit szomorkásan tőlem egy reggel: „Mi lesz így énvelem? Hogy fogok kinézni?”

Nemrégiben olvastam azt a Luthernek tulajdonított mondatot, amelyet a Miatyánk kéréseivel kapcsolatban mondott: „Az ötödik kéréssel alszom el (»…és bocsásd meg vétkeinket…«), és a hatodik kéréssel kelek fel (»…és ne vígy minket kísértésbe…«).”

Azt hiszem, nem lehet nem érteni Luthert. A két kérés között fér el csak az ember ebben a világban, ebben az életben. Mi minden belefér közéjük! Egy egész élet. Este és reggel között vallást teszünk arról, hogy idegenek és vándorok vagyunk a földön, jobb után vágyódunk, tudniillik a mennyei után. Este és reggel között Isten népe megtapasztalja, hogy nem a beérkezettek seregének része. Este és reggel között az ember pontosan el tudja képzelni, hogy meghal. Este és reggel között sokszor gyötörheti Isten emberét is az elrontott dolgai, kudarcai, sikertelensége miatti álmatlanság, tépelődés; lehet lelkiismeret-furdalása, és kétségbeesve várhatja a reggelt. És talán ilyenkor válik valósággá, hogy sok mindennek ellen tudunk állni – kivéve a kísértéseket, azaz tudunk az ember erejét meghaladó próbatételekről. Az éjszaka sokszor hoz magával sötét, félelmet keltő gondolatokat, a holnap, a bizonytalan jövő miatti aggodalmaskodást. Luther Márton tudta, milyen az ember, mennyire kiszolgáltatott, mennyire Istenre utalt. Kísértések, támadások között élünk rendkívül mozgalmas életet. Este és reggel között minden rólam szól.

Azután eljön a reggel, és bekapcsoljuk a tévét vagy a rádiót, hogy lássuk, halljuk, mi a helyzet a világban. Jól ismert tény, hogy a magyarok rengeteget televízióznak. Délután kibeszélőshow-kat néznek, este brazil sorozatokat. A média természetesen le is egyszerűsíti a világot, rendezi, fogyaszthatóvá teszi számunkra a különben nehezen érthető valóságot a maga szomorú és sokszor tragikus tapasztalatai ellenére.

Mindeközben lassan elfelejtjük a hiteles emberi beszédet, az emberséges szavakat, és lassan már nem is tételezzük fel egymásról, hogy sandaság, hátsó szándék, érdek nélkül, egyértelmű közölnivalóval keres föl bennünket beszédével a másik. Szólunk, csak legyen, aki meghallja. A vox humana – az emberi hang – lassan már csak a különböző „hangosbemondók” recsegő és torz hangját jelenti.

A jól ismert történet szerint amikor egy alkalommal Jézus hajóra szállt a tanítványaival, nagy vihar támadt a tengeren. Annyira nagy, hogy a hullámok elborították a hajót. A tanítványok úgy érezték, hogy nincs tovább. Jézus aludt, ők pedig ki voltak szolgáltatva ennek a gyönge és törékeny szerkezetnek. A hatalmas zajt túlkiabálva ébresztgették a Mestert a szabadulás, a menekülés reményében: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” (Mt 8,25) Talán ma is erre az emberi hangra van szükség. A következőkben azt olvassuk, hogy Jézus „felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: »Hallgass el, némulj meg!« És elállt a vihar, és nagy csendesség lett.” (Mk 4,39) Áhított csend. A tenger háborgása, a szélvihar, a recsegő hajótest zaja után ez a csend a szabadulásnak, az életnek, az örömnek, a békességnek volt a csöndje, lehetőség az emberi, az emberséges beszédre.

Az egyházi évkör szerint a feltámadás ünnepét követő hatodik vasárnap neve a 27. zsoltár 7. versének kezdő szava után „Exaudi”. Exaudi Domine, vocem meam… „Halld meg, Uram, hívó hangomat!” Úgy gondolom, ezzel a kiáltással istentiszteletet lehet kezdeni. Ezzel a kiáltással újra el lehet kezdeni beszélni, beszélgetni. Talán itt kezdődik a vox humana, az a fajta beszéd, amely nem a megosztást, hanem a közösséget munkálja. Exaudi Domine, vocem meam… Íme mindennapi beszédünk „cantus firmusa”, alapdallama.

Csoma Áron


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22 Vox humana

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster