EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Új nap – új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap – új kegyelem

Vasárnap

Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Ézs 66,13a (Jn 20,15–16a; Jn 15,26–16,4; Ef 3,14–21; Zsolt 68,20–36) Pünkösd felé nézünk e héten. A próféta a fontosat helyezi elénk. Atyánk ismeri szívünket, éltünket. Lankad a hitünk, elveszítjük Jézust, nyomasztanak bennünket az életterhek, sokasodnak a problémák. De ő elküldi a Vigasztalót, szent Lelkét. „És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet.” (Jn 16,8) Van életünknek pünkösdje!

Hétfő

Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Jel 4,11 (Zsolt 135,6; Ez 11,14–20; Gal 4,1–7) Zengjen a hála és a dicséret ma Istenünknek! Emberi dicsőség – nagy kísértés, de hamar véget ér. Tisztesség – féltve őrzött kincsünk, amelyet könnyen elrabolnak. A hatalom hamar válik szolgálat helyett zsarnoksággá. Egyedül Istenre illik rá mindhárom, akit Jézusban Atyánknak ismertünk meg, aki mindent teremtett, megváltott és megszentel. Egyedül ő méltó minderre.

Kedd

Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Ef 1,20–21 (1Krón 29,13; Lk 21,12–19; Gal 4,8,–20) A feltámadott, élő Jézus az Isten jobbján minden méltóság, hatalom, erő és uralom birtokosa. Egyedül ő segíthet rajtunk, ő, akit kitaszítottak, keresztre feszítettek, akinek nevét segítségül hívhatjuk. Ígéretünk is van tőle – megtartásra, bűnbocsánatra és örök életre.

Szerda

Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, igédben reménykedem. Zsolt 119,147 (1Jn 3,3; Lk 12,8–12; Gal 4,21–31) Jó napom lesz, ha szót fogadok a zsoltárosnak. Így jó kezdeni a napot: imádsággal és igével. Virradatkor – ez azt célozza, hogy mielőtt bármi más szó, hatás érne engem, az első dolgom az Istennel való kapcsolatfelvétel legyen. A jó kezdés azután erősíti a reménységemet, mert mielőtt a napi jó vagy rossz hírek elérnének, már megkaptam a biztatást: veled vagyok, és szeretlek!

Csütörtök

Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. 1Jn 4,17 (Zsolt 76,9–10; ApCsel 1,12–26; Gal 5,1–15) Ha Isten szeretete tölti be szívünket, nem csak a mai napra nézhetünk biztonsággal előre. A legtávolabbra: életünk végére, a világ végére sem félelemmel, hanem bizalommal tekinthetünk, mert Isten szeretete Krisztus által átvisz az ítéleten, kegyelmesen megtart az örök életre.

Péntek

Mert valahány ígérete van Istennek, azokra Jézus Krisztusban van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. 2Kor 1,20 (Ezsd 3,11a; Jn 19,25–27; Gal 5,16–26) Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó – hangzik a közmondás. Istentől már megjött a válasz a megtartásra. Jézus eljött, és beteljesedett Isten minden ígérete. Az is, hogy van bűnbocsánat, Isten gyermekévé lettem, megújulhat életem, gyakorolhatom a szeretetet minden embertársam iránt. Van segítőm a halálban is, és a halálból örök életre mehetek. Minderre Jézusban van az igen és az ámen. Ez az Isten dicsősége.

Szombat

Jézus Krisztus mondja: „Amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.” Jn 14,13 (Ézs 30,19; Zak 4,1–14; Gal 6,1–18) Akik Jézusban hisznek, arra is ígéretet kaptak, hogy kérésük teljesül. A Jézus nevére való hivatkozás nem csupán forma, hanem a vele való olyan egység, melyben megvalósulhat kérésünk – különösen is, ha egyezik az ő akaratával, és egyben embertársaink javát szolgálja. Így rajta keresztül az Atya dicsőítése is valóra válik.

Tóth-Szöllős Mihály


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22 Új nap – új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster