EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?

Cantate

Gyakorlati alkalmazás 3.

Hozzászólás a cikkhez

Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?

Ezen a héten kicsit távolabbra tekintünk. Énektanítással kapcsolatos személyes élmények következnek, amelyekből az derül ki, hogy egyházi közösségekben népdalokat és többszólamú tételeket is bátran énekelhetünk. (E. Zs.)

Ma már nosztalgiázó elismeréssel gondolunk eleinkre, akik kitartó munkájukkal megismertették gyülekezeteinket a „hétszázas énekekkel”, majd az 1982-ben megjelent énekeskönyv újdonságaival is. Szép és eredményes munka volt. Tehát az egyházzenészek több mint húsz éve nincsenek rászorulva arra, hogy a gyülekezeteket új énekekkel ismertessék meg, mégis azt mondom, ma is fontos feladat az énektanítás. (Trajtler Gábor írt erről ugyanebben a rovatban megszívlelendő cikket két hete.)

Én most arról szeretnék beszámolni, hogy mennyire örömteli meglepetés ért néhány éve egy gyülekezeti hétvégén. Lelkészeink kérésére ugyanis kis énekfüzetet állítottam össze a konferencia-központban eltöltött napokra, amelybe magyar népdalokat és egyszerű többszólamú tételeket is felvettem. Reméltem a válogatáskor, hogy örömet szerzek, de ennyire hálás fogadtatásra nem számítottam: a népdalokat a kezdő motívumuk felidézése után teljes lelkesültséggel kezdték énekelni a „komoly felnőtt emberek”, nem szégyellve egymás előtt sem a hangjukat, sem a jókedvüket. Néhány perc alatt „kiénekeltük” az alkalmi füzet népdalos részét.

Utólag próbáltam elemezgetni a történteket, s arra a következtetésre jutottam: a nagyszerű hatást az váltotta ki, hogy a kiválasztott népdalok többsége a hatvanas-hetvenes évek iskolai tankönyveiben is szerepelt. Tisztelet a régi „szocialista” iskolák énektanárainak: ők komolyan vették küldetésüket, megismertették a reájuk bízottakat a magyar népdalokkal. S a gyerekkorban rögzült szövegek és dallamok évtizedes búvópatak-állapot után újra a felszínre törhettek ezen a gyülekezeti hétvégén. A közös tudás, a közös élmény nagy jókedvet eredményezett, és erősítette az összetartozás érzését. Ilyen kezdés után már nem volt nehéz „újabb” népdalokat tanítanom a társaságnak. Bár a felnőttként tanult énekeket nem tudják már „anyanyelvi szinten” elsajátítani, biztos stiláris alapokra az addig ismeretlent is könnyű ráépíteni.

Hasonló meglepetés ért a többszólamú tételek megszólaltatásakor is. Igaz, különös alapossággal csak valóban könnyű műveket választottam, de a felnőtt gyülekezeti tagság élvezettel próbálgatta a többszólamúságot is. A tanítgatás folyamán észre kellett vennem, hogy a felnőttként a zenével aktív kapcsolatot nem tartó gyülekezeti réteg is tudatosan figyelt a kottára, s ebben a munkában szintén a réges-régi „szolfézsos” és iskolai emlékeire épített. Nem akarom „rózsaszín szemüvegen” keresztül láttatni az átlagos magyar (evangélikus) felnőttek zenei ismereteit, de mégis bátorító tudni, hogy sokan kaptak gyerekkorukban olyan zenei alapozást, amely valamennyire ma is aktivizálható.

Egyszerű tanulságként levonhatjuk: a gyülekezeti munkában is helye lehet az értékes világi zenének, hiszen a magyar népdalok egy rétegének ismerete általánosnak mondható a felnőttek között. A többszólamúság is szerepet kaphat a gyülekezeti éneklésben, ha a kiválasztott művek kellőképpen egyszerűek, és különösen akkor, ha már korábbról ismert dallamot is tartalmaznak.

Még egy apróság: egy-egy új ének megtanításakor (a felnőttek és a gyerekek között végzett munkában egyaránt) hasznos, ha némi tárgyi ismeretet is adunk a tanult énekről. Nem gondolok itt teljes körű himnológiai adathalmazra, de az adott ének koráról, szerzőjéről vagy liturgikus funkciójáról elmondott néhány gondolat könnyebben megragadhatóvá teszi a befogadó számára az új éneket.

Szeretettel ajánlom az evangélikus zenészek figyelmébe is Berkesi Sándor református karnagy 1994-ben Debrecenben megjelent összeállítását, a „Te néked zengek éneket” című gyülekezeti énekiskolát (kiadta az Országos Református Tanáregyesület), amelyben nagyszerű énektanítási példákat találunk, s amelyből új ötleteket is meríthetünk.

Bence Gábor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22 Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster