EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 24

24. szám – 2004/06/13

   Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Jaj azoknak, akik lovakban reménykednek, a harci kocsik tömegében bíznak, de nem folyamodnak az Úrhoz. Ézs 31,1 (2Kor 5,18; Lk 16,19–31; 1Jn 4,16b–21; Zsolt 133) A mi nemzedékünkből is sokan bízzák életüket a gépekre, a különféle szerekre, esetleg a lovakra, mintha biztos pont, megingathatatlan alap lenne a nyers erő, a rózsaszín, de halálos álom vagy a bizonytalan nyeremény. Fölráz minket a figyelmeztetés: a földi dolgainkhoz szükséges erőért folyamodjunk inkább az Úrhoz, és tőle kérjünk kitartást az égi célok eléréséhez is. >>

Liturgikus sarok

Imádságban is egyek lehetünk más felekezetű testvéreinkkel
Ettől a héttől új sorozat indul a Liturgikus sarokban: szeretnénk megismerni keresztény testvéreink istentiszteleti életét. Úgy gondoljuk, az a legjobb, ha az egyes felekezetek, közösségek maguk mutatkoznak be. Hétről hétre más és más fog vallani arról, hogy mi a legjellemzőbb egyháza gyakorlatában. A mostani bevezető sorok a legfontosabb közös pontra, az imádságra utalnak. >>

Élő víz

Szivárvány
Nyári eső után olykor feltűnik a szivárvány. Gyönyörködve nézzük a színeket. A tudomány meg is tudja magyarázni és természetesnek tekinti ezt a szép optikai jelenséget. De gondolunk-e arra, hogy mi a jelentése, üzenete a szivárványnak? Isten azt ... >>

Heti útravaló
Krisztus mondja: Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. (Lk 10,16) >>

Egyházunk egy-két hete

Építkezés
Ígéretesen alakul az Evangélikus Hittudományi Egyetem új kollégiumi szárnyának építése. Az épületet Krizsán András tervezte. A kivitelezési munkálatokat a Confektor Kft., a lebonyolítást és a műszaki ellenőrzést pedig az Óbuda Újlak Kft. végzi ... >>

Ülésezett az Országos Közgyűlés
Egymást érték az ülések az elmúlt hét végén a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében. Június 4-én délelőtt az Országos Közgyűlés, péntek délután és szombaton pedig a zsinat tagjai tanácskoztak egymással. Az Országos Közgyűlés – egyházunk legszélesebb körű döntéshozó, legfőbb önkormányzati képviseleti testülete, mely a Magyarországi Evangélikus Egyház lelki, szellemi és anyagi életét szabályozza – évente egyszer kötelezően összehívott rendes ülésén a jelenlévők először D. Szebik Imre elnök-püspök és dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentését hallgathatták meg. Az „egyéb ügyek” között néhány személyi kérdés, a liturgiavita, továbbá a protestáns tábori püspökség jelenlegi helyzete került szóba. >>

Zsinati napló
Számítógépes nyelven szólva „csökkentett üzemmódban” működött a zsinat június 4-én és 5-én. Ennek oka részben az lehetett, hogy a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban tartott ülésszak közvetlenül az Országos Közgyűlés tanácskozása után kezdődött. Amint Muntag András zsinati gazda létszámjelentéséből kiderült, az első napon a 45 szavazati joggal rendelkező tag közül 23-an, másnap pedig 19-en jelentek meg. Emiatt egyházunk törvényhozó testülete határozatképtelenné vált, és a levezető elnök berekesztette az ülést. A zsinati atyák mindezek ellenére úgy döntöttek, hogy bár érdemi döntést hozni nem tudnak, mégis beszélgetést folytatnak egymással a napirenden szereplő kérdésekről: az egyházi intézményekről, valamint a lelkészek szolgálati jogviszonyáról. >>

"Légy szolgája Isten tőkéjének..."
Körmenden az elmúlt hónapokban egy protestáns kör alakult, amelyben azért imádkoztak a hívek, hogy az Úr küldjön lelkipásztort az evangélikus gyülekezet élére. Június 5-én, amikor beiktatták hivatalába Szolga-Tőkés Sándort, sokan érezték úgy, hogy imádságuk meghallgatásra talált… >>

Sareptától Felsőpetényig
Szentháromság vasárnapján örömünnepre gyűltek össze a felsőpetényi evangélikusok. A zsúfolásig megtelt templomban Szabó András esperes beiktatta szolgálatába Szakács Tamást, akit másfél évnyi helyettes lelkészi szolgálatot követően hívott meg pásztorául a gyülekezet. >>

Hévízi "hangolás"
Tíz esztendővel ezelőtt a hévízi önkormányzat úgy döntött, hogy egy telket adományoz a történelmi protestáns egyházak helyi gyülekezeteinek, közös templomépítés céljából. Az erről szóló határozatot a polgármester 1994 pünkösdhétfőjén ünnepi istentisztelet keretében adta át. A kerek évfordulót a hévíziek – mintegy a templomépítés befejezéseként – pünkösd ünnepének másnapján orgonájuk felszentelésével ünnepelték meg. >>

Sárvári e-Magyarország-pont
Múlt vasárnap délután szép ünnepség keretében megnyílt a sárvári evangélikus e-Magyarország-pont. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület kiemelt e-pont-megnyitóján az egyházközség vendége volt Jambrik Mihály, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ... >>

Csak azért is nyárünnep!
Az esős időjárás sem szegte kedvüket azoknak a bakonycsernyei gyermekeknek és szüleiknek, valamint a gyülekezet tagjainak, akik június 5-én, szombaton egész napos családi és gyülekezeti napon vettek részt. >>

Részletek D. Szebik Imre elnök-püspök jelentéséből
A Szentlélek és az egyház (…) Előtérbe került a karizmák fontossága. Nem lehet elvárni, hogy a szolgálatok sokféleségében mindenki egyaránt jó igehirdető, lelkigondozó, szervező menedzser, ifjúsági munkás, hitmélyítő és misszionáló ... >>

Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelői jelentéséből
A 2003-as esztendőről kell szólnia beszámolónknak, de gondolatainkat természetesen befolyásolja a jelen évből eddig eltelt idő is. Különösen is azért, mert május elsejével hazánk az Európai Unió tagja lett. Ez ma még pontosan meg nem határozható ... >>

Keresztutak

Egymásra figyelve
Ahány fej, annyi gondolat – tartja egy régi mondás. A Női Misszió által szervezett legutóbbi alkalmon – melynek a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ adott otthont – mégsem az eltérő, sokkal inkább a hasonló ideák voltak a jellemzőek. A mintegy harminc hazai és bajor résztvevő június 1. és 4. között az egyesülő Európa kereszténysége előtt álló új kihívásokról folytatott eszmecserét. >>

Beiktatták tisztségükbe a baptista egyház vezetőit
Ünnepi istentisztelet keretében beiktatták hivatalába Mészáros Kálmánt, a Magyarországi Baptista Egyház újabb négy évre megválasztott elnökét, valamint Mészáros Kornél főtitkárt és a vallási közösség többi vezető tisztségviselőjét múlt szombaton ... >>

"Idegenlégiósként" a bajor papnék közösségében
„Krisztusban megtartva, összekötve, nyitottan” – így hangzott a németországi papnészövetség májusi országos konferenciájának mottója. Hazánk evangélikus papnéinek képviseletében hivatalos volt a háromnapos konferenciára – a Bajor Papnészövetség két évvel ezelőtt megválasztott magyar tagjaként – Szebik Imréné és e sorok írója is. >>

Hitvallásunk a Teremtőről és a teremtésről
A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend június 4–5. között immáron 14. alkalommal rendezte meg a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódóan a teremtés ünnepét a budavári evangélikus templomban. Az idei találkozó központi témája a Teremtőről és a teremtésről szóló hitvallásunk átgondolása és gazdagítása volt. >>

Evangélikusok

Meglepetésről meglepetésre
Barátai, írótársai, tanítványai köszöntötték Jánosy István költőt 85. születésnapja alkalmából május 18-án. Akiket az életkoruk vagy betegségük megakadályozott az ünnepségen való részvételben, azok is szeretetük jelét küldték az ünnepeltnek. Az ünneplés és a felé áradó sok szeretet csodát tett a költővel: felkelt kórházi ágyából, sétált, és a folyamatos beszédre is képes volt. A legyengült testnél is erősebb volt a szellem és a szeretet, az elismerés ereje… >>

Bozóky Éva
Hát elment a nagyasszony, Erdély szülötte. Méltósággal és természetességgel viselte az utolsó hetek szenvedéseit is. Olyannyira nagy lelkierővel és szemérmességgel élt együtt a súlyos kórral, hogy halála után sokan kérdezték meglepődve, beteg ... >>

Megtartott ígéret
Negyvenhét esztendővel ezelőtt, 1957 nyarán tartotta a Lutheránus Világszövetség az észak-amerikai Minneapolisban harmadik nagygyűlését. Ez volt a világ legtöbb evangélikusát egybegyűjtő találkozó. Ha addig voltak olyanok, akik nem tudták, hogy a ... >>

e-világ

Az egyházak a választáson való részvételre buzdítanak
Választási részvételre hívták fel híveiket az egyházak az európai parlamenti voksolás napjához közeledve. „Június 13-án olyan küldötteket kell választani, akik a keresztény értékek érvényesülését akarják képviselni az Európai Unió ... >>

Katolikusok az interneten
A Tömegkommunikáció Pápai Tanácsának két jelentős dokumentuma jelent meg 2002 februárjában; az egyik címe Erkölcs és internet, a másiké Egyház és internet. Ezek az írások elemzik a világhálónak a mai világban és a katolikus egyházban betöltött szerepét, illetve útmutatást adnak a felhasználóknak, szolgáltatóknak, rendszergazdáknak, politikusoknak és más felelős döntéshozóknak ahhoz, hogy az internet minél inkább a „szeretet civilizációjának” és ne a „bűn struktúráinak” szolgálatában álljon. >>

Keresztény szemmel

Barmen üzenete
A huszadik század harmincas-negyvenes éveiben Németországban számos – különböző felekezetű – keresztény tartozott a fasiszta rémuralommal szemben állók táborába. Az evangélikusok között voltak olyan hitvallók (a Hitvalló Egyház tagjai), ... >>

"Ne csüggedj, lelkem, hű az Isten..."
Gyakran lehet hallani mostanában: mai világunkban nem elég egyetlen szakma, egy diploma megszerzése. Régi munkahelyek szűnnek meg egyik napról a másikra, de sok egyéb módon is bizonytalanná válhat az emberek élete – akár jó bizonyítványok ... >>

evél&levél

90 éves jubileum
Immár hagyomány, hogy gyülekezetünkben, a Nemescsói Társult Evangélikus Egyházközségben felköszöntjük a jubiláló aranykonfirmandusokat. Idén sem maradt el ez a szép ünnepünk, csak egy kicsit kiegészült, hiszen az Acsádi Társegyházközségben egy ... >>

Levélrészlet
„Gáncs Péter püspök május 23-án felszentelte a Fecske Pálról elnevezett gyülekezeti házat Nagyszénáson. Fecske Pál lelkész éppen azokban a nehéz időkben volt ott lelkész, amikor az �56-os forradalom utáni megtorlások következtek. Ki ... >>

A közelmúlt krónikája

Tízéves az aszódi evangélikus gimnázium
Az 1728-ban alapított aszódi evangélikus gimnáziumban az oktatás az államosítást követően negyvenhat évig szünetelt. A középiskola éppen tíz évvel ezelőtt, 1994-ben indult újra: június 3-án rendezték az alapító ünnepséget az evangélikus templomban, s szeptember 4-én megtartották az első tanévnyitót. Azóta zavartalanul folyhat a tanítás az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziumában… >>

Déli harangszó
Ezen a héten minden délben a pilisi evangélikus templom harangja szól a Kossuth rádióban. >>

Mindenki túlélte Gödöllőt
A Gödöllői Református Líceumban működő Pepita Bakancs Turisztikai Egyesület az elmúlt héten első alkalommal rendezte meg a keresztény iskolások túlélőtúráját. A stratégiai és tájékozódási csapatversenyre öt egyházi középiskola tizenegy csapata jelentkezett. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Aminthogy most, a mi időnkben, midőn az evangélium világosságra jön, felette sokan vannak a megszállott szentek, akiket szakadároknak, rajongóknak avagy eretnekeknek neveznek. Túl korán okosodtak meg ezek, és olyan tanultakká lettek, hogy ... >>

Kultúrkörök

A királyi udvar dalnokai Ősagárdon
A királyi udvartartásokhoz ősidők óta hozzátartozott az udvari zenészek és énekesek jelenléte. A királyi dalnokok megénekelték az uralkodó nemes jellemvonásait, felidézték győzelmes csatáinak emlékét, sőt, ha kellett, édes-bús dallamokkal felüdítették, megvigasztalták a szívét. Az alábbiakban azonban nem földi király dalnokairól lesz szó, hanem az életünk egyetlen királyáéról: Jézuséról. >>

Régi magyar családok - mai sorsok
A Zöld Út Caritas pesterzsébeti szervezete és az Athanaeum 2000 Kiadó a közelmúltban jelentette meg a lapunkban is gyakran publikáló Bánó Attila „Régi magyar családok – mai sorsok” címmel napvilágot látott kötetének új, bővített ... >>

Polgár Rózsa-kiállítás
Nagy sikerű párizsi kiállítása után újra láthatók hazánkban Polgár Rózsa művei. A Munkácsy- és Kossuth-díjas textilművész alkotásainak ezúttal a tihanyi apátság galériája ad otthont. A június 5-én tartott ünnepélyes megnyitón az ökumené iránti ... >>

A vasárnap igéje

Isten hív minket. Figyeljünk a hívó szóra!
Jézusban hangzik Isten legérthetőbb, legellenállhatatlanabb, hazahívó szava. Az ember csavarog, csángál, bóklászik, járja a maga útját. Ahogy a szólás mondja: nem hallgat se Istenre, se emberre. Az úgynevezett keresztény nyugat nagy része ezt teszi. ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Gondviselő Istenünk, mennyei Atyánk! Igéd és lelkiismeretünk figyelmeztet minket, hogy felelősek vagyunk életünkért, amelyet tőled kaptunk. Segíts meg bennünket, hogy megszólító szavadnak engedve kiteljesíthessük életünket a te tetszésedre. ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Megmérgezett szavak
„A feleségem nagy hívő. Egyetlen istentiszteletet vagy bibliaórai alkalmat sem hagyna ki. Részt vesz a nőegyleti munkában, áhítatos arckifejezéssel állandóan a gyülekezetben sürgölődik. De hogy valójában milyen, azt csak én, a férje tudom! Amikor ugyanis hazajön a templomból, mindent és mindenkit kibeszél. Állandóan pletykálkodik. Tele van előítéletekkel, mindenkiről lesújtó a véleménye. Úgy képzeli, hogy csakis ő tökéletes. Miatta nem megyek túl gyakran a gyülekezetbe, mert nagyon kiábrándít a viselkedése. Hát ilyennek kell lennie az Isten gyermekének?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Imádságban is egyek lehetünk más felekezetű testvéreinkkel
Élő víz
Szivárvány
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Építkezés
Ülésezett az Országos Közgyűlés
Zsinati napló
"Légy szolgája Isten tőkéjének..."
Sareptától Felsőpetényig
Hévízi "hangolás"
Sárvári e-Magyarország-pont
Csak azért is nyárünnep!
Részletek D. Szebik Imre elnök-püspök jelentéséből
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelői jelentéséből
Keresztutak
Egymásra figyelve
Beiktatták tisztségükbe a baptista egyház vezetőit
"Idegenlégiósként" a bajor papnék közösségében
Hitvallásunk a Teremtőről és a teremtésről
Evangélikusok
Meglepetésről meglepetésre
Bozóky Éva
Megtartott ígéret
e-világ
Az egyházak a választáson való részvételre buzdítanak
Katolikusok az interneten
Keresztény szemmel
Barmen üzenete
"Ne csüggedj, lelkem, hű az Isten..."
evél&levél
90 éves jubileum
Levélrészlet
A közelmúlt krónikája
Tízéves az aszódi evangélikus gimnázium
Déli harangszó
Mindenki túlélte Gödöllőt
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A királyi udvar dalnokai Ősagárdon
Régi magyar családok - mai sorsok
Polgár Rózsa-kiállítás
A vasárnap igéje
Isten hív minket. Figyeljünk a hívó szóra!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Megmérgezett szavak
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 24

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster