EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 25

25. szám – 2004/06/20

   Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Mk 11,24 ( Zsolt 37,4; Lk 14,/15/16–24; Ef 2,17–22; Zsolt 36) Az imádkozó ember sokszor óvatoskodó és bátortalan: maga sem hiszi, hogy amit szeretne, amire szüksége lenne, megkaphatja. Jézus bátorítását azonban szó szerint kell vennünk. Higgyük el, hogy mindazt, ami igazán fontos, ami megegyezik Urunk akaratával, s ami valóban a javunkra válik, megadja nekünk. Ezek a jelszavak irányíthatnak minket: hinni, imádkozni, kérni, megköszönni! >>

Liturgikus sarok

A református istentisztelet gazdag múltja
Új sorozatunk azt a célt szolgálja, hogy egy kicsit közelebbről is megismerjük testvéregyházaink istentiszteleti életét. Elsőként – dr. Pásztor János református lelkipásztor, nyugalmazott teológiai professzor jóvoltából – a református egyház liturgikus múltjával foglalkozunk, a jövő héten pedig a kálvini egyház jelenét és jövőjét vizsgáljuk meg. >>

Élő víz

Nikodémusok órája
Éjszaka van. Egy kimerítő nap után hajnali háromkor felébredek, és csak forgolódom az ágyamban anélkül, hogy újra álom jönne a szememre. Mi jobbat tehetnék, mint hogy Nikodémushoz hasonlóan én is felkeresem Jézust? Varázslatos könyv a Biblia. ... >>

Szenvedélyekről a Biblia tükrében
„…vétkesek közt cinkos aki néma.” (Babits Mihály: Jónás könyve) „A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog” – mondja a Példabeszédek könyve (20,1). Nem új tehát az ... >>

Ami nem konzerválható
Nagyszerű dolog, hogy a mélyhűtőből vagy a befőttes üvegből bármikor „felidézhetjük” a nyári gyümölcsök ízét. Ma már bőséges a kínálat, és nem szorítkozik csupán a föld terményeire. A számítástechnika révén múltbeli képeket, hangokat is ... >>

Heti útravaló
Krisztus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) >>

Egyházunk egy-két hete

Isten munkálkodik - a gyülekezet épül
A 20. század elején a főváros peremén új települések születtek, és indultak növekedésnek. Ezek közé tartozik Rákosszentmihály és Sashalom is, amelyeknek az evangélikusai június 13-án, vasárnap egy kerek évforduló megünneplésére, emlékezésre és hálaadásra gyűltek össze. >>

150 éves a krizbai templom
A krizbai evangélikus gyülekezet május 23-án ünnepelte temploma felszentelésének 150. évfordulóját. Az eseményre a falu minden evangélikus lakóját és az innen elszármazott híveket is meghívták. A hálaadó istentiszteleten – melynek liturgiájában közreműködött Koszta István helyi, Barcsa István zselyki és Illyés Márton bukaresti lelkész, illetve Jörn Munksgaard dán evangélikus esperes és Kristian Bundgaard dán nyugalmazott lelkipásztor is – Mózes Árpád püspök hirdetette Isten igéjét. >>

Keresztutak

Finnugor (evangélikus) lelkészkonferencia Kolozsvárott
Finn, észt, inkeri, erdélyi és magyarországi lelkészek gyűltek egybe – mintegy százan – június 7. és 14. között Kolozsvárott a hagyományos finnugor lelkészkonferenciára. A sokszínű programokat A hagyomány szerepe a nemzeti és evangélikus önazonosság megőrzésében cím fogta össze. >>

Püspökválasztási előkészületek Erdélyben
A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kerületi Presbitériuma június 4-én tartotta ülését a sepsiszentgyörgyi gyülekezet templomának alagsorában. A Kerületi Presbitérium – mint az egyház legfelsőbb kormányzó szerve az átmeneti időszakban ... >>

Merítettek az élet energiaforrásából
Ausztria Burgenland tartományának evangélikus gyülekezetei 1949 óta minden évben megtartják a Gusztáv Adolf Szövetség ünnepét, amely lehetőséget kínál a gyülekezeti tagok találkozására és a hitben való összetartozás erősítésére. Az alkalomnak – forgó rendszerben – vagy egy észak-, vagy egy dél-burgenlandi község ad otthont. >>

1250 évvel ezelőtt halt meg Bonifác, a germánok apostola
Kr. u. 724 őszén nagy tömeg gyülekezett össze a hesseni Geismar mellett lévő pogány kultuszhelyen. Szerzetesek, papok és más férfiak a hatalmas Donar-fát készültek kivágni, mely a germánok ősi istenségének volt szentelve. A férfiak munka közben ... >>

Evangélikusok

Emőke, a sokoldalú egyházfi
A győri öregtemplomi gyülekezet igazán sokoldalú egyházfival büszkélkedhet. A Petőfi téri épületben ugyanis működik egy egyházi textíliákat készítő műhely, amelynek ügyvezetője és mindenese Kutas Emőke, aki nem mellesleg az egyházfi teendőit is ellátja az egyházközségben. Kutas Kálmán volt szombathelyi lelkész unokája négy és fél éve szolgál az Öregtemplomban. >>

A Twenty Singers Bandet a barátság tartja össze
Dalolni jó, együtt dalolni pedig az egyik legnagyobb élmény a világon. Tudják ezt a Twenty Singers Band tagjai is, ezért állnak össze időnként egy kis közös muzsikálásra. A tehetséges fiatalok nem csupán saját maguknak játszanak: a kiskőrösiek nem kis megelégedésére a Ten sing csoport egykori tagjai a településen élőket is megörvendeztetik egy-egy koncerttel. >>

Erdősi Sylvester János (1504-1553?)
Ötszáz évvel ezelőtt – 1504 körül – született Szinyérváralján Erdősi Sylvester János humanista tudós, az Újszövetség fordítója. A krakkói egyetemen tanult 1526–27-ben, ahol megismerkedett Erazmus eszméivel. Egyetemi tanulmányait ... >>

e-világ

Új egérfajt fedeztek fel
A közelmúltban eddig még ismeretlen egérfajra bukkantak a kutatók. Az ilyen felfedezések azért nagy jelentőségűek, mert a Földön élő növény- és az állatfajok nagy része még azelőtt kipusztul, mielőtt az ember megismerné őket. A kutatómunka nehézségei mellett ez nagyban magyarázható a különböző élőhelyek, az élővilág rohamos pusztulásával és pusztításával is. A gerincesek esetében például a becslések szerint az eddig ismert közel 46 500 faj mellett további 3500 vár felfedezésre. Valószínű, hogy közülük több örökre titok marad számunkra. A most bemutatandó kis teremtmény is azt jelzi, hogy felelősek vagyunk a ránk bízott élővilágért… (JCsCs) >>

Keresztény szemmel

Egy súlyos mondat
Vannak zárkózott emberek. Ők nem sokat beszélnek – főleg magukról nem… De a legtöbb ember szeret sokat beszélni – éspedig éppen magáról. Jólesik kiöntenie a szívét. De mit is mond? Panaszkodik, olykor meg dicsekszik. Az emberek ... >>

Szélrózsa
A Szélrózsa találkozó eddigi beharangozó írásaiban olvasóink megismerkedhettek a rendezvény helyszínével, továbbá kiderült, hogy miért éppen „…a világ világossága” a mottónk, valamint megszólalt a főszervezők egyike is. Ezúttal egy olyan valakit szólítottunk meg, aki – tervei szerint – július 21. és 25. között ott lesz Tatán. Bence Domonkos budavári fiatalt a korábbi találkozókhoz fűződő élményeiről, valamint a mostani alkalommal kapcsolatos elvárásairól kérdeztem. >>

Jézus hírnöke és útkészítője
Ha elfogadjuk a történelmi kutatások azon megállapítását, hogy Jézus időszámításunk kezdete előtt 7-ben született, akkor fél évvel előtte, vagyis 2011 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Jézus hírnöke és útkészítője, Keresztelő János. Június 24-én ... >>

Egy fenyőgallytól az örökkévalóságig
„A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.” (Préd 12,7) Egy vázában álló, új hajtásokat hozó fenyőgally adta az ötletet. Apámtól tudom, hogy be lehet szerezni egy olyan enzimet, amely hatással van a gyökérképződésre. Elvileg tehát nem ... >>

Röfögő ballagók...
Túl vagyunk már a ballagás idején, sőt sok helyen már az érettségi is lezárult. Idén egy különös élmény részese lehettem. Nyitott ablakom mellett ülve különös hangra figyeltem fel. Ablakunk alatt egy bohócruhákba öltözött, sárga esernyőt tartó ... >>

A hét témája

Imádságrészlet Benkő Ágota kolozsvári lelkésznő áhítatából
„Urunk, dicsérünk téged azért, hogy amíg mi önmagunktól, egymástól kérdezzük: »Kik is vagyunk? Mi határozza meg önazonosságunkat? Hol a helyük a hagyományainknak?«, te felelsz nekünk. Mindannyian bűnös, de Krisztusban megszabadított ... >>

Részletek Mózes Árpád nyugalomba vonuló erdélyi püspök köszöntőjéből
Figyelembe véve saját egyházunk, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház helyzetét, valamint a többi testvéregyház érdekeit, megmaradásunk, létünk és jövőbeli szolgálatunk kérdéseit – azaz Isten ügyének szolgálatát e világban –, örülök, ... >>

Észt testvéregyház-tükör
Ha nyelvrokonainkra gondolunk, elsősorban a finnek jutnak az eszünkbe, pedig rajtuk kívül még számtalan kisebb finnugor népcsoport él szétszórva a világban. A Szovjetunió felbomlása után önállósuló Észtország lakói is nyelvrokonaink. Az észt evangélikus egyház különleges helyzetet örökölt: a diktatúra idején az ortodox vallást kiáltották ki hivatalosnak, miközben a lakosság túlnyomó többsége evangélikus. A függetlenség elnyerése lehetőséget adott arra, hogy az evangélikus egyház visszakapja méltó helyét a társadalomban. >>

Konferenciakronológia
Az első dátum 1931. Az ekkor Helsinkiben rendezett finnugor kulturális kongresszuson lelkészi delegációk – közöttük magyarok is – részt vettek. 1937-ben Budapesten már lelkészkonferenciát tartottak nagyszámú résztvevővel. A rendezvényre ... >>

Egy-két kósza gondolat ihlette
Ezt a néhány sort, amelyet most papírra vetek, csupán egy-két kósza gondolat ihlette, de talán mégis a lényegről szól. Minden fontos megbízatás és hasznos funkció nélküli, egyszerű résztvevője voltam a finnugor lelkészkonferenciának. Jó volt ... >>

Imádságrészlet Adorjáni Dezső záróáhítatából
„Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy Szentlelked megvilágosító munkája által rávezetsz minket a te Igéd páratlan értékére. Tartsd és újítsd meg közöttünk szüntelenül az Ige hirdetését, hogy az élő Ige az evangélium erejével, ... >>

evél&levél

Fából vaskarika
A Magyar értelmező kéziszótárban világos meghatározást találunk arról, hogy mit ért a magyar ember a házasságon: férfinak és nőnek jogilag elismert és szabályozott életközösségét; e közösséghez kapcsolódik a gyermekáldás lehetősége. Nemrégiben több ... >>

Először lépek oltárodhoz...
„Idén megható konfirmációi ünnepség volt a penci evangélikus gyülekezetben. A kis létszámú gyülekezetben csak kétévenként van konfirmáció. Az idén nyolc gyermek – öt fiú és három leány – konfirmált. A nyolc konfirmandus az eddigi ... >>

A közelmúlt krónikája

E-Magyarország-pontok találkozó
Az elmúlt hét elején, június 7-én került sor az egyházi fenntartású e-Magyarország-pontok első országos találkozójára a Millenárison. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által indított projekt keretében a közeljövőben 160 református, 39 ... >>

A torinói lepel újabb rejtélye
Újabb érdekes felfedezést tettek közhírré a – feltételezések szerint – Krisztus arcképét mutató torinói lepellel kapcsolatban. Egy tudóscsoport bejelentette, hogy az ereklyén az eddig ismert arc mellett egy másikat is felfedeztek. A rejtélyes legenda tehát tovább él. Újabb és újabb rejtélyek merülnek fel a torinói lepel kutatásai során. A Londoni Fizikai Intézet a 2002 óta tartó restaurációs munkák keretében nemrégiben óriási szenzációval állt elő: a Jézus halotti szemfedőjének tartott vászon hátulján egy másik emberi arc szellemképe rajzolódik ki. Ezt erősítette meg a padovai egyetem kutatása is. A lepel 2002-es restaurálása során a hátsó oldalát is lefényképezték, majd a képeket hónapokon át számítógéppel analizálták. A kutatócsoport tagja, Giulio Fanti professzor kijelentette: „Az elülső és a hátsó oldalon lévő képek különböznek. A gép révén felfedezett arcon például a jobb orrlyuk sokkal jobban látható”. >>

Újra a népfőiskolák szolgálatáról
Az Evangélikus Élet április 18-ai számában a népfőiskolákról szóló mellékletnek örülhettek az olvasók. Gáncs Péter püspök és Szeverényi János országos miszsziói lelkész az ügy iránt elkötelezetten szólt erről a képzési formáról. Mégsem fölösleges ... >>

A Déli Evangélikus Egyházkerület kérése a volt népfőiskolásokhoz
Szeretnénk összeállítani egy megemlékezést „A népfőiskolák szolgálata a Magyarországi Evangélikus Egyházban” címmel. Ezért szeretettel kérjük, ha valakinek birtokában van népfőiskoláról szóló írás vagy fényképes emlék, augusztus közepéig ... >>

A kevésen is hű...
Idén lesz tízéves a sárszentlőrinci Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány, melyet a helyi evangélikus gyülekezet hozott létre, hogy a cselekvő szeretet kinyújtott karjaként a településen élők gondjain, nehéz helyzetén segítsen. Több egymást ... >>

Képzések és projektek
Képzéseink Számítástechnika: Kétéves tanfolyam, amelyen kb. negyven ember vehet részt (a gyermekektől a nyugdíjasokig, magyarok és romák vegyesen). Cél: az alapvető számítástechnikai ismeretek átadása. Biogazdálkodás: Öt előadásból álló tanfolyam ... >>

Rajzkiállítás
Mint minden évben, idén is bibliai témájú rajzokat készítettek tanévzárójukra a budafoki evangélikus hittanosok és vasárnapi iskolások. A gyülekezeti teremben kiállított munkákat ezúttal az egyházközség egyik rajz szakos tanárnője – Kárpát ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Bocsásd el tehát magadtól minden sejtésedet és érzésedet, és úgy gondolkodj az írásokról, mint a legnagyszerűbb, legnemesebb szentségről, mint a legdúsabb kincsesházról, amelyet soha nem meríthetünk ki teljesen; így rátalálsz arra az isteni ... >>

Kultúrkörök

Az ötödik evangélista budapesti ünnepe
A hagyományokhoz híven ebben az évben is megrendezték a magas művészi színvonaláról közismert, évente más-más zenei csemegéket felvonultató budapesti Bach-hetet a Deák téri evangélikus templomban. Az immáron 15. alkalommal megtartott rendezvény június 7-ei megnyitóján „az ötödik evangélista” 29., Wir danken dir, Gott, wir danken dir című kantátáját, valamint a Magnificatot adta elő az idén századik születésnapját ünneplő Lutheránia énekkar és a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok. >>

A bűnről - tisztán és hitelesen
Volt, aki már az új könyvvel „felfegyverkezve” érkezett június 12-én a Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermébe, és volt olyan is, aki – kihasználva a lehetőséget – a helyszínen vásárolta meg dr. Nagy Gyula nyugalmazott püspök legújabb tudományos munkáját. A Luther Kiadó jóvoltából megjelent mű Az egyház mai tanítása – evangélikus dogmatika I. címmel 2000 karácsonyán napvilágot látott kötet folytatása. A bűn lényegét, eredetét és következményeit, azaz a hamartiológiát tárgyaló második részt D. Szebik Imre méltatta. >>

A Zeneműtár kincsei
A japán kormány tizenöt évvel ezelőtt nemzetközi programot indított a fejlődő országok támogatására. Magyarország a zenei kultúra és a kiváló japán–magyar kapcsolatok révén került a kedvezményezett országok közé. Összesen tizenhárom magyar intézmény részesült valamiféle – főként műszaki eszközök beszerzésében testet öltő – támogatásban. Legutóbb az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Zeneműtára kapott korszerű stúdió-, illetve olvasótermi lejátszó- és rögzítőberendezést. >>

Egy zsebbe való könyv - nem csak presbitereknek
A kötet címlapján hatszögletű méhkaptárra emlékeztető rajzot találunk. Minden laikus gyülekezeti munkatárs egy-egy alkotó sejtje lehet helyi közösségének – számomra ezt sugallja Pap Klára művésznő munkája. De a lényeget a kötet címe fogalmazza meg. Christian Möller heidelbergi teológiai professzor huszonegy levelének alapgondolata ugyanis ez: „Ha az Úr nem építi a házat…” A folytatást is jól ismerjük: „…hiába fáradoznak az építők” (Zsolt 127,1). >>

A vasárnap igéje

Ti nem akartátok!
„Én akartam, újra meg újra akartam, de ti nem akartátok!” – Jézus szemrehányása egykor Jeruzsálem népének szólt, ma pedig mi vagyunk a címzettjei. Ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, úgy akarja Jézus is összegyűjteni ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk! Eléd visszük hálaadásunkat és könyörgésünket. Köszönjük igédet, amellyel naponta tanácsolsz, vezetsz, bátorítasz. Köszönjük a mindennapjainkat, köszönjük a Krisztusban kapott kegyelmet, az örök élet jó ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Az okkultizmus csapdája
„A nagymamám babonás légkörben nevelt. Ma is félek, hogy baj történik velem, ha tizenharmadika péntekre esik, vagy ha fekete macska fut át előttem az úton. Bevallom, szívesen olvasgatom a női magazinok horoszkópjait, és voltam már jósnőnél is. Mamuska néhány hónapja meghalt, és a temetésén nagyon megszólított az igehirdetés. Azóta már többször is voltam istentiszteleten. A napokban egy spiritiszta szeánszra hívtak, ahol beszélhetnék a nagyi szellemével. Szeretném tudni, hogy a halottidézés nem veszélyes-e?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A református istentisztelet gazdag múltja
Élő víz
Nikodémusok órája
Szenvedélyekről a Biblia tükrében
Ami nem konzerválható
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Isten munkálkodik - a gyülekezet épül
150 éves a krizbai templom
Keresztutak
Finnugor (evangélikus) lelkészkonferencia Kolozsvárott
Püspökválasztási előkészületek Erdélyben
Merítettek az élet energiaforrásából
1250 évvel ezelőtt halt meg Bonifác, a germánok apostola
Evangélikusok
Emőke, a sokoldalú egyházfi
A Twenty Singers Bandet a barátság tartja össze
Erdősi Sylvester János (1504-1553?)
e-világ
Új egérfajt fedeztek fel
Keresztény szemmel
Egy súlyos mondat
Szélrózsa
Jézus hírnöke és útkészítője
Egy fenyőgallytól az örökkévalóságig
Röfögő ballagók...
A hét témája
Imádságrészlet Benkő Ágota kolozsvári lelkésznő áhítatából
Részletek Mózes Árpád nyugalomba vonuló erdélyi püspök köszöntőjéből
Észt testvéregyház-tükör
Konferenciakronológia
Egy-két kósza gondolat ihlette
Imádságrészlet Adorjáni Dezső záróáhítatából
evél&levél
Fából vaskarika
Először lépek oltárodhoz...
A közelmúlt krónikája
E-Magyarország-pontok találkozó
A torinói lepel újabb rejtélye
Újra a népfőiskolák szolgálatáról
A Déli Evangélikus Egyházkerület kérése a volt népfőiskolásokhoz
A kevésen is hű...
Képzések és projektek
Rajzkiállítás
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Az ötödik evangélista budapesti ünnepe
A bűnről - tisztán és hitelesen
A Zeneműtár kincsei
Egy zsebbe való könyv - nem csak presbitereknek
A vasárnap igéje
Ti nem akartátok!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Az okkultizmus csapdája
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 25

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster