EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 9

9. szám – 2004/02/29

   Böjt 1. vasárnapja (invocavit)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. 2Krón 16,9a (Ef 1,19-20; Mt 4,1-11; Zsid 4,14-16; Zsolt 91) Mekkora területet képes az emberi szem áttekinteni? Meglehetősen kicsit. Átvitt értelemben véve is korlátozott látásunk, "szemellenzők" zavarják, torzítják tisztánlátásunkat. A legszomorúbb az, hogy sokan egy életen át abban a tévhitben élnek, hogy a világ, az élet olyan, amilyennek látni szeretnék, vagy ahogyan azt mondjuk a média vagy egyes politikai rendszerek közvetítik feléjük. Az élet teljessége, értelme, mindent felülmúló szépsége, úgy hiszem, csak Isten jóságának, Krisztus kegyelmének megtapasztalása által bontakozik ki! Az Úr szeme átlátja a földet és benne az én sorsomat is. Válaszokat, amelyekre építeni lehet, csak tőle kapok, és olyan célokat is, amelyek egy életen át elkísérnek. Tiszta szívvel keressük hát őt ezen a mai, ritka, "ajándékba kapott" szökőnapon is! >>

Liturgikus sarok

Gyülekezeti éneklésünk gondozása
Érdeklődve figyelem a Liturgikus sarok rovat egyházzenei sorozatát, a sokféle megközelítést, amelyek nagyszerűen kiegészítik egymást. Amikor Trajtler Gábor "A gondozott orgona" című írását olvastam, végig az volt az érzésem: ugyanúgy vagy még sokkal inkább gondozni kellene gyülekezetünk éneklését is. >>

Élő víz

Különös gazdagság
A rendőrségi statisztikák szerint megszaporodott a vagyon elleni bűncselekmények száma. Az ember hazaérve ijedten látja a kifeszített ajtót, a feldúlt lakást. Ilyenkor ismeretlen tettesek után indul meg a nyomozás. Van olyan fosztogatás is, ... >>

Zsoltár
Kínok árnyékaiból, kínok árnyékaiból szólok hozzád, Istenem. Kín mar, sújt, temet, józan eszemet vak veszélyben, láncos mélyben ne hagyd elveszítenem. Senki sem tör káromra, senki sem tör káromra, bensőm fordul ellenem. Örök ... >>

Heti útravaló
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. (1Jn 3,8b) >>

Egyházunk egy-két hete

Kazinczy-érmesnek lenni büszkeség és felelősség
A több évtizedes múltra visszatekintő, a nagy magyar nyelvújító nevével fémjelzett Kazinczy Ferenc országos Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny az ország középiskolás diákjainak és felkészítő tanárainak igen rangos megmérettetése évente. A többlépcsős verseny csúcsa a Sátoraljaújhelyen tartott országos döntő. Ez már a legjobbak vetélkedője: aki odáig eljut, még akkor is elégedett lehet, ha díj nélkül távozik. Az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium neve azonban tavaly az országos érdeklődés középpontjába került: az első helyezést iskolánk tanulója, Arany Mihály érte el. Az októberben rendezett megmérettetésen nem csupán Kazinczy-érmes lett, hanem a húsz díjazott közötti rangsorban is ő lett az első. (Az idén érettségiző diák egyébként már több ízben bizonyította tehetségét: kétszer volt első helyezett a bonyhádi Ordass Lajos retorikaversenyen, 2002-ben pedig különdíjat kapott az egyetemisták és főiskolások Kossuth Lajos szónokversenyén Budapesten.) >>

Élő hittel - másként
Ha egy lelkész prédikáció közben leugrik a szószékről, meglepődik a gyülekezet. Ha egy professzor hirtelen bemutat egy japán harcművészeti fogást, mosolyognak a hallgatók. Ha egy ázsiai keresztény testvér más módon éli meg hitét, akkor magyar evangélikusként rádöbbenünk, hogy bár hitünk alapja ugyanaz a Krisztus, istentiszteleti és személyes kegyességünk formái mégis teljesen különbözhetnek. Dr. Choong Chee Pang szingapúri professzor - aki február 13-23. között teológiánk vendége volt - ezt a más színt képviselte. >>

Zsinatnap
A szavazati és tanácskozási joggal érkező tagok is elfoglalták helyüket február 21-én a Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében. A zsinati gazda, Muntag András még egyszer ellenőrizte a létszámot és a szavazócédulákat. Kertész Géza lelkész elindult a pulpitus felé, hogy megtartsa a nyitóáhítatot. Kevéssel tíz óra előtt ezzel kezdetét vette zsinatunk ez évi első ülésszakának plenáris ülése, amely a lelkészek továbbképzésével, az egyházi intézményekkel, valamint a lelkipásztorok szolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. >>

Keresztény szeretettel
A szingapúri teológusprofesszor - buddhista család sarjaként - Malajziában született 1942-ben. Tizenöt évesen lett keresztény. Egyetemistaként a keresztény fiatalok egyik vezetője volt. Szingapúrban, Londonban, Oxfordban, Aberdeenben és a Harvardon folytatott tanulmányokat. Angol irodalomból, politikatudományból és teológiából szerzett diplomát. 1977-2001 között a szingapúri Trinity College (protestáns teológia) professzora, rektora volt. Biblikus tárgyakat, görögöt és kínai vallásokat oktatott. Choong Chee Pang jelenleg a Lutheránus Világszövetség különböző bizottságainak tagja; helyi, regionális és nemzetközi konferenciák állandó résztvevője, előadója. Az LVSZ megbízásából 1998 óta tanít Pekingben és 2002 óta Sanghajban. A szingapúri elnök mellett működő vallásközi tanácsban a protestantizmus képviselője. >>

Szívvel és szaktudással
A tervezett evangélikus kórházhoz kapcsolódó oktatási intézmény szervezésének legfrissebb eredményeiről tartottak tájékoztatót február 18-án a Puskin utcai püspöki hivatal földszinti termében. Az estébe nyúló, baráti beszélgetéssel egybekötött alkalmon a Magyarországi Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány vezetői, dr. Cserháti Péter és dr. Bereznai Benjamin válaszoltak a leendő munkatársak, az idősgondozás, a rehabilitáció területén dolgozó szakemberek, intézményvezetők és az érdeklődő laikusok kérdéseire. >>

Orgonaépítés a siófoki "Makovecz-templomban"
Májusban fölavatják a siófoki, Makovecz Imre által tervezett evangélikus templom sípos orgonáját, amely nyáron már a komolyzene kedvelői számára tartandó hangversenyeken is megszólalhat. >>

Keresztutak

Ilyen lesz?
Egyházunk országos elnökségének határozata értelmében böjt első vasárnapjának (február 29.) offertóriumát a csíkszeredai magyar evangélikusok templomának befejezéséhez ajánljuk fel. Adja Isten, hogy sokak szívében ébredjen felelősség határon túli ... >>

Egyházak: az SZDSZ javaslata komolytalan
A történelmi egyházak képviselői komolytalannak, értelmezhetetlennek, illetőleg tévedésen alapulónak nevezték a Szabad Demokraták Szövetségének február 15-én tett bejelentését, amely szerint a párt javaslatot nyújt be az Országgyűléshez annak érdekében, hogy az egyházak hitéleti tevékenységét a jövőben ne közpénzből, hanem a hívők felajánlásaiból finanszírozzák. >>

Fehérvári vizitáció
Testvéri találkozóra hívta hivatalába a protestáns egyházak képviselőit február 20-án Spányi Antal székesfehérvári római katolikus megyés püspök. Mint köszöntőjében elmondta, a gesztussal azt szeretné kifejezni, hogy egyházainknak össze kell ... >>

Országos Szlovák Lelkészi Szolgálat
A budapesti szlovák gyülekezet tanácstermében tartotta első munkaülését az Országos Szlovák Lelkészi Szolgálat. Miután ez év januárjától megszűnt az "utazó szlovák lelkészi státus", feladatkörét a fent nevezett szolgálat veszi át. Ennek központja a ... >>

Az egyház Panamában
Amilyen gazdag és változatos Panama lakosságának összetétele etnikai, nyelvi és kulturális szempontból, olyannyira sokszínű vallásilag is. >>

Az EU-csatlakozás egyházi kihívásai
Az uniós csatlakozás egyházi vonatkozású kihívásai álltak a múlt szombaton Lakiteleken megtartott katolikus papi találkozó középpontjában. "Reménnyel, de ugyanakkor félelemmel is várjuk a csatlakozást, mert úgy tűnik, az unió csak gazdasági ... >>

Pápai aggodalmak a bioetikával kapcsolatban
Az orvosbiológiai kutatások veszélyeire hívta fel a figyelmet II. János Pál pápa a tudományos kutatások és a keresztény etika összefüggéseit elemezve. A katolikus egyházfő a Pro Vita Pápai Akadémia alapításának évfordulója alkalmából fogalmazta ... >>

Lengyelország első lelkésznője
Megkezdte szolgálatát Lengyelország első felavatott lelkésznője. Az egyháztörténeti jelentőségű esemény 2003. szeptember 7-én zajlott. Ekkor ordinálták a 43 esztendős református Wiera Jelineket a lengyelországi Zelówban. A lengyelországi református ... >>

Szelíd motorosok
Szinte mindenki ismer valakit, aki a motorozás korántsem veszélytelen szenvedélyének hódolva lelte halálát, vagy egy baleset következtében kerekes székbe került. A németországi Schwäbisch Hall környékén körülbelül tíz évvel ezelőtt sok sérültet és ... >>

Evangélikusok

Hittel és szívvel
Reformátorunkhoz hasonlóan az angol John Wesleynek (1703-1788) sem egy új felekezet megalapítása volt a célja. Élete értelmét sokkal inkább abban látta - amikor világossá vált számára, miként hat és növekszik a metodista mozgalom -, hogy megmentse az embereket, valamint hogy megreformálja az egyházat és a társadalmat. Éppen ezért mindvégig anglikán lelkész maradt, akkor is, amikor - a kezdeti habozás után - elfogadta, hogy Észak-Amerikában 1784 karácsonyán egy metodista közösséget hozzanak létre. >>

Megelevenedő emlékek
"Énnékem énekeim vóltanak az te parancsolatid, az én búdosásimnak helyén." (A 119. zsoltár 54. verse a Vizsolyi Bibliából) A közel kilencven méter hosszúságú lundi dóm altemplomából indult el a menet június 24-én, a svéd evangélikusok nagy ünnepén, ... >>

e-világ

Mitől zeng a Zengő?
A Mecsek legmagasabb pontja mostanában legkevésbé a madarak énekétől, sokkal inkább az őrzők-védők, a demonstrálók és a különböző hivatalos szervek hangjától zeng. A NATO kezdeményezésére ugyanis egy radar telepítését határozták el az eddig még érintetlen Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzethez tartozó Zengőn. >>

Világegyház
Ankara, Törökország. Szakértők egyre hevesebben bírálják a török kormány valláspolitikáját. Mivel a keresztény egyházak nem számítanak jogi személynek, ezért az állam folyamatosan vagyonuk elvételére törekszik. Csak a görög ortodox egyház és a zsidó ... >>

Bírósági döntés kötelezi az egyetemet a homoszexuális teológushallgató jogviszonyának helyreállítására
A Fővárosi Bíróság soron kívül megtartott tárgyalásán múlt pénteken hatályon kívül helyezte a Károli Gáspár Református Egyetem Kari Tanácsának 2003. november 28-án hozott határozatát, amelyben az intézmény egyik hallgatóját homoszexuális ... >>

Az SZDSZ kitart az egyházak finanszírozását érintő törvényjavaslata mellett
A szabad demokraták két héten belül benyújtják a parlamentnek az egyházak finanszírozását is érintő javaslatukat, amelynek értelmében a személyi jövedelemadó felajánlható kétszer egy százalékát öszszevonnák, hogy a polgárok szabadon dönthessenek ... >>

Kopaszra nyírás
A kelet-indiai Orisza államban hindu fanatikusok hét, keresztény hitre áttért nő haját kopaszra nyírták, miután nem voltak hajlandók visszatérni a hindu közösségbe. A helyi rendőrség hétfői jelentése szerint az eset a múlt héten történt ... >>

Már több mint 50 millió muzulmán él Európában
Európában - beleértve Oroszországot is - ez idő szerint kereken 52 millió muzulmán él. A németországi Iszlám Archívum Központi Intézete (Zentralinstitut Islam-Archiv) szerint a "keresztény Európában" évente mintegy 6,5 százalékkal növekszik az ... >>

A folyamatos bibliaolvasás rekordja
A folyamatos bibliaolvasás új világrekordját állította fel a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartomány egyik protestáns gyülekezete. A háromszáz résztvevőnek köszönhetően az eddigi, 111 órás rekord 241 órára növekedett. Ennél az "olvasási ... >>

Keresztény szemmel

Böjti szelek
Fújnak a böjti szelek! - szinte hallom nagyanyám hangját, ahogyan minden esztendőben olyan magától értetődően, mégis sokatmondóan és jelentőségteljesen kimondja ezt a mondatot. Akkoriban gyerekfejjel persze fogalmam sem volt arról, mi az a böjt, ... >>

Síkos úton járva...
A tél a síkos utak ideje is, amikor az embert egy-egy lépés váratlanul megingathatja és eldöntheti. Még örülhet is, ha fel tud kelni, és megússza törés nélkül. Emlékszem, hogy amikor több mint húsz évvel ezelőtt, télen egy százéves hittestvért ... >>

Esélyegyenlőség
Azt hiszem, egyet lehet érteni az Evangélikus Élet szerkesztőbizottságának azzal a felfogásával, hogy írni kell azokról az aktuális kérdésekről, amelyek a társadalomban és különösen az egyházban az embereket, a híveket foglalkoztatják. Nem mindig ... >>

Magánügy?
A törökök félelmetes uralkodója, II. Mohamed szultán hatalmas sereg élén megérkezik Nándorfehérvár alá. Konstantinápoly meghódítójának százötvenezer főnyi seregével, háromszáz ágyújával és kétszáz hajójával szemben mindössze hétezer várvédő áll ... >>

A hét témája

Lapok Isten "öröknaptárából"
A böjti időszakban nem haszontalan vállalkozás fellapoznunk a Szentírásnak mint Isten "öröknaptárának" számunkra is hozzáférhető lapjait, hogy megláthassuk: Jézus negyvennapos böjtje nem minden előzmény nélküli. Ha kiemeljük a tizenkét legfontosabb negyvennapos, illetve -éves eseményt, felfedezhetjük, hogy ezeknek kétezer év múltán, ma is van üzenetük a Jézus böjtjére és passiójára emlékező gyülekezet számára. Isten könyveibe azóta is folyamatosan kerülnek be bejegyzések, amelyek csak a nagy fehér trón előtt lesznek nyilvánvalókká... "Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk." (Róm 15,4) Tekintsük át ezért címszavakban, időrendben az általunk olyan jól ismert negyven napok és évek történeteit, eseményeit Istenünk hozzánk írott "szerelmes levele" alapján. >>

Öröm Jézusban
Hazugság az, hogy Jézus az öröm ellensége. Akinek születését örömnek minősítették az angyalok, aki magát a vőlegényhez, országát lakodalomhoz, népét násznéphez hasonlította, az nem lehet az öröm ellensége. Eszménye nem a komor nézésű, lógó fejű ... >>

"Vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak?"
A böjt az Isten előtti elcsendesedés időszaka, amikor befelé és felfelé figyelünk, amikor rendezzük dolgainkat, és szembesülünk mulasztásainkkal. Hívjuk most segítségül ehhez az úrvacsoraosztás előtt elhangzó, jól ismert gyónási kérdéseket - hogy azokat alaposabban megértve őszintén megállhassunk Isten előtt. Érdemes fellapoznunk Bibliánkban az egyes elmélkedések felett található igeszakaszokat is, hiszen ezáltal mélyebb összefüggések is feltárulhatnak előttünk... >>

evél&levél

EvÉlet-lelki segély
Kedves Bea! Engedje meg, hogy így szólíthassam, mert e rövid idő alatt is a szívembe zártam... Nagy örömmel és várakozással olvasom az Evangélikus Élet lelki segély rovatát. Örülök, hogy végre ilyen rovat is születhetett. Meglátásom szerint igen ... >>

Keresztnévelírás
Az Evangélikus Élet 2004. február 22-i számának 11. oldalán megjelent, "Az északi kerület egyházmegyei elnökségeinek találkozója" című cikkre hivatkozva szeretnék bemutatkozni. A nevem: dr. Bálint Zoltán. Jelenleg - civil foglalkozásom mellett - a ... >>


Tisztelt dr. Bálint Zoltán - megkövetjük! A névelírásra természetesen nem mentség, hogy a fénykép készítőjével telefonon "egyeztettük" a képaláírás - általunk pótolt - szövegét. Abban is igaza van, hogy egy magát színvonalasnak tartó hetilap ... >>

A közelmúlt krónikája

Tízéves az Orosházi Harangszó
Isten iránti hálával jelentjük a kedves olvasóknak, hogy gyülekezetünk folyóirata, az Orosházi Harangszó tízéves lett. A legelső szám 1994. február 20-ai dátummal jelent meg, éppen abban az esztendőben, amikor Orosháza városa - az evangélikus ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"...borulj le, és kérd a kegyelmet, és reménységedet vessed a Krisztusba, akiben üdvösségünk, életünk és feltámadásunk van." >>

Kultúrkörök

Luther a filmvásznon
Kicsit fellengzősen magyarországi ősbemutatónak is aposztrofálható az az alkalom, amelynek az Evangélikus Hittudományi Egyetem adott otthont február 16-án. Egyetlen vetítésre sikerült ugyanis megszerezni Eric Till kanadai rendező (amerikai-német koprodukcióban készült) Luther című filmjének egy kópiáját. A jelen lévő teológushallgatók és lelkészek meggyőződhettek arról, hogy az őszi amerikai és németországi, valamint a februári ausztriai bemutató sikere korántsem a véletlen műve. Mindez persze aligha meglepő. A reformátor életének fordulatai - és egyáltalán a 16. század viharos eseményei - valósággal "kínálják" a megfilmesítést. >>

Hogyan válhatunk érett felnőttekké?
A Zsebtévé, a Ki kopog? vagy éppen az Égbőlpottyant mesék című műsorok elválaszthatatlanul egybefonódtak Levente Péter nevével. Az Evangélikus Értelmiségi Műhely február 18-i összejövetelén - a magatartás-kultúráról tartott előadásának köszönhetően - a jelenlévők megismerkedhettek a színész-rendező egy másik arcával is. >>

Olvasásra váró könyvek
"Hű könyveinkben daloljon a lélek / vigaszos daccal: mégis szép az élet!" (Tóth Árpád) A költő sorai jól illenek az íróasztalomon olvasásra - vagy inkább újraolvasásra - váró könyvekre. Vannak köztük vastag, nagy alakú, nehéz kötetek, melyek több ... >>

A vasárnap igéje

"Senki nem ne tévesszen titeket!"
Augustinus egyházatya szerint csak Isten képes igazi alkotó munkára, teremtésre (creatio ex nihilo). Szavával, igéjével a semmiből hozta létre a látható és láthatatlan világot. Az ördög nem képes kreatívan alkotni, bármit is létrehozni. Értékteremtő ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Megváltó Jézusunk! Te legyőzted az ősellenséget, s ezzel örök időre megmutattad a téged szeretőknek a bűntől való szabadulás útját. A sátáni kísértések ma is sokakat csábítanak a bűn és a tőled való elszakadás útjára. Köszönjük, hogy azért jöttél ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
"Presbiteri üléseinken egy-egy kérdés kapcsán sokszor áldatlan vita alakul ki. Gyakran a lelkész és a felügyelő sincsenek egy hullámhosszon, ilyenkor nehéz eldöntenünk, hogy ki mellé álljunk. Előfordult, hogy sértődés miatt néhány érzékenyebb társunk még a templomot is elkerülte hetekig, vagy lemondtak tisztségükről. Templomba azért jön az ember, hogy ott megnyugodjon, megpihenjen. Olyan szomorú, hogy még az egyházban is feszült légkörrel kell találkozni. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Gyülekezeti éneklésünk gondozása
Élő víz
Különös gazdagság
Zsoltár
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kazinczy-érmesnek lenni büszkeség és felelősség
Élő hittel - másként
Zsinatnap
Keresztény szeretettel
Szívvel és szaktudással
Orgonaépítés a siófoki "Makovecz-templomban"
Keresztutak
Ilyen lesz?
Egyházak: az SZDSZ javaslata komolytalan
Fehérvári vizitáció
Országos Szlovák Lelkészi Szolgálat
Az egyház Panamában
Az EU-csatlakozás egyházi kihívásai
Pápai aggodalmak a bioetikával kapcsolatban
Lengyelország első lelkésznője
Szelíd motorosok
Evangélikusok
Hittel és szívvel
Megelevenedő emlékek
e-világ
Mitől zeng a Zengő?
Világegyház
Bírósági döntés kötelezi az egyetemet a homoszexuális teológushallgató jogviszonyának helyreállítására
Az SZDSZ kitart az egyházak finanszírozását érintő törvényjavaslata mellett
Kopaszra nyírás
Már több mint 50 millió muzulmán él Európában
A folyamatos bibliaolvasás rekordja
Keresztény szemmel
Böjti szelek
Síkos úton járva...
Esélyegyenlőség
Magánügy?
A hét témája
Lapok Isten "öröknaptárából"
Öröm Jézusban
"Vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak?"
evél&levél
EvÉlet-lelki segély
Keresztnévelírás

A közelmúlt krónikája
Tízéves az Orosházi Harangszó
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Luther a filmvásznon
Hogyan válhatunk érett felnőttekké?
Olvasásra váró könyvek
A vasárnap igéje
"Senki nem ne tévesszen titeket!"
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 9

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster