EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 01

1. szám – 2005/01/02

   Újév utáni vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
2005. január 1., szombat A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot ne vess! Félj Istenedtől! 3Móz 19,14 (Lk 14,13–14; Lk 4,16–21; Jak 4,13–15; Zsolt 8) Mivel induljunk az új évbe, az Úr 2005. esztendejébe? Szeresd az Istent, és ... >>

Liturgikus sarok

Luther énekszerzői munkássága
Három héttel ezelőtti számunkban már esett szó arról, hogy milyen fontos volt Luther számára az istentisztelet megreformálásában a gyülekezeti ének. A karácsonyi számban a hazánkban is oly kedvelt karácsonyi Luther-éneket igyekeztünk bemutatni. Most nagyítsuk ki a látószögünket, és figyeljünk általában a reformátor énekszerzői munkájára. >>

Élő víz

Általános könyörgő imádság óév estéjén
Örök Istenünk, mennyei Atyánk, az óesztendő utolsó óráiban hálatelt szívvel állunk meg előtted, és magasztaljuk szent nevedet. Megköszönjük neked az elmúló évben tőled kapott testi, lelki javainkat. Bár tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk kegyelmedre, ... >>

Újévi gondolatok
Egy új év kezdődik: szórakozással, társasággal, evéssel, ivással. És persze elhangzik a jókívánság: „Boldog új évet!” De hogyan lesz „új” ez az év? Egyáltalán hogyan kezdődik valami „új”? A Biblia egyszerűen ... >>

A 2005. év igéje
Minden újévkor múlttá válik a jelen és jelenné a jövő. Valahányszor magunk mögött hagyunk egy esztendőt, és elkezdünk egy újat, az idő múlásával szembesülünk. Erről szól Ady Endre Az Idő rostájában című verse is:
Kezében óriás rostával
Áll az Idő és rostál egyre,
Világokat szed és rostál ki
Vidáman és nem keseregve
S búsul csak az, akit kihullat.
>>

Heti útravaló
Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,14) >>

Egyházunk egy-két hete

Demonstráció az Oktatási Minisztérium előtt
A Budai Margitosok Baráti Köre a magyar közoktatás – benne az egyházi oktatási intézmények – jövőjéért aggódva megszólította a négy történelmi felekezet óvodáinak, iskoláinak pedagógusait és az ezen intézményekbe járó gyermekek szüleit. December 14-re csendes demonstrációra hívtak minden aggódót az Oktatási Minisztérium elé. >>

Demonstrálóbeszéd
A demonstráción egyházunkat Schulek Mátyás, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium igazgatója képviselte. Beszédét az alábbiakban közöljük. >>

Karácsonyi neurózis
Lelkigondozók, mentálhigiénés szakemberek igencsak meghökkentő megfigyelése, hogy karácsony táján gyakoriak a családi konfliktusok, veszekedések, és megnő az öngyilkossági kísérletek száma is. A felfokozott szeretetigény tükrében élesebben ... >>

Kápolnaszentelés Sopronban
Advent negyedik vasárnapján, december 18-án szentelte fel Ittzés János püspök Sopronban a Balfi úti evangélikus temető felújított ravatalozókápolnáját. Az épület Boór Nándor soproni építész tervei alapján készült, és a temető fennállásának huszadik ... >>

Keresztutak

Tihanyi kalendárium 2005
Az óesztendő utolsó napjaiban sorakoznak íróasztalomon a szebbnél szebb, tartalmasabb – reménnyel és félelemmel várt – új esztendei naptárak. A nagy gonddal összeállított, művészi kivitelű képes kiadványok között húzódnak meg a ... >>

Hírek a Vajdaságból
A Vajdasági Keresztyén Ifjúság advent vasárnapjain gyertyagyújtásokat szervezett Szabadkán. A gyertyagyújtások alapja az esti zsolozsma elimádkozása, melynek keretében az igehirdető a Messiás-várásról beszél. A zsolozsma a keresztény egyház egyik ... >>

Evangélikusok

A felügyelő, aki felügyelt…
Azt tartja a mondás, hogy aki hamar szeretné látni munkája eredményét, az ne legyen pap, pedagógus vagy erdész. Kiss Attilának – aki az elmúlt esztendőben vonult vissza a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye felügyelői tisztségéből – megadatott, hogy erdészeti vezető létére az egyházban töltött több mint három évtizedes szolgálata nyomán rendszeresen örüljön munkája eredményének. Hogy miért? A vele készült interjúból kiderül. >>

Száz éve született dr. Belohorszky Ferenc gimnáziumi igazgató
Dr. Belohorszky Ferenc száz évvel ezelőtt, 1905. január 1-jén született Újvidéken. Családja Tótprónáról, Árva megyéből származik. Dédapja tanító, nagyapja főesperes volt Újvidéken, apja ügyvédként polgári életkörülményeket biztosított családjának. ... >>

e-világ

A mobiltelefonok iskolai használatáról
Annyira hozzászoktunk már a mobiltelefonok használatához, hogy egyre kevésbé feltűnő, ha gyerekek kezében látjuk a készülékeket. Sőt az idén talán mi is ajándékoztunk egy ilyen „praktikus kis szerkezetet” saját csemeténknek, hiszen – gondoljuk – így majd kevésbé fogunk aggódni, mert például haza tud szólni, ha késik… Mindenesetre elgondolkodtató a Reflex Környezetvédő Egyesület ajánlása a gyerekek iskolai mobilhasználatával kapcsolatban. >>

Mátyás király kapával
Sajógömör község az igazságtalan trianoni békeszerződés után Csehszlovákia része lett. 1939-től 1945-ig ismét Magyarországhoz tartozott, majd a második világháborút követő nagyhatalmi paktum ismét Szlovákiához csatolta. „Vitáme vás v. ... >>

A hét témája

Karácsonyi ajándék
Segíts, hogy az emberárulók szutykát / erővel győzze a szív, / szép szóval a száj. (Nagy László) >>

Gyermekek karácsonya
A karácsony ünnepe mindenkié – mondják –, de elsősorban talán mégiscsak a gyerekeké. Az ő örömük, felhőtlen boldogságuk jellemző leginkább a karácsonyra. Még akkor is igaz ez, ha olyan gyerekekről van szó, akiknek túl hamar felnőtté ... >>

Igacsere
Néhány napja karácsonyi lapok érkeztek hozzánk. Az ismerősök szép, békés karácsonyt kívántak nekünk, ahogyan ez ilyentájt szokás. Az egyik levél azonban különös módon megfogalmazott üzenettel zárult: „Nem karácsonyi bubát, hanem erős megtartót kívánok nektek ezekre a lelkészeknek nem túl könnyű napokra is.” Már a levélíró őszintesége is nagyon tetszett; valljuk be, ilyenkor valóban több a szolgálat. A nagy ünnepeken olyanokkal is találkozik a lelkész, akik ritkábban jönnek el a templomba. Talán nagyobb szomjúságot is érez a hallgatóság felől, és igyekszik mindent megtenni azért, hogy az istentiszteleteken az ige elérkezzen a jelenlevők szívéig. >>

Káplánfaló esperes
A múlt század első felében a Vas megyei Körmenden szolgált Zongor Béla esperes. Egykori káplánja, ma egyházunk legidősebb lelkésze, a Hódmezővásárhelyen élő, kilencvenhárom éves Takács János így emlékezik szigorú principálisára: Amikor mellé ... >>

Énekeljem vagy mondjam?
Régen az istentiszteleten nem felolvasták a Szentírás igéit, hanem ősi dallam szerint elénekelték őket. Talán még a reformáció korában is így volt, de a későbbiek során már megkopott ez a szokás. Hanem azért volt még gyülekezet a 19. században is, ... >>

Dombi Éva emlékkönyvéből, avagy sutkák a püspöki hivatalban
Nemrég egy névtelen, de annál bizalmasabb telefonálónk a gyónási időpontok felől érdeklődött. A helyzetet felismerve természetesen azonnal jeleztem, hogy ezen a számon nem kaphatja meg a kellő felvilágosítást, mivel az evangélikus püspöki hivatalt ... >>

Simul iustus et peccator
Ittzés püspök urat korábbi szolgálati helyének önkormányzata, Kőszeg város képviselő-testülete díszpolgárrá avatta. A hétköznap délelőtt tartott eseményre érkezve bőven találtunk parkolóhelyet a városban, de igyekeztünk minél közelebb parkolni a ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
[Mária] „sem szüzességével, sem alázatosságával nem dicsekedett, hanem egyedül Isten kegyelmes rátekintésével. Ezért a hangsúly nem a humilitas (alacsony sorsú, nemtelen állapot), hanem a respexit (rátekintett) szócskán van. Mert nem az ő ... >>

Kultúrkörök

A muzsika hangjai
A számok és a zene szerelmese, D. Kiss Ildikó egy csendes solymári utcában él családjával. A matematika–fizika szakos tanárnő – akit már gyermekkorában vonzott a muzsika – szabad idejében „átváltozáson megy keresztül”. Ilyenkor már nem egyszerűen „csak” édesanya, feleség és pedagógus többé, hanem az ír-kelta zenét játszó Édaín együttes énekese. >>

A Sátánármányosparázsvarázspokolikőrpuncspancslódítóbódítóka
Mi történik, ha a kissé butának tartott, ám elszánt, bátor és bizakodó cica, Móric, valamint a bölcselkedésre hajlamos és igen pesszimista varjú, Karesz összefog szilvesztereste? Mi jó sülhet ki ebből? Kelenföldön rengeteg minden. >>

Kistamás
A Harmat Kiadó új, ifjúsági regényekből álló sorozatot indított Cikk-cakk könyvek címmel. Valóságos személyek, sorsok ihlették ezeket az életrajzszerű köteteket. Izgalmas és fordulatos eseménysoruk, egyenes vonalú szerkezetük jól követhető, ... >>

A vasárnap igéje

Velünk minden napon
Az emberi élet – amelyet valaki jobb híján kontinuumnak, folyamatosságnak nevezett – ismert és ünnepelt nappal kezdődik, és amaz egyelőre ismeretlen, de bekövetkező végső napig és óráig megmaradó folytonosság. Életünk a végtelennek tűnő ... >>

Aki házát kősziklára építette
Helsinkiben mintegy harminc évvel ezelőtt egy különleges templomot építettek: sziklából robbantották ki a belsejét. Akkoriban szélsőséges csoportok tiltakoztak a felépítése ellen, elkészülte után azonban rövidesen a város legnépszerűbb s ... >>

Kicsik-nagyok
Kicsinek lenni az Isten közelében, naggyá válni a szeretetben – ezzel a mondattal foglalhatjuk össze a mai vasárnap igéjét. Kilenc nappal ezelőtt volt a „legnagyobb gyermek” születésének ünnepe. A jászolbölcső a legnagyobbat ... >>

Van-e helyem a csillagok alatt?
Sokféle teremtettségi rend van. Ezek annyira beleivódtak életünkbe, hogy hiányuk, nagyobb átrendeződésük azonnal ellentéteket, békétlenségeket, válsághelyzeteket hoz létre. Mi lenne, ha egyszer a szeretetet a világ rendjéhez tartozónak tudnánk? ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Gondviselő Atyánk! Hálát adunk neked az új esztendő első vasárnapján az elmúlt év minden ajándékáért. Teremtett világod szépségéért és gazdagságáért, a mindennapi kenyérért, őrző szeretetedért, amellyel nap mint nap hordoztál és megtartottál ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Tiszta lappal
„Nem tartozom azok közé az emberek közé, akik saját életútjukra visszatekintve azt hangoztatják: »Nem bánok semmit; ha lehetőségem adódna rá, mindent ugyanúgy tennék, ahogyan tettem!« Sokszor arra gondolok, hogy milyen nagyszerű volna, ha az egész életemet elölről kezdhetném. Jó volna tiszta lappal indulni még egyszer! Ezért aztán – különösen így, az új esztendő közeledtével – újra és újra elhatározom, hogy más ember leszek. Elhagyom a rossz szokásaimat, tudatosabban élek, és persze intenzívebb kapcsolatot ápolok majd Istennel… Kérem a lelkésznőt, hogy lásson el útravalóval ehhez az új kezdethez!” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Luther énekszerzői munkássága
Élő víz
Általános könyörgő imádság óév estéjén
Újévi gondolatok
A 2005. év igéje
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Demonstráció az Oktatási Minisztérium előtt
Demonstrálóbeszéd
Karácsonyi neurózis
Kápolnaszentelés Sopronban
Keresztutak
Tihanyi kalendárium 2005
Hírek a Vajdaságból
Evangélikusok
A felügyelő, aki felügyelt…
Száz éve született dr. Belohorszky Ferenc gimnáziumi igazgató
e-világ
A mobiltelefonok iskolai használatáról
Mátyás király kapával
A hét témája
Karácsonyi ajándék
Gyermekek karácsonya
Igacsere
Káplánfaló esperes
Énekeljem vagy mondjam?
Dombi Éva emlékkönyvéből, avagy sutkák a püspöki hivatalban
Simul iustus et peccator
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A muzsika hangjai
A Sátánármányosparázsvarázspokolikőrpuncspancslódítóbódítóka
Kistamás
A vasárnap igéje
Velünk minden napon
Aki házát kősziklára építette
Kicsik-nagyok
Van-e helyem a csillagok alatt?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Tiszta lappal
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 01

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster