EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 15

15. szám – 2005/04/10

   Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini)

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Hagyja el gondolatait az álnok ember, és térjen az Úrhoz, mert kész megbocsátani. Ézs 55,7 (2Tim 2,19; Jn 10,11–16/27–30/; 1Pt 2,21b–25; Zsolt 23) Mindannyian gondolkodó lényei vagyunk Istennek. Isten, amikor hozzánk ... >>

Liturgikus sarok

A liturgus
Egy hete indított sorozatunk első részében együtt gondolkodtunk arról, hogy az Istennel való találkozás milyen viselkedést vált ki az emberekből, hatására milyen magatartásformát veszünk fel; milyen módon reagálunk Isten jelenlétére és az ő jelenlétében embertársaink jelenlétére. Fehér Károly ma a liturgia „emberi főszereplőjéről” ír. (H. K.) >>

Élő víz

Gondolatok a konfirmációról
Az Evangélikus Országos Múzeum új, időszakos kiállítását látva eszembe jutott a konfirmációm. Bár nem volt olyan régen, az emlékképek mégis megfakultak már. Akárcsak a konfirmációm napján készült fotó, amely a keresztelésemet megörökítő fénykép ... >>

Heti útravaló
Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. (Jn 10,11.27–28) >>

Egyházunk egy-két hete

250 éves a konfirmáció Magyarországon
A Deák téri Evangélikus Országos Múzeum első terme minden félévben új időszaki kiállításnak ad helyet. Ebben a félévben a Magyarországon kétszázötven éves múltra visszatekintő konfirmáció a tárlat témája. A kiállított anyag érdekessége, hogy nagy része eddig nem volt látható, a raktárakból került elő. A kiállítás a még nem és a már konfirmáltaknak is szól; a fiatalok számára újdonság, az idősebbekben pedig régi kedves emlékeket idézhet fel. >>

Valóságshow a parókián
Ne gondoljon a kedves olvasó semmiféle új, megbotránkoztató televíziós programra. E cikk címével csupán a papnék és papnők múlt szombaton a Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermében tartott csendesnapjára szerettem volna felhívni a figyelmet, amely alkalom a példaadás természetességéről, illetve annak terheiről is szólt. >>

Számot vetettek a számvevők
„Legyen jó rend egyházunkban a pénzügyek területén is!” Ennek a – névre szóló meghívóban is olvasható – célkitűzésnek a jegyében találkoztak most első ízben egyházmegyéink számvevői április 2-án a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében. A revizori hétvégére érkező számos számvevőszéki elnököt és tagot is ezzel a gondolattal üdvözölte köszöntőjében Abaffy Zoltán, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke. A szakmai nap házigazdája elmondta: régi és többek által megfogalmazott kérésnek tesz eleget az Országos Egyházi Iroda ennek a konferenciának a megszervezésével, amelynek keretében egyházunk belső ellenőrei személyesen is találkozhatnak, és kicserélhetik tapasztalataikat, elképzeléseiket, illetve – reménység szerint – ily módon is gazdagíthatják egymás munkáját. >>

Két szentség közötti híd
Kétnapos szakmai konferenciára hívogatta az érdeklődőket egyházunk néprajzi munkacsoportja. A 250 éves a konfirmáció Magyarországon című szimpózium résztvevői a Deák téri evangélikus gyülekezet nagytermében március 31-én és április 1-jén a konfirmációval kapcsolatos népszokások vizsgálata mellett annak teológiai vetületével is foglalkoztak. A tanácskozás – melynek előadásait a tervek szerint írásban is megjelentetik – tartalmas programját az Evangélikus Országos Múzeum ekkor nyílt, új időszaki kiállítása tette még színesebbé. >>

A konfirmáció népi gyökereiről
Amikor személyes élmények hatására úgy döntött, hogy kutatási témájául a konfirmációval kapcsolatos népszokásokat választja – mondta –, még nem sejtette, hogy egyszer majd egy tudományos konferenciát is szervezhet, amely szintén ezzel a ... >>

Fogadalomtétel
Én, E. M. őszinte szívvel megfogadom, hogy drága evangélikus hitemben úgy, ahogy azt szívembe véstem, híven megmaradok, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelen valók, sem következendők, sem magasság, sem ... >>

Tanári csendesnap
Rövid, hétvégi tanári csendesnapot tartott az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziumának és Kollégiumának tantestülete Egerben április 1–2-án, melynek témája az ökumenizmus volt. Dr. Roncz Béla igazgató meghívására D. Szebik Imre, az ... >>

Család és média
A budapest-kelenföldi gyülekezet ez évi kommunikációs sorozatának ezúttal Süveges Gergő televíziós műsorvezető és felesége volt a vendége. Az előadó – aki magyar szakot és teológiát végzett, a vallási műsorok szerkesztőségéből hívták a ... >>

Keresztutak

Ötszáz magyarországi református lelkész utazik határon túli magyar gyülekezetekhez
Csaknem ötszáz magyarországi református lelkész hirdetett igét határon túli magyar gyülekezetekben múlt vasárnap és fog e hét végén, viszonozva az ottani lelkipásztorok múlt év végi látogatását. A Magyarországi Református Egyház (MRE) négy kerületéből utaztak, illetőleg utaznak küldöttségek az erdélyi, a Király-hágó melléki, a szlovákiai, a kárpátaljai, a szerbia-montenegrói és a horvátországi református egyházközségekbe – olvasható abban a közleményben, amelyet a kommunikációs szolgálat küldött meg szerkesztőségünknek. Mint írták, a viszontlátogatás a „Kárpát-medencei reformátusság élő közösségének megnyilvánulása”. >>

Fokoláre családfesztivál
Nemzetközi „családfesztivált” rendez április 16-án a Fokoláre mozgalom. A programba a világ közel százhúsz városa mellett két magyarországi helyszín is bekapcsolódik: Budapest és Szentes. A rendezvény célja, hogy bemutassa, milyen ... >>

Templomban kaszabolt egy stuttgarti ámokfutó
Egy ámokfutó szamurájkarddal halálosan megsebesített egy embert múlt vasárnap délután egy stuttgarti templomban. A tettes az istentisztelet kellős közepén rontott rá a stuttgart-zuffenhauseni evangélikus–metodista templomban összegyűlt ... >>

Az élet hete a gyermekekért
A németországi protestáns egyházak és a római katolikus egyház közös akciót indítanak „az élet hete” elnevezéssel, amelyet első renden a gyermekeknek és a gyermekáldás kérdésének szentelnek. A hét megtartására minden tartományi egyházban ... >>

Több mint százan Krisztus nevében
Az ökumenikus lelkészkörök országos találkozója immár néhány éves hagyományra tekint vissza, de első alkalommal került rá sor a fővároson kívül, az alföldi kisvárosban, Kecskeméten. A március 31-i együttlét iránt várakozáson felüli volt az érdeklődés. A házigazda, a helyi Szent Család plébánia szolgálattevője eredetileg negyven-ötven főre számított. A keddi megbeszéléskor már nyolcvan jelentkezőről tudott, de a csütörtöki találkozón végül több mint százan jelentek meg. Szabó József atya Isten áldásának érezte, és az imádság meghallgatásának tulajdonította, hogy ilyen sokan hallották meg a hívó szót. >>

Kecskeméti vélemények
Hogyan vélekedtek maguk a résztvevők az ökumenéről? Hogyan értékelték az egész napos kecskeméti találkozót? Vittek-e haza indíttatást, bátorítást? Álljon itt néhány gondolat, amelyet a krónikás a csoportos beszélgetés során, illetve a szünetekben jegyzett le. >>

Újraválasztották az unitárius egyház püspökét
Újraválasztották a Magyarországi Unitárius Egyház püspökét múlt szombaton Budapesten; a tisztújító zsinat újabb hat évre meghoszszabbította Rázmány Csaba megbízatását, és megválasztotta további három vezetőjét is. >>

Keresztény fiatalok Münchenben
Este hat óra körül futott be a tíztagú magyar küldöttség München külvárosába, ahol akkor már megkezdődött a 2005. évi nemzetközi ifjúsági fesztivál (IYF) nyitó istentisztelete. Öt ország lakói vettek részt a március 28. és április 2. között ... >>

Evangélikusok

„Hatalmas szeretetmű volt ez az iskola”
Löllbach Emma 1885. április 7-én született Salgótarjánban. Elemi iskoláit szülőhelyén, a felsőbb leányiskolát Besztercebányán végezte, majd a budapesti Csalogány utcai tanítóképzőben kapott tanítónői oklevelet. Később az Erzsébet Nőiskolában szerezte meg polgári iskolai tanárnői diplomáját, nyelv- és történettudományi szakon. 1907-ben házasságot kötött Domokos László közigazgatási bírósági tanácsjegyzővel, aki egyszersmind a szegedi értelmiségi körök ismert személyisége, költő, újságíró is volt. Házukban vendégeskedett Juhász Gyula, Babits Mihály, Tömörkény István, Móra Ferenc. Domokosné is próbálkozott az újságírással, de hamarosan új terület felé fordult a figyelme: a Magyar Gyermektanulmányi Társaság szegedi fiókkörének lett a titkára. Külföldi útjain felkereste az úgynevezett reformiskolákat, s ekkor tudatosult küldetése: olyan iskolát szeretne alapítani, amelyben boldogok a gyerekek. >>

Száznyolcvan éve halt meg Hrabovszky György
E sorok írója homokbödögei származású lelkészként az alábbiakban kis dunántúli falucskájának egyik legnevesebb protestáns szülöttéről, Hrabovszky Györgyről emlékezik meg. A száznyolcvan esztendeje elhunyt lelkész két területen is hatalmas műveket tett le egyházunk asztalára: egyrészről az egyik legprecízebb egyháztörténet-írónk és gyűjtőnk volt, akinek anyagait Payr Sándor is feldolgozta; másrészről pedig ő volt a Dunántúlon a szegény, nyomorult és „árva gyerekek atyja” is. >>

e-világ

Hírek a nagyvilágból
Az esőerdők pálmáinak megmentéséért Pálmamagoncok – azaz frissen kikelt pálmahajtások – ezreit szentelte meg egy pap Kolumbiában, Bogotá legnagyobb parkjában, megpecsételve egy meglehetősen szokatlan együttműködést, amely a katolikus ... >>

Keresztény szemmel

Egyház – média – aktuálpolitika
Az elmúlt években az egyház és politika összefüggéseit taglaló írásokban sokszor olvashattuk, hogy az egyház politizál, de nem pártpolitizál. Azaz szükség van arra, hogy az egyház hallassa a hangját közéleti – akár politikai – kérdésekben, de ezt bizonyos távolságtartással tegye, és semmiképpen ne kötődjön politikai pártokhoz. Ez meglehetősen illuzórikus igény – bármennyire helyes is –, hiszen csaknem minden politikai természetű egyházi állásfoglalás összefüggésbe hozható pártpolitikai törekvésekkel. Tovább bonyolítja a képet – és valójában egyre inkább ez lesz a kérdések csomópontja – a média uralma. Ezért is nevezik már a negyedik hatalmi ágnak az írott és elektronikus sajtót, amely ráadásul egyre inkább bulvárosodik. Egyfelől igényünk, hogy az egyházi sajtó mellett a világiban is helyet kapjanak egyházi állásfoglalások, másfelől azonban alig van befolyásunk arra, hogy ez hogyan történik. A világi médiumokban gyakran összefüggéseikből kiragadva, félreérthetően vagy szándékosan torzítva jelennek meg az egyházi élet hírei. >>

A hét témája

Krisztus azért jött, hogy örömöt hozzon
Részlet II. János Pál Minden napra egy ima – Imádságok az év 365 napjára című kötetéből >>

Az utolsó napok krónikája
Február 1.: A pápát influenzával és heveny gégehuruttal beszállítják a római Gemelli klinikára. Az első vatikáni közlések szerint óvintézkedésről van szó, később légzési nehézségekkel indokolják a kórházba szállítást. Február 6.: Az egyházfő ... >>

Elhunyt II. János Pál, a szenvedő római főpap
Tíz év óta tudtuk, hogy a pápa beteg. Az utóbbi hetekben azonban sűrűsödtek az erről szóló hírek: nem volt nap, hogy a média ne közölt volna hírt a római katolikus egyház fejének egészségi állapotáról. Az egyik neves francia újság, a Paris Match vezércikkben írt arról, hogy ez az érdeklődés már-már több mint kíváncsiság; szeretik ezt az embert, látható gyöngesége, előrehaladott betegsége ellenére is, sőt talán éppen ezért: a nagybeteg pápa türelme, bátorsága, amellyel a szenvedést viseli, példát ad. >>

Életrajz
Karol Wojtyla 1920. május 18-án született a krakkói vajdaság Wadowice nevű kisvárosában egy vasutas fiaként. Édesanyját kilencéves korában vesztette el, tizenkét éves volt, amikor orvos bátyja egy kórházban kapott fertőzés következtében elhunyt, ... >>

II. János Pál pápa emlékére
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a katolikus egyházfő emlékére múlt vasárnap az alábbi nyilatkozatot adta ki: „Krisztusra bíztuk életünket, aki előbb szeretett minket, és jó Pásztorként életét áldozta értünk” ... >>

II. János Pál pápasága alatt…
– Olaszországban és a világban összesen 1 247 613 kilométert utazott, azaz több mint háromszor tette meg a Föld és a Hold közötti távolságot – 104 alkalommal járt Olaszországon kívül, 129 országot keresett fel – 822 napot, azaz ... >>

A feltámadás hitével búcsúzunk
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsában testvéri együttműködést folytató történelmi protestáns és ortodox egyházak, valamint a hozzájuk kapcsolódó ökumenikus szervezetek közössége nevében őszinte, testvéri együttérzésünket fejezzük ki II. ... >>

LVSZ-közlemény
II. János Pál pápa halála április 2-án este nemcsak egy „igazán rendkívüli ember” életének, hanem a római katolikus egyház nagyon jelentős pontifikátusának a végét is jelenti, amely egybeesett az emberi történelem egy döntő fázisával ... >>

Isteni retorika
Kritikus igehallgató vagyok. Nem teológiai, sokkal inkább retorikai szempontból bírálom gyakran édesanyám vasárnapi prédikációit, különös tekintettel a mondanivaló átlátható szerkesztésére, az általa használt kifejezésekre, a választékos szókincsre ... >>

A közelmúlt krónikája

Szarvason történt…
Március közepén kaptam az Úr Jézustól egy áldott csendeshetet, amelyen „hatalmasan szólt” az Úr igéje. Úgy mentem oda, hogy még egy utolsó esélyt adok magamnak. Tavaly öngyilkosságot kíséreltem meg. Életben maradtam, de továbbra sem ... >>

Mesenap
A fennállásának 15. évfordulóját ünneplő soltvadkerti Evangélikus Óvoda ismét megrendezte hagyományos mesenapját a Találkozás Házában. Az idén 41 középső és nagycsoportos kisgyermek jött el a helyi óvodából és a környező településekről – ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ha feloldoznak bűneidtől, igen, ha bűnös lelkiismeretedet egy kegyes keresztyén ember megvigasztalja, férfi, nő, fiatal vagy öreg, úgy olyan hittel kellene fogadnod, hogy inkább hagynád magadat széttépni, ismételten megölni, sőt minden ... >>

Kultúrkörök

A Szent Szeretet könyve
Kedd délelőtt, húsvét után. Még visszavágyakozva az ünnepbe, csak félig-meddig a hétköznapokban élve ülünk egy jó hangulatú, a boldog gyermekkort idéző Kaláka-gyermekkoncert után, a Millenáris park fogadójának galériáján a tavaszi napfényben Gryllus Dániellel. A gyerekzsivaj vadul tombol odalent, egy csöpp kislány (lehet mondjuk hároméves a „rajongó”) meglehetős közvetlenséggel elegyedik szóba a művésszel: „Szia!…” Kénytelen vagyok az ezer kérdéssel érkezett ifjú kis riportert türelemre inteni, hiszen én is kérdezni szeretnék: mégpedig a Gryllus testvérek és művésztársaik legújabb CD-jéről, a megzenésített középkori latin himnuszokat tartalmazó Amor Sanctusról. >>

Ember az embertelenségben
Kétségek és kísértések közt vergődő embert ismerhet meg a néző a kiváló német filmrendező, Volker Schlöndorff legújabb munkájában. A szakma „nagy öregjének” nevéhez köthető többek között a Katharina Blum elvesztett tisztessége (1975), vagy az 1991-es Bádogdob című alkotás, amelyet Cannes-ban Arany Pálma-díjra, Hollywoodban pedig a legjobb rendezésért járó Oscar-díjra érdemesítettek. 2004-ben forgatott mozija – A kilencedik nap (Der neunte Tag) – megtörtént esetet feldolgozva a hűség és az árulás kérdését boncolgatja. A filmet a hazai filmszínházakban április 7-től vetítik. >>

Munkácsy a nagyvilágban
Ritka élményben lehet része a művészet barátainak ez év július végéig a Budavári Palotában. Munkácsy Mihálynak, a magyar festészet kivételes tehetségű alakjának száztizenöt – magán- és közgyűjteményekben őrzött – alkotását láthatja a közönség. A tárlaton sok olyan mű is szerepel, amely hazánkban eddig soha nem, illetve nagyon régen volt kiállítva. >>

A vasárnap igéje

A jó Pásztor
A jó Pásztor vasárnapján Jézust Jeruzsálemben, a templomszentelési ünnepen, a templom Salamonról elnevezett csarnokában látjuk, amint a körülötte állók nekiszegezik a kérdést: „Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Áldott légy, Urunk, amiért feltámasztottad a halálból egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust! Köszönjük, hogy a bűn, a halál és a kísértő feletti győzelmére emlékeztetsz bennünket ezen a vasárnapon is. Diadala megörvendezteti, megbátorítja szívünket, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Üdvözülnek-e az állatok?
„Kedves lelkésznő! Idén töltöm be a nyolcvanadik életévemet, sokat éltem és sokat megéltem már. Az elmúlt tíz esztendőben szinte minden hozzátartozómat eltemettem. Isten vigasztaló szeretete azonban mindig mellettem volt. Tulajdonképpen az ő ajándékának tekintettem azt a kis szobakutyát is, amellyel mind ez idáig megosztottam magányomat. Sajnos a múlt héten kimúlt szegényke, és nagy fájdalmat okoz a hiánya. Ráadásul nem hagy nyugodni az a kérdés sem, hogy vajon üdvözülnek-e az állatok.” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgus
Élő víz
Gondolatok a konfirmációról
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
250 éves a konfirmáció Magyarországon
Valóságshow a parókián
Számot vetettek a számvevők
Két szentség közötti híd
A konfirmáció népi gyökereiről
Fogadalomtétel
Tanári csendesnap
Család és média
Keresztutak
Ötszáz magyarországi református lelkész utazik határon túli magyar gyülekezetekhez
Fokoláre családfesztivál
Templomban kaszabolt egy stuttgarti ámokfutó
Az élet hete a gyermekekért
Több mint százan Krisztus nevében
Kecskeméti vélemények
Újraválasztották az unitárius egyház püspökét
Keresztény fiatalok Münchenben
Evangélikusok
„Hatalmas szeretetmű volt ez az iskola”
Száznyolcvan éve halt meg Hrabovszky György
e-világ
Hírek a nagyvilágból
Keresztény szemmel
Egyház – média – aktuálpolitika
A hét témája
Krisztus azért jött, hogy örömöt hozzon
Az utolsó napok krónikája
Elhunyt II. János Pál, a szenvedő római főpap
Életrajz
II. János Pál pápa emlékére
II. János Pál pápasága alatt…
A feltámadás hitével búcsúzunk
LVSZ-közlemény
Isteni retorika
A közelmúlt krónikája
Szarvason történt…
Mesenap
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A Szent Szeretet könyve
Ember az embertelenségben
Munkácsy a nagyvilágban
A vasárnap igéje
A jó Pásztor
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Üdvözülnek-e az állatok?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 15

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster