EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 17

17. szám – 2005/04/24

   Húsvét ünnepe után 4. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Pál írja: Azt remélem Istentől, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. ApCsel 24,15 (Jóel 2,11b–12; Mt 11,25–30; Kol 3,12–17; Zsolt 28) A halál ténye a hívőt és a nem hívőt egyaránt próbatétel elé ... >>

Liturgikus sarok

A gyülekezet
Amikor 1970 őszén Kőszegen megkezdtem segédlelkészi szolgálatomat, először találkoztam egy, a templom két bejáratánál is kifüggesztett plakáttal, amelyet a zalaegerszegi gyülekezet nőegylete adott ki – emlékezetem szerint – valamikor az 1920-as évek vége felé. A plakát pontokba szedve tanítja a gyülekezet tagjait a templomhoz, az istentisztelethez méltó magatartásra. Egyik-másik mondata ma már régiesnek, idegennek is tűnhet, de tény, hogy azok, akik a plakátot készítették, pontosan tudták, hogy a méltó, helyes istentiszteleti magatartást a gyülekezetnek is tanulnia kell. >>

Élő víz

A jövő zenéje
„A keresztény könnyűzene a jövő zenéje” – olvastam egy internetes honlapon. Riasztóan hatott rám ez a „prófécia”. Igen mély fájdalmat okoz számomra az a tapasztalat, hogyan oszt meg hívő közösségeket, családokat, ront ... >>

Isten listája
A televízió már több ízben műsorára tűzte Steven Spielberg rendezésében a Schindler listája című filmet. Ez a megragadó mű egy, a második világháborúban lezajlott, valós történetet dolgoz fel. Oscar Schindler a háború elején jól jövedelmező ... >>

Egyházunk egy-két hete

Megmentett örökség
A Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség csánigi társgyülekezetében az egyháztörténet tanúsága szerint már 1590-ben lutheránus lelkészt avattak. Ez azt jelenti, hogy akkoriban itt már minden bizonnyal parókus lelkész szolgált. 1600 körül a ... >>

Lelkésziktatás Szolnokon
A wittenbergi vártemplom mintájára megépített szolnoki evangélikus istenházában került sor Győri Péter Benjámin lelkésziktatására április 17-én délután. Az istentiszteleti szolgálatot D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke, Koczor Tamás, a Dél-Pest Megyei Egyházmegye esperese, valamint a beiktatott lelkész nagybátyja, Győri Gábor, a Pesti Egyházmegye esperese végezte. >>

A jelen tényei és a jövő reménységei
„Valószínű, hogy hamarosan rákényszerülhetünk arra, hogy végiggondoljuk a kegyetlennek tűnő evangéliumi tételt, miszerint »…akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van« (Mt 13,12). Ez azt jelenti, hogy ahol nem becsülik meg a lelkészi szolgálatot – vagy nyersen szólva: nincs, aki megbecsülje –, ott nem biztos, hogy szabad mesterségesen életben tartani az önálló gyülekezet látszatát. Helyesebbnek tűnik igencsak véges szellemi és anyagi energiáinkat azokra a helyekre koncentrálni, ahol esély és igény van a gyülekezetépítésre. Mindez természetesen nem jelenti, hogy fel kellene számolni gyülekezeteket, de erőforrásainkat helyesebben és jobban kell kihasználnunk, mint ahogy eddig tettük.” Gáncs Péternek, a Déli Egyházkerület püspökének jelentéséből származnak az idézett mondatok, amelyek április 15-én, a kerület presbitériumának és közgyűlésének idei éves alkalmán hangzottak el Soltvadkerten, a Találkozás Házában. >>

Alapkőletétel Balatonfüreden
Április 16-án, szombat délután hálaadó istentisztelet keretében helyezte el Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke az új balatonfüredi parókia alapkövét. A hat évvel ezelőtt emelt modern templom szomszédságában épülő ... >>

Keresztutak

Megválasztották Róma 265. püspökét
Lapzártánk után érkezett a hír, hogy a konklávé 2005. április 19-én, 18 óra előtt néhány perccel a 78 éves Joseph Ratzinger bajor bíborost választotta meg a római katolikus egyház 265. pápájává. A bíborosi kollégium volt dékánja, az elhunyt II. ... >>

A család a szeretet mesterműve
Nem új családmodellre van szüksége a 21. század emberének ahhoz, hogy a válságba került családok problémáit meg tudja oldani, hanem új életstílusra, amelynek az alapja a kölcsönös szeretet. Ez a szeretet pedig csak akkor tud élő maradni, ha Istenből fakad, aki a családot mint a szeretet mesterművét alkotta meg. Ez volt az egyik fő gondolata annak a nemzetközi családfesztiválnak, amelyet április 16-án, szombaton rendeztek meg a Fokolare mozgalom kezdeményezésére. Az esemény egy időben zajlott öt kontinens több mint százötven városában, közel kétszázezer ember részvételével. A különböző helyszíneket a délután folyamán műholdak segítségével egyetlen nagy hálózattá kapcsolták össze. >>

Képzelt riport egy oklevél átvétele ürügyén
Immár harmadik éve, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pasztorálpszichológia szakán végzett hallgatók így tavasszal, a pasztorálpszichológiai szimpózium végén ünnepélyes keretek között vehetik át oklevelüket. A képzés református ugyan, de a hallgatókat nem felekezeti hovatartozásuk alapján veszik fel. Idén ketten végeztünk az evangélikus lelkészek közül. >>

Életmenet a holokauszt-emléknapon
A budapesti Liszt Ferenc térről több százan fáklyával a kezükben indultak múlt szombaton a Dohány utcai zsinagógához, a magyarországi holokauszt áldozataira emlékezve. A fővárosiakhoz az Élet Menete Alapítvány és a Hasomer Hacair elnevezésű zsidó ... >>

Emlékkoncert a baracskai büntetés-végrehajtási intézetben
A budapesti Goldmark kórus művészei, Pap Judit és Cser Erzsébet énekesek, valamint Miskolczi Péter orgonista nagy sikerű emlékkoncertet adtak a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kápolnájában. A kápolna ajtaja mellett többnyelvű tábla hirdeti: „Bészi bész tefilo jikoré lechol hoamim”, azaz: „Mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára.” (Ézs 56,7) >>

A Duna Televízióval Sajógömörben
„Vitáme vás v. Gemeri”, vagyis „Üdvözöljük Gömörben!”– olvasható azon a táblán, amely a dienesfalvi völgy felől érkezőket fogadja az egykori Gömör vármegye határán. Április 9-én, szombaton a Duna Televízió közvetítőkocsija parkolt le a 80%-ban magyar lakosú Sajógömör gyönyörűen felújított templomának udvarán. Azért érkeztünk, hogy – magyar médiumként először – evangélikus istentiszteletet közvetítsünk a Felvidékről. >>

Kilencven évvel ezelőtt történt az örmény népirtás
Az Egyházak Világtanácsának felhívását is figyelembe véve, amely szerint április 24-e – az idén az ortodox egyházak virágvasárnapja – az örmény tragédia emléknapja, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az alábbi levéllel fordult a Magyarországi Örmény Apostoli Egyház közösségéhez. >>

Könyvajánló
Képzeld, kedves olvasó, egy nagyon aranyos kis könyvre bukkantam pár nappal ezelőtt a budapesti Huszár Gál evangélikus könyvesboltban. Igazából az eladó hívta fel rá a figyelmemet: „Megjelent a Kötőjeles történetek folytatása, ezt is Hézser ... >>

Evangélikusok

Emlékezés Mátis István nyugalmazott lelkészre
Ifjúkoromban rajongtam Gyenesért, a Kapernaumban folyó szolgálatért. Hernád Tibor, az intézmény akkori vezetője „fogadott fel” először, majd néhány év alatt két vezetőváltás is történt Gyenesen. Mi – néhány társammal – a ... >>

Nyár
Nyár dereka volt, csendes, halk szélzúgásos délután, a legutóbbi nyár egyik jeltelen délutánja, senki nem gondolhatta most inkább, mint tavaly vagy azelőtt, hogy élete legutolsó nyarán szemléli azt, ahogy az akácok fürdetik koronájukat az enyhe ... >>

Természetbúvár és császári matematikus
„A Magas-Tátra hazánk legmagasabb hegytömege; a közepének gránitból felépült gerinczén tizenhárom havas orom van. Meglepően szép látvány tárul itt elénk. A Poprádtól lassan emelkedő vidéket termékeny szántóföldek borítják, melyek között számos ... >>

e-világ

Az élet értelméről
A Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Egyesület tudományos ülést tartott április 16-án a Ráday Kollégium dísztermében Az élet értelméről címmel. A hazai és külföldi előadók lélekemelő gondolataikkal méltóképpen emlékeztek meg a logoterápia megalkotójának, Viktor E. Frankl professzornak a munkásságáról. >>

Keresztény szemmel

Mégis, kinek a halála?
Néhány éve őrzök egy sima fehér papírlapot, amelyen a következő szöveg áll: „Alulírott kinyilvánítom azon akaratomat, hogy amennyiben halálom előtt egészségileg kritikus állapotba kerülnék, semmiféle mesterséges beavatkozással (gépi vagy bármilyen) életemet meg ne hosszabbítsák.” >>

A békés eltávozás
Kaptam már – nézetem szerint igaztalan – kritikát az élet-halál kérdéseiről, elsősorban az elmúlásról írva, mégis veszem a bátorságot arra, hogy ismét foglalkozzam minden élet végső bizonyítékával. Mert csak az halhat meg, aki élt. A ... >>

A hét témája

Dietrich Bonhoeffer (1906–1945)
Dietrich Bonhoeffer 1906. február 4-én született Breslauban (ma Wroclaw), egy nyolcgyermekes család hatodik gyermekeként. Apja, Karl Bonhoeffer híres berlini neurológus volt. Dietrich 1923-ban kezdte meg teológiai tanulmányait Tübingenben, a ... >>

Flossenbürg
Flossenbürg Bajorország Felső-Pfalz tartományában található. A települést hivatalos okmány első ízben 948-ban említette. Az itt található vár legrégebbi részét 1100 körül építtette Berengar von Sulzbach gróf. 1188-ig a Sulzbach család, majd 1189-től ... >>

Egy Krisztust követő élet ma is hiteles példája
„Ez már a vég, számomra azonban az élet kezdete” – ezek voltak Dietrich Bonhoeffernek a halála előtti utolsó szavai. A végső órán is Krisztusra tekintő evangélikus lelkészre emlékeztek egy ifjúsági találkozó német, belga, cseh és magyar résztvevői április 8. és 10. között kivégzésének színhelyén, a németországi Flossenbürgben. A szervezők szándéka az volt, hogy a mai 16–27 éves fiatalok szembesüljenek mindazzal, ami történt, és a maguk helyén és módján tegyenek meg mindent azért, hogy a második világháború borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. A rendezők – a Bajor Evangélikus Egyház ifjúsági munkával foglalkozó lelkészeinek néhány fős csapata – erre az alkalomra meghívót küldtek egyházunk ifjúsági osztályának is. A szíves invitálást elfogadva teológusok egy csoportja Balog Eszter vezetésével indult útnak. >>

Utolsó leveléből
Barátjának, Eberhard Bethgének szóló, 1944. augusztus 23-án kelt utolsó levelében Dietrich Bonhoeffer ezt írja: „Isten keze és vezetése olyan bizonyos számomra, hogy azt remélem, mindig megőrizve maradok e bizonyosságban. Soha nem szabad ... >>

Hiszünk egy új, jobb világ lehetőségében
A flossenbürgi nemzetközi ifjúsági találkozón a gondos előkészítő munkának köszönhetően minden olajozottan működött. A szervezők egyikétől, az ifjúsági munkával foglalkozó Jörg Schrödertől többet is megtudhattunk e nagyszabású összejövetel előtörténetéről és céljáról. >>

Dietrich Bonhoeffer szokatlan hazafisága
Keith W. Clements angol baptista teológus (ma az Európai Egyházak Konferenciájának főtitkára) 1984-ben könyvet jelentetett meg Mai hazafiság: párbeszéd Dietrich Bonhoefferrel címmel. A hazafiság témája az akkori brit társadalom számára sok indulatot kiváltó, érzékeny, ugyanakkor sokfelől reflektált kérdés volt. A második világháborút követő évtizedekben Nagy-Britannia fokozatosan elveszítette korábbi világhatalmi tekintélyét, s a briteknek nagyon nehéz volt elfogadniuk, hogy – ellentétben nagyszüleik és szüleik nemzedékével – nem világrészekért, „csupán” önmagukért hordoznak felelősséget. Ebbe a mentálisan nehezen feldolgozható, bonyolult helyzetbe „nyúlt bele” az argentin kormány azzal, hogy megtámadta a kicsiny Falkland-szigeteket. Az egykori birodalom önérzetükben sértett örökösei a régimódian harcias és öndicsérő hazafiság megannyi kifejezésével reagáltak a krízisre, a brit egyházak viszont nemet mondtak arra az igényre, hogy ezt a hazafiságot megszenteljék, és számára liturgikus hátteret biztosítsanak. Ilyen feszültségek közepette idézte meg Clements Dietrich Bonhoeffert beszélgetőpartnereként, s keresett nála inspirációt ahhoz, hogy minél jobban láttathassa, mit jelent egyszerre kereszténynek és brit hazafinak lenni. Amikor tehát 2005 áprilisában – abban a hónapban, amikor a keresztények világszerte vértanúsága hatvanadik évfordulója alkalmából emlékeznek Bonhoefferre – azért fordulunk a mártír teológushoz, hogy jobban érthessük, mit jelent ma magyar hazafinak lenni, közben számon tartjuk azt is, hogy ez a kérdés másokat is foglalkoztatott, s azokra a válaszokra is figyelünk, amelyeket mások kaptak Bonhoeffertől. >>

A közelmúlt krónikája

Mulandóságra ítélt eszközökkel is az örömüzenetet kell átadnunk
Mi történt? Mikor? Hol és hogyan? – ez az a négy kérdés, amelyre minden hírnek válaszolnia kell. Keresztény „hírvivők” számára azonban az elsődlegesen megválaszolandó kérdés az, hogy mit, kinek és hogyan akarunk továbbadni. A IV. Evangélikus Médiaműhelyt megnyitó áhítatában helyezte ezt a mintegy félszáz résztvevő szívére Gáncs Péter püspök. A Déli Egyházkerület – médiamunkában jártas – lelkészi vezetője 5Móz 6,6–7 alapján tartott igei elmélkedésében hangsúlyozta, hogy a keresztény médiamunkások feladata a „szent hír”, az evangélium továbbadása. Ezt azonban hitelesen csak akkor tehetik meg, ha őket is átjárta az ige. „Ha pedig megérint bennünket az Úr szava, akkor már természetes is, hogy továbbadjuk »az« üzenetet” – mutatott rá Gáncs Péter. >>

Vallomás
Sokféle hivatás közül választhat az ember, de választani sohasem könnyű. Ifjúként – az iskolapadban – még nem sokat tudunk az életről, s a lehetőségek skálája szinte végeláthatatlannak tűnik. „Okos ez a gyerek, jó feje van, legyen ... >>

A tavaszi hadjárat előkészítő ütközete
A Pest-Budai Petőfi Egyesület március 20-án autóbusz-kirándulást szervezett a Tokaj–Tarcal–Bodrogkisfalud–Bodrogkeresztúr útvonalon. Az érdeklődőket dr. Kedves Gyula, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettese tájékoztatta ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Igenis a Szentlélek azért adatik a mennyből, hogy a keresztyén ember haláláig a Krisztust dicsőítse, és az ő szent nevét vallja.” >>

Kultúrkörök

Gyógyító zene
Rembrandt az egyik képén Saul és Dávid alakját ábrázolja. Saul fél, nyugtalan, kétségbe van esve. Elvesztette Istent, és ezért nincs reménye, nincs jövője. Ráadásul a „gonosz lélek kezdé gyötörni őt” (1Sám 16,14; Károli-fordítás). Saul ... >>

Zavarban a „Gibson-milícia”
Alig néhány hónapja még az amerikai ókonzervatívok mozis messiásának számított Mel Gibson, a világszerte sok vitát kiváltó, A passió című film rendező-producere. Mostanában azonban pontosan azok szeretnék őt megfeszíteni, akik éppen az ő védelmére ... >>

A vasárnap igéje

Templomi csendháborítás
Természetesen a templom szent hely. Azért ülünk be padjaiba, hogy a Szenttel találkozzunk. Ehhez áhítatos csend szükséges, hogy módunk legyen megszabadulni a világ sokféle zajától, amely hétközben fülünkön át elménkbe rágja magát. Áhítatos csend ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható, kegyelmes mennyei Atyánk, kérünk téged, hallgasd meg néped fohászkodását. Amikor most eléd terjesztjük hálaadásunkat és könyörgésünket, legyen kedves előtted a mi imádságunk. Köszönjük neked éltető igédet: törvényed tisztító erejét és ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Kóros rajongás?
„Lányom az idén ballag el az általános iskolából. Jó tanuló, jövőre gimnáziumban folytatja a tanulmányait. Kicsi kora óta rajong a sztárokért. Szobája falán mindig ott van az aktuális kedvenc posztere. Éjjel-nappal üvölt a zene a szobájában. Sztárnaplót vezet, amelybe újságcikkeket, fotókat gyűjt imádottjairól. Ha valamelyik kedvenc zenekara koncertezik, akár több száz kilométerre is el kell vinnünk, mert képes lenne egyedül utánuk menni. Úgy érzem, hogy keresztény nevelésünk kudarcba fulladt. Vagy normális ez a rajongás?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A gyülekezet
Élő víz
A jövő zenéje
Isten listája
Egyházunk egy-két hete
Megmentett örökség
Lelkésziktatás Szolnokon
A jelen tényei és a jövő reménységei
Alapkőletétel Balatonfüreden
Keresztutak
Megválasztották Róma 265. püspökét
A család a szeretet mesterműve
Képzelt riport egy oklevél átvétele ürügyén
Életmenet a holokauszt-emléknapon
Emlékkoncert a baracskai büntetés-végrehajtási intézetben
A Duna Televízióval Sajógömörben
Kilencven évvel ezelőtt történt az örmény népirtás
Könyvajánló
Evangélikusok
Emlékezés Mátis István nyugalmazott lelkészre
Nyár
Természetbúvár és császári matematikus
e-világ
Az élet értelméről
Keresztény szemmel
Mégis, kinek a halála?
A békés eltávozás
A hét témája
Dietrich Bonhoeffer (1906–1945)
Flossenbürg
Egy Krisztust követő élet ma is hiteles példája
Utolsó leveléből
Hiszünk egy új, jobb világ lehetőségében
Dietrich Bonhoeffer szokatlan hazafisága
A közelmúlt krónikája
Mulandóságra ítélt eszközökkel is az örömüzenetet kell átadnunk
Vallomás
A tavaszi hadjárat előkészítő ütközete
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Gyógyító zene
Zavarban a „Gibson-milícia”
A vasárnap igéje
Templomi csendháborítás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Kóros rajongás?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 17

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster