EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 36

36. szám – 2005/09/04

   Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

A szerző panaszára való tekintettel itt közöljük Széll Bulcsú cikkének (A megszólító Úr jelenléte – Liturgikus sarok) eredeti kéziratát PDF- és HTML-formátumban.

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mt 6,10 (2Krón 25,8; Mt 6,25–34; 1Pt 5,5–11; Zsolt 119,145–152) >>

Liturgikus sarok

A megszólító Úr jelenléte
Sorozatunk egyes írásaiban eddig a misszió és az istentisztelet témájának általános vonatkozásait vettük sorra. Ezek után a részletek következnek: a prédikáció, az oltárnál mondott bibliai és imádságszövegek, az énekek, valamint a liturgia egyes elemei. Jelen számunkban az igehirdetés, a következő alkalommal pedig a liturgikus szövegek missziói karakteréről olvashatunk. (H. K.) >>

Élő víz

Nyári gondolatok
A nyár az utazások ideje. Az idén is sok magyar eljutott Rómába vagy Athénba, mások Törökországba vagy Indiába. Mindenütt a nevezetességeket keressük fel, hogy szélesedjen a látókörünk. Így jutunk el a különböző templomokba, ahol sokszor különleges istenábrázolásokat találunk, talán egy háromszemű (Buddha-szobor) vagy hatkarú (Siva-szobor) szobrot, esetleg egy éppen szigonyozó isten (Poszeidón) képét. >>

Heti útravaló
Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7) >>

Fuvallat a templomban
Kitűnően bizonyította a New Life ökumenikus ének- és zenekar az ösküi evangélikus templomban július 28-án tartott koncertjével, hogy Isten nevének dicsőítésére éppúgy alkalmas lehet egy modern hangszerekkel felszerelt énekkar, mint egy orgonazenés istentisztelet. De koncertjükkel nem ennek a bizonyítása volt a céljuk, hanem a hitvallás, a kiállás és az öröm hangjainak hallatása, amelyek a Mindenható szeretetét éneklik. A dalokat egy-egy személyes bizonyságtétel tette, varázsolta még szívhez szólóbbá, amelyek egyúttal példaértékűen tanúskodtak a zenekar tagjainak élő, buzgó hitéről. >>

Egyházunk egy-két hete

440 éves a soproni gyülekezet
A soproni gyülekezet tekinthető egyházunk legrégebbi evangélikus közösségének. Az idén, augusztus 21-én ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a soproniak egyházközségük fennállásának 440. évfordulójáról. Az úrvacsorás ünnepi istentiszteleten Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette az igét Jel 3,1–6 alapján. A liturgiában Gabnai Sándor, Hegedűs Attila és Menke Volker soproni lelkészek szolgáltak. >>

Jézus falakon belül és kívül
Az ország nyugati határán lévő településeken nem volt ritka, hogy a reformáció után a falu lakosságának többsége néhány évtized alatt evangélikus lett. Nem volt ez másként a Győr közelében fekvő Lébényben sem, ahol 1530 táján már olyan létszámban éltek evangélikusok, hogy istentiszteleteik helyéül megkapták a – később leégett és teljesen megsemmisült – plébániatemplomot. 1650-től kezdve, az ellenreformáció idején teljesen abbamaradt az evangélikusok hivatalos vallásgyakorlása, csak titokban gyűltek össze a hívek. Később Tétre, az artikuláris templomba jártak istentiszteletre a lébényiek..t Jézus falakon belül és kívül >>

A kegyelmi tőke értéke
Az árvíz sújtotta területeken megnyilvánuló összefogás, együttműködés és egymásra figyelés legszebb példáit láthattuk és hallhattuk a média híradásaiban az elmúlt hetekben. A Nógrád megyei Egyházasdengelegen azonban nem volt szükség sem árvízre, sem egyéb katasztrófára ahhoz, hogy a gyülekezet – hasonlóan a székelyföldi összefogáshoz – egy akarattal kezdjen bele a leromlott állapotú lelkészlakás felújításába, hogy frissen beiktatott lelkipásztorának és családjának lakható otthona lehessen. Az egyházasdengelegi parókia szentelésének és Bartos Zoltán lelkész beiktatásának ünnepi istentiszteletét augusztus 27-én tartották, melyen D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke, Szabó András Nógrád megyei esperes, valamint Tóth Attila egykori egyházasdengelegi lelkész szolgált. >>

Szentelés Szarvason
Szent István napját követően, augusztus 21-én, vasárnap kellemes térzene köszöntötte a szarvasi Ótemplomba igyekvőket. Népes gyülekezet töltötte meg a templom padjait, hogy együtt adhasson hálát az Úrnak. Szarvas egyik legszebb műemlék épülete, amely valamikor parókiaként szolgált, 2002-ben még romokban hevert. >>

Istenfélelemben megkezdett szolgálat
Pincehely, Szárazd, Tolnanémedi, Gyönk, Szárazd. Egy fiatal lány, Kovács Krisztina életének jelentős állomásai. E négy helység a születés, a keresztelő, a konfirmáció, valamint a hatodéves képzés miatt vált számára meghatározóvá. Hogy Szárazd kétszer is szerepel a felsorolásban, annak az az oka, hogy augusztus 27-én itt avatták lelkésszé az idén végzett teológushallgatót. >>

Keresztutak

Roger testvér vértanúsága
Katolikusok és protestánsok világszerte egyaránt mély megrendüléssel értesültek arról, hogy gyilkosság áldozata lett a taizéi ökumenikus közösség alapítója, Roger Schutz. Halálának hírére Magyarországon is több templomban tartottak vigíliát. Augusztus 18-án Budapesten, a városmajori Jézus Szíve római katolikus templomban közel ezren emlékeztek imádságban, énekléssel Roger testvérre, aki a közelmúltban töltötte be 90. életévét. A vértanúk ünnepének katolikus liturgiáját követő ökumenikus könyörgésen (képünkön)Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Szabó István református püspök mellett – részt vett Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke is. >>

Egyházi vezetők reagálása Göncz Kinga felvetésére
Az egyházi vezetők meglepődtek Göncz Kinga miniszter felvetésén, miszerint az egyházi szociális intézmények további térnyerése nemkívánatos folyamat. Veres András katolikus püspök az Magyar Távirati Irodának nyilatkozva múlt pénteken bizakodását fejezte ki, hogy csupán a tárca vezetőjének egyéni véleményéről van szó, Bölcskei Gusztáv református püspök pedig azt mondta, hogy nagyon lesújtotta a javaslat. >>

20. világifjúsági találkozó
A világ minden tájáról közel négyszázezer katolikus fiatal sereglett Kölnbe, ahol augusztus 15. és 21. között rendezték meg a 20. világifjúsági találkozót. >>

Evangélikusok

Istentől kapott szépség és tehetség
Vas megye egyetlen elismert költőnőjéről, Dukai Takách Juditról irodalomtörténészek és kritikusok sokféleképpen írtak. 1795. szeptember 4-én született tekintetes Takách István evangélikus földbirtokos és Múzsai Vittnyédi Terézia gyermekeként Dukán. Születésének időpontját az anyakönyvből vett adatok alapján pontosítottam, mivel nem egyezik a lexikális adatokkal. Ez év augusztusában az ódon kripta előtt állva nem korának vágyott nőideálja elevenedett meg előttem, hanem az az evangélikus keresztény teremtés, akit kora gyermekkorától fogva imádságos életre neveltek szülei. Az a szép arcú leány, aki ékszerként keresztet hordott a nyakában, s akiről kimondottan szolid, komoly tekintetű arcképet is festettek egykoron. >>

Egy elfelejtett tudós tanár: Szelényi Ödön
Méltatlanul mellőzte egyházunk. A konzervatívok féltékenysége elutasította liberalizmusát, pedig azt vallotta: „A teológiai tanár három fő kelléke: a tudás, a pedagógiai képesség és az erős, élő hit.” >>

e-világ

Igaz és fenntartható emberi közösségek
Mivel járulhatnak hozzá a keresztények a fenntartható Európa megvalósításához? – Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) tagjai már-már meglepően konkrét válaszokat fogalmaztak meg erre a kérdésre májusban Bázelben. A hálózat a négynapos gyűlést három dokumentum közzétételével zárta. Ezek között van egy, a G8-csoport akkor még küszöbön álló találkozójára megfogalmazott, az éghajlatváltozásról szóló üzenet, egy rövid felhívás, amely az európai egyházakhoz szól, valamint egy hosszabb, négy pontból álló nyilatkozat, amely a fenti kérdésre kívánja megadni a választ. >>

Tombol a mackómánia
Hatalmas sikert aratott teddy mackóival a németországi Coburgban székelő Hermann-Spielwaren GmbH (Hermann Játékáru Kft.). >>

Keresztény szemmel

Tanévkezdet
A fasori gimnázium – illetve ily módon a hazai közoktatásban való evangélikus részvétel – újraindulása, 1989 óta immár a tizenhetedik tanévet kezdjük meg. De az óvodákat, általános iskolákat, a tizenkét középiskolát, a közel ezer pedagógust és több mint tízezer diákot magába foglaló rendszerünk is már legalább évtizedes múltra tekinthet vissza. Az újraindulás euforikus örömét felváltotta a tartós, mély jó érzés. Számot tudunk adni elődeinknek, akik egységben látták a templomot és az iskolát. Akik a hitből való élés legtermészetesebb gyümölcsének tartották a lutheránus szellemiségű oktatást, nevelést. >>

Gyűjtsd a pontokat!
Ki hallott már a „Gyűjtsd a nyári élményeket evangélikus templomaink körül!” elnevezésű akcióról? Mi még nem, de ha lenne ilyen, akkor az elmúlt hetekben sikerült volna néhány pontot szereznünk! Úgy képzelem, hogy a megfelelő mennyiségű pontszám összegyűjtése esetén sorsjegyeket osztana az Országos Egyházi Iroda, a nyertes pedig részt vehetne a sárszentlőrinci teleház számítógépes tanfolyamán, vagy meghívást kapna az őszi, házaspároknak szervezett protestáns hétvégére. >>

Szinkron
Sólyom Lászlónak az elnöki hivatal átvételekor tartott beszéde a magyarságnak szóló üzenet volt. Hitvalló gondolatai felfoghatók augusztusi lelki ajándékként. Az üzenet középpontjában az erényes élet megszilárdításának szándéka állt. Kulcsfogalmai a tisztesség, a hűség és a hazaszeretet voltak. Hallgatva őt, Ady Endre sorai jutottak eszembe: „Szépség, tisztaság és igazság, / Lekacagott szavak, / Ó, bár haltam volna meg akkor, / Ha lekacagtalak.” (Hiszek hitetlenül Istenben) >>

A hét témája

Kék Szalag-adományozás
Augusztus 19-én délelőtt a győri római katolikus székesegyházban tartotta ünnepi közgyűlését Győr-Moson-Sopron megye elnöksége. >>

Díszpolgári cím gyülekezet- és faluépítő munkáért
A falusi élet kevésbé engedi be a politikai csatákat a helyi közösségbe. Ez a megállapítás már a múlt rendszerben is érvényes volt Dunaegyházára, Bács-Kiskun Egyházmegye akkor erős gyülekezetére. Az ’50-es évek közepétől kezdve tizenöt éven át szolgált a faluban Tóth-Szöllős Mihály. >>

Veled, Urunk, sohasem nélküled!
Kinek mit jelent augusztus 20-a? A vízi és légi bemutatókat? A budai Várban megrendezett mesterségek ünnepét? Az új kenyeret? A szentmisét a Bazilikában, a körmenetet? A színes ünnepi rendezvények sokaságát, amelyek fénypontja a tűzijáték? Ezt is, azt is. Létezik azonban egy különleges összetételű, ünneplő gyülekezet, amelynek tagjai évente egyszer, augusztus 19-én délután találkoznak egymással – mindig ugyanott: a Duna-parton, a Szilágyi Dezső téri református templomban. 2000, azaz a millennium éve óta él ez a szép hagyomány: az evangélikus és a református egyház – vendégül látva más történelmi felekezetek képviselőit, valamint magas rangú állami tisztségviselőket – közös istentiszteleten ad hálát nemzeti ünnepünk előestéjén. A „teljesség igénye nélkül” említve néhány nevet, az idei ünnepet megtisztelte jelenlétével Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök és felesége, Gulyás Kálmán egyházügyi államtitkár, Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke, valamint a közélet több képviselője. Az istentiszteleten – a katolikus egyház részéről – részt vett Paskai László és Erdő Péter bíboros, Seregély István érsek, a püspöki konferencia elnöke és Veres András püspök, továbbá megjelentek más egyházak vezetői is. >>

Gazda-istentisztelet
Több mint ezer gazdálkodó gyűlt össze augusztus 20-án délelőtt a budapesti Felvonulási téren, hogy államalapításunk ünnepén istentiszteleten kérje Isten áldását munkájára. >>

Morzsák az új kenyér ünnepéről
Kenyérünnepet szerveztek a budapesti Vajdahunyad várában. Hullámzik a tömeg, az emberek időnként megállnak, nézik a kemencék előtt sürgölődő, izzadó pékeket. Alig várják, hogy kivegyék az illatos tésztát, azonnal alkalmi sorok alakulnak ki a falatokért. Kézzel törik, marcangolják a még forró kenyeret. Egy fiatal suhanc – próbálván lehűteni – labdázik egy darab serclivel, egyik kezéből a másikba dobálja. Amikor nem tudja elkapni, és elejti, mellette lévő társának éppen sikerül belerúgnia. Jót nevetnek, s a „focista” nagyon büszke rá, hogy ilyen ügyes és gyors volt. Van ingyen kenyér, ingyen pékáru, így bőven jut a földre és a szemetesbe is. Pedig jobban meg kellene becsülni! Időseknek, fiataloknak, szegényeknek és tehetőseknek egyaránt – még akkor is, ha ingyen van. De – úgy látszik – ezt már csak keveseknek tanítják meg. >>

evél&levél

Etióp „misszionált” a szlovákiai evangélikusok országos találkozóján
Mintegy tízezer szlovákiai evangélikus vett részt a Rózsahegyen (Ružomberok) július 30. és 31. között rendezett negyedik országos evangélikus találkozón. A nagy hőségben a városi téli jégkorongstadion nagyszerű helyszínnek bizonyult a melegtől eltikkadt résztvevők számára. A találkozó mottója a „Jézus szeretetre szabadít� jelmondat volt, amelynek jegyében egész Szlovákia területéről gyűltek össze az érdeklődők. >>

Közlemények, nyilatkozatok

PRÚSZ-közlemény
A Protestáns Újságírók Szövetségének Elnöksége elfogadhatatlannak tartja, hogy a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumának elnöke a tulajdonosi jogokat gyakorló testület felhatalmazása nélkül tartotta vissza a közrádió szokásos havi költségvetési támogatásának több mint a felét. >>

A közelmúlt krónikája

V. országos ökumenikus gospel zenei fesztivál
Big Daddy Wilson személyében amerikai sztárvendége is volt augusztus utolsó szombatján Solymáron az V. országos ökumenikus gospel zenei fesztiválnak. A fekete bőrű énekest magyar származású muzsikusokból álló ... >>

Pásztorok a tűz körül
Ennyi papot egy rakáson! – elevenítette fel első gondolatát egy lelkésznő a Déli Egyházkerület lelkészeinek munkaévkezdő konferenciáján, mosolyra fakasztva ezzel a jelenlévőket. A pozitív élmények, jó beszélgetések és a tartalmas program eredményeképpen közös kívánságként fogalmazódott meg, hogy az augusztus 22–24. között Balatonszárszón megrendezett alkalomnak a jövőben is legyen folytatása. >>

Áldás és békesség!
A büntetés-végrehajtás és a börtönmissziót végző egyházak együttműködésének újabb eredményeként a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet augusztus közepén rövid tartamú eltávozásra engedett ki fogvatartottakat, hogy feleségükkel és gyermekeikkel együtt részt vehessenek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Missziói Irodája, az Immánuel Trans Kft. és a Hajnalcsillag Misszió által finanszírozott családi kapcsolaterősítő táborban, a Velencei-tó partján. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„A prédikációnak is csak az lehet a célja, hogy ezt a testamentumot hirdesse. Igen ám, de hogyan hallgathatja valaki, ha senki sem hirdeti? Hiszen azok sincsenek vele tisztában, akik pedig hivatottak annak hirdetésére. Azért kalandoznak el ezután a prédikációkban a mesék országába, Krisztusról pedig megfeledkeznek.” >>

Kultúrkörök

Evangélikus költők versei a katolikus kápolna kertjében
Balatonalmádi szép, romantikus üdülőövezetében, Káptalanfüreden az ottani fürdőegyesület minden nyáron kultúrestet rendez az üdülőtulajdonosok és a nyaralók részére Nyáresti dallamok és gondolatok ... >>

Bajor kóristák vizitációja
A bajorországi Weilheim városka kórusa július végén Kiskőrösre látogatott. A harmincfős csoport tagjai megismerkedtek a város nevezetességeivel, természetesen megtekintették Petőfi szülőházát, 24-én, vasárnap este pedig bemutatkozó koncertet adtak az evangélikus templomban. A fellépés után a weilheimiek az István Borházban – borkóstolóval egybekötött vacsora közben – mélyítették el a vendéglátóikkal való barátságukat. >>

Vb-közvetítés a templomokban is
Összesen tizenhatezer templomban és közösségi házban is lehet követni a Németországban zajló, jövő évi labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit. A vendéglátó országban az evangélikus egyház szerezte meg a nem kereskedelmi szolgáltatók közül az ingyenes műsorszórás jogát a tulajdonos Infronttól. >>

Evangélikus lelkész segítheti a németek felkészülését a világbajnokságra
A jövőben egy lelkipásztor is segítheti a Jürgen Klinsmann vezette német válogatott lelki felkészülését a jövő évi németországi labdarúgó-világbajnokságra. „Már tájékoztattuk a Német Labdarúgó-szövetséget (DFB) és a válogatott vezetőit, hogy készek vagyunk spirituálisan támogatni a játékosokat. Nagyon örülnénk, ha újjáéledne a kapcsolat egyházunk és a nemzeti tizenegy között” – mondta néhány nappal ezelőtt Hans-Georg Ulrichs evangélikus lelkész. >>

Negyvenhét regiszter
Negyvenhét regiszter – vagy ha úgy tetszik: negyvenhét változat – szinte bármely orgonamű megszólaltatására alkalmassá tesz egy jól megépített hangszert. Úgy vélem, minden kántor szívesen játszana egy negyvenhét regiszteres orgonán a vasárnapi istentiszteleteken. Az augusztus 2. és 17. között megrendezett 119. fóti kántorképző tanfolyamnak az idén éppen negyvenhét hallgatója volt. Negyvenhét „változat”, akik bő két hét alatt „lelki orgonává” épültek. >>

Bach-ősbemutató Weimarban
Röviddel ezelőtt fedezték fel Johann Sebastian Bach: Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn (Mindent Istennel és semmit nélküle) címet viselő áriáját. >>

A vasárnap igéje

Tanévnyitó önvizsgálat
Teológiai tanulmányaim ideje jut eszembe: évről évre ez volt az alapigéje az első tanítási nap reggeli áhítatának. A szolgálattevők általában vagy a szakasz első versére építették fel rövid igehirdetésüket, vagy az utolsóra. Vagy arról szóltak, hogy „valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel…”, esetleg csak a kegyesség jelentőségéről és szükségességéről beszéltek, vagy azt hangsúlyozták, hogy az „Isten emberének” szüntelenül „igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre” kell törekednie. A gazdagodás kísértéséről és csapdájáról, a pénz szerelméről nemigen esett szó. Hogy szemérmességből vagy álszemérmességből-e, nem tudom, de az biztos, hogy erről nem volt illő beszélni. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk, Istenünk! Hálás szívvel köszönjük hűséges szeretetedet, mellyel gondot viselsz ránk. Bőven van okunk a hálaadásra, de van okunk a bűnbánatra is, mert gyakran a teremtményt imádjuk a Teremtő helyett, elégedetlenek és szeretetlenek vagyunk. Add, hogy gyermeki bizalommal kérjük tőled azt, amire szükségünk van. Adj igazi szeretetet, hogy ne csak magunkra gondoljunk, amikor elfogadjuk ajándékaidat. Tégy minket ajándékaid hű sáfáraivá önzővé vált világunkban. Kérünk téged… >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A megszólító Úr jelenléte
Élő víz
Nyári gondolatok
Heti útravaló
Fuvallat a templomban
Egyházunk egy-két hete
440 éves a soproni gyülekezet
Jézus falakon belül és kívül
A kegyelmi tőke értéke
Szentelés Szarvason
Istenfélelemben megkezdett szolgálat
Keresztutak
Roger testvér vértanúsága
Egyházi vezetők reagálása Göncz Kinga felvetésére
20. világifjúsági találkozó
Evangélikusok
Istentől kapott szépség és tehetség
Egy elfelejtett tudós tanár: Szelényi Ödön
e-világ
Igaz és fenntartható emberi közösségek
Tombol a mackómánia
Keresztény szemmel
Tanévkezdet
Gyűjtsd a pontokat!
Szinkron
A hét témája
Kék Szalag-adományozás
Díszpolgári cím gyülekezet- és faluépítő munkáért
Veled, Urunk, sohasem nélküled!
Gazda-istentisztelet
Morzsák az új kenyér ünnepéről
evél&levél
Etióp „misszionált” a szlovákiai evangélikusok országos találkozóján
Közlemények, nyilatkozatok
PRÚSZ-közlemény
A közelmúlt krónikája
V. országos ökumenikus gospel zenei fesztivál
Pásztorok a tűz körül
Áldás és békesség!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Evangélikus költők versei a katolikus kápolna kertjében
Bajor kóristák vizitációja
Vb-közvetítés a templomokban is
Evangélikus lelkész segítheti a németek felkészülését a világbajnokságra
Negyvenhét regiszter
Bach-ősbemutató Weimarban
A vasárnap igéje
Tanévnyitó önvizsgálat
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 36

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster