EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32)

Húsvét ünnepe után a hatodik héten az Útmutató reggeli és heti igéi a földön élő és szolgáló gyülekezet tagjait tanítják, akik pünkösd böjtjében a keresztre, majd a mennybe felemeltetett Jézusra tekintenek, s várják a megígért Szentlelket, akit az Atya és a Fiú küld tanítványainak. A Lélek és a keresztények közös missziója: bizonyságot tenni Krisztusról! „…eljön a Pártfogó (Károlinál: a Vigasztaló), akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke…” (Jn 15,26) „A Szentlélek valóban Vigasztaló és nem szomorító. Egyszersmind az igazság Lelke is, mert senkit meg nem csal, s vigasztalása örök.” (Luther) A botránkozástól is megóvhat bennünket! Pál imádságában jelen van a Szentháromság mindhárom személye: „…meghajtom térdemet az Atya előtt (…): adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által…” (Ef 3,14–17) Azért könyörög, hogy a gyülekezet megismerhesse Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Dáviddal együtt mi is színe elé járulhatunk: „Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok! Könyörülj rajtam, és hallgass meg, Istenem!” (Zsolt 27,7; LK) Ezékiel arcra borulva, hangosan kiáltott, s akkor szólt hozzá az Úr igéje. Isten összegyűjti a szétszóródott Izraelt, és hazaérkeznek. „Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük… Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek” – mondta az Úr (Ez 11,19–20). Istennek ez az ígérete még nem teljesedett be teljesen választott népe életében, de az Újszövetség gyülekezetére pünkösdkor már kitöltetett a Jézus által megígért Szentlélek, s azóta minden hívő szívében lakozást vesz – a megtérésekor! Jézus követőinek a nagy megpróbáltatás ideje alkalom lesz a tanúságtételre: „Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket” – mondta Jézus az őt hallgatóknak (Lk 21,13.19). Életünk bizonyságtétele Urunk dicsőségét szolgálja, ezért jelentette ki Krisztus: „…ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. (…) de aki a Szentlelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg.” (Lk 12,8.10) A Szentlélek elleni bűnt az Isten gyermekei nem követhetik el! A farizeusok azonban Jézus csodáit az ördög művének tulajdonították, pedig ő azokat a Lélek erejével tette! Tehát a káromlás ez: „Isten Szentlelke az ördög!” – Jézus Urunk mennybemenetele után, a tanítványok „névsorolvasását” követően került sor Mátyás apostollá választására, szent sorsvetés által, hogy újra teljessé váljék – Júdás halála után – a tanítványi kör. Amint Péter mondta, „szükséges tehát, hogy (…) még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának” (ApCsel 1,21–22). Halála előtt Jézus Jánosra bízta anyját: „Asszony, íme, a te fiad!” – „Íme, a te anyád!” (Jn 19,26–27) Pünkösd vigíliáján már felcsendül az ünnep igéje: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6) Így fohászkodjunk: „Jöjj, áldott Szentlélek! / Jöjj, Atya-Fiú Lelke, / Hogy szüntelenül zengje / Erődet új ének!” (EÉ 238,4)

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster