EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 2 - Max Planck (1858-1947)

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Max Planck (1858-1947)

"Az egész nem a részek összessége" (Arisztotelész)

55 évvel ezelőtt, 1947. október 4-én hunyt el – a mi Balogh János professzorunkhoz hasonlóan magas korban – a nagy természettudós, Max Planck, aki kvantumelméletével lerakta a mai fizikai világkép alapjait.

Ő is a komoly felelősséget érző, kommunikáló tudósokhoz tartozott, és mélyen istenhívő volt. 1923-ban „Az oksági törvény és akarat szabadsága” című előadásában ezt mondta: „Ha visszatekintünk egy általunk kedvezőtlennek tartott esemény későbbi következményeire, gyakran rájövünk arra, hogy a szerencsétlennek ítélt esemény valójában javunkra volt, mégpedig azáltal, hogy egy magasabb nyereségért hozott áldozattá vált. Ebben a vonatkozásban a népi mondásnak: »Ki tudja, mire jó« mély értelme van. Soha nem tudhatjuk, hogy az ilyen jó következmények nem válnak-e a továbbiakban is nyilvánvalóvá a számunkra. Ezt a semmilyen tudomány és semmilyen logika által nem tagadható felismerést Pál apostol fejezi ki a legszebben (Róm 8,28): »Akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.« Ha valaki ehhez az életlátáshoz eljut, az valóban boldognak mondható.”

Ezeket a gondolatokat egy nagyon nehéz élet érlelte meg Max Planckban. 1916-ban Károly fia elesett Verdunnél. A második világháborúban egy bombatámadás következtében leégett a háza, és a hosszú évek alatt összegyűjtött értékes könyvtára is odaveszett. A legfájóbb esemény azonban az agg tudós számára Ervin fia szörnyű halála volt, akit a nemzeti szocialisták az igazság kimondása miatt még 1945-ben kivégeztek. Amikor Bertholet nevű professzortársa részvétét fejezte ki, a szenvedésben megpróbált apa 1945. március 28-án ezt írta válaszlevelében: „Ön túl sokat feltételez rólam, ha azt gondolja, hogy bennem elég erő van a fájdalom elviseléséhez, jóllehet igyekszem azt elhordozni. Valójában segítségemre az van, amit az ég ajándékának tartok – hogy gyermekkorom óta a Mindenhatóba vetett tántoríthatatlan hit él bennem. Az Ő utai nem a mi utaink, de a benne való bizalom segít a legnehezebb próbákon is eljutni.”

Max Planck hite az I. hitágazaton alapult, és azt nyíltan, félelem nélkül meg is vallotta. 1937-ben, amikor ezzel az istenhittel az akkori hatalmasoknál nem lehetett semmiféle előnyt elérni, a fizika professzora az egyik előadásában az akkori felfogással szemben mindenki számára érthető éllel jegyezte meg: „A vallás, az ember Istenhez való kötöttsége egy földöntúli erő előtti alázatból táplálkozik, amelynek alá vagyunk vetve… Ezzel a hatalommal bizalommal összhangban lenni, ez a vallásos ember törekvése és célja. Ennek az oltalmában érzi biztonságban magát az előre látható és nem látható fenyegető veszedelmekkel szemben. Részese lesz a legtisztább boldogságnak, a lelki békének, amely az Istennel való szoros közösségből és a mindenhatóságába és segítségébe vetett feltétlen bizalomból fakad. – A vallás azonban túlmegy az egyes emberen. Érvényes a nagyobb közösségre, népre, fajra és végső soron az egész emberiségre. Mert Isten az Ura minden népnek, neki van alávetve az egész világ kincseivel, (szépségeivel) és borzalmaival egyaránt, és nincs sem a természetben, sem a lélek birodalmában olyan terület, amelyet ne hatna át jelenlétével.” (Vallás és természettudomány)

Kinczler Irén


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Agnus Dei
Élő víz
Nevető Sárák...
Ti vagytok a világ világossága
Egyházunk egy-két hete
Líceumi küldöttség szolgálata Nagygeresden és Tompaládonyban
A muzsika és a szív hangjai
Áldáskérés az idei szolgálatra
Testvéri tűzkárenyhítés
Köszöntjük első egyházzenei doktorainkat: Finta Gergelyt és Kamp Salamont
Köszöntjük első egyházzenei doktorainkat:Finta Gergelyt
Köszöntjük első egyházzenei doktorainkat:Kamp Salamont
Keresztutak
Ökumenikus imahét - középpontban a migráció
Alfa-kurzus Kiskunhalason
Református választások - két új püspök beiktatása várható
Misszionáriusok halála 2002-ben
A pápa a viszályok ellen
Saría Olaszhonban?
Magyar evangélikus fiatalok a bizalom zarándokútján
Evangélikusok
Özv. Bajka Zoltánné Fejér Katalin halálára
Csapó Margit diakonissza
A lelkészutánpótlás helyzete a Magyarországi Evangélikus Egyházban
Egy érdekes könyv margójára
Tűnődés a Túróczy-könyv fölött
e-világ
A Don-kanyar áldozatainak emlékére
Klónbébibotrány
Vatikáni álláspont
Keresztény szemmel
Max Planck (1858-1947)
Pegazus és Szabine
Szüleim akartak egy gyermeket. Engem Isten akart?
Médiatükör - 2003. január
Egy paptanár monológja
Hol vagy? Ádám?
Valódi csoda
A hét témája
Ünnepek múltával
Szilveszter, 1949
Az élő fába...
Ami megmarad
evél&levél
Életrajz-pontosítás
Testvéri üdvözlet
Recept az új esztendőre
Közlemények, nyilatkozatok
Eredményes kampány - új anyukák az SOS-gyermekfalvakban
Sajtóközlemény
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Asszonyok karácsonya Bokodon
A jövő egyháza és a Luther Otthon
Egyházzene blockflötén
Zenede-névadó
A Szent Korona története
A vasárnap igéje
Nincs visszaút Egyiptomba!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 2 Max Planck (1858-1947)

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster