EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 12

12. szám – 2004/03/21

   Böjt 4. vasárnapja (Laetare)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Csend legyen az én Uram, az Úr előtt! Mert közel van az Úr napja. Zof 1,7 (1Pt 4,7; Jn 12,20-26; 2Kor 1,3-7; Zsolt 132) Csend legyen! - nem egy eszköztelen, ötletszegény pedagógus kétségbeesett kiáltása ez. Bár a prófétának minden oka meglett volna arra, hogy alázatra intse a népet, ez mégsem csupán az ő emberi igyekezete. Isten szava ez, és mint ilyen, teremtő szó. A "legyen" mindig isteni cselekedetet hordoz. Ő valóban meg is teremti a csendet azokban, akik előtte állnak. Megvan az ideje a kérdezésnek, még a vitatkozásnak is, de megvan az ideje a csendnek, az ész és a szív meghódolásának. Isten nem akar elnémítani, megengedi, hogy kimondjuk, ami kimondható, azután megteremti bennünk a békesség, az alázat csendjét. >>

Liturgikus sarok

Az evangélikus liturgikus zene születése
A Liturgikus Sarok hónapok óta a szent zenével foglalkozik. Megkíséreltük bemutatni megjelenési formáit, utaltunk különböző szerepére, megválaszoltunk elvi kérdéseket, és foglalkoztunk a gyakorlattal, továbbá személyes vallomásokkal is gazdagodhattunk. A elkövetkező négy hétben egyházunk kiváló zenetudósa, dr. Ferenczi Ilona vezet minket végig a musica sacra történetén. (H. K.) >>

Élő víz

"Életképes üzeneteket"
Biztassuk egymást Hétköznapi életünkben az örömnek elsősorban hangulati és érzelmi töltése van. A Szentírásban azonban az öröm a békességhez hasonlóan az Istennel való közösség ajándéka, amely egész valónkat megújítja. "Teljes öröm van tenálad!" ... >>

"Igyekezel-e Isten akarata szerint élni?"
A böjt az Isten előtti elcsendesedés időszaka, amikor befelé és felfelé figyelünk, amikor rendezzük dolgainkat, és szembesülünk mulasztásainkkal. Hívjuk most segítségül ehhez az úrvacsoraosztás előtt elhangzó, jól ismert gyónási kérdéseket - hogy azokat alaposabban megértve őszintén megállhassunk Isten előtt. Érdemes fellapoznunk Bibliánkban az egyes elmélkedések felett található igeszakaszokat is, hiszen ezáltal mélyebb összefüggések is feltárulhatnak előttünk... >>

Heti útravaló
Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. (Jn 12,24) >>

Egyházunk egy-két hete

Ünnepi zászlószentelés Miskolcon
Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium zászlaját március 12-én szentelte fel a miskolc-belvárosi evangélikus templomban D. Szebik Imre elnök-püspök. A zászlóavatót követően a gimnázium diákjai ünnepi műsor keretében emlékeztek meg az 1848-as ... >>

A Dísz téren történt
A kerület polgármesterének felkérésére lelkésszé avatásának színhelyén, a budai Várnegyedben mondott ünnepi beszédet március 15-én a Déli Egyházkerület püspöke. Az önkormányzat és a Szövetség a Nemzetért Polgári Kör közös megemlékezése tízezreket ... >>

Tisztségviselőket választott az EKME
Tisztújító közgyűlést tartott február 21-én az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME). A Deák téri gimnázium dísztermében lezajlott együttléten a vezetőség az alapszabály módosítására is javaslatot tett. Két legfontosabb indítványuk az volt, hogy újra kettős elnökség képviselje az egyesületet, és a jövőben ne tanácskozó testület, hanem esetenkénti tanácsadók segítsék a munkát. >>

Keresztutak

Evangélikusok a világban
Az evangélikus egyház világszerte jelenleg mintegy hatvanhatmillió tagot számlál. A genfi székhelyű Lutheránus Világszövetség közlése szerint a legutóbbi felmérés némi növekedést mutat: 2001-2003 között 570 ezer fővel (vagyis 0,9%-kal) nőtt az ... >>

Új finn püspök(ség)
2004. január 1-jével - a korábbi helsinki egyházkerület felosztásával - egy újabb finn evangélikus püspökségben (Espoo) kezdődhetett meg a munka. Espoo Finnország déli részének huszonnégy gyülekezetét foglalja magába. Ez mintegy 425 ezer egyháztagot ... >>

Magyarként és keresztényként az egyesülő Európában
"Európa és a nemzet - a keresztények és az egyházak hídszerepe" címmel tartott előadást dr. Szili Katalin március 11-én a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Az Országgyűlés elnöke dr. Tóth Károly nyugalmazott református püspöknek, az Ökumenikus Tanulmányi Központ (ÖTK) elnökének a meghívására érkezett a nagy múltú evangélikus oktatási intézménybe. Az ÖTK évi rendes közgyűlése után következő referátumát mind a hazai, mind pedig a határon túli magyar egyházak képviselői nagy érdeklődéssel hallgatták. A tanácskozáson egyházunkat - többek között - D. Szebik Imre elnök-püspök, Gáncs Péter püspök, valamint dr. Frenkl Róbert országos felügyelő képviselte. >>

Közéleti kérdések kereszténydemokrata szemmel
"Szomorú, hogy általában akkor esik szó a médiában az egyházakról, ha pénzzel, a >>papok pénzével<< hozzák összefüggésbe őket, nem pedig hitéleti, értékadó tevékenységükkel kapcsolatban..." - jegyezte meg Balog Zoltán, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója azon a sajtótájékoztatóval egybekötött kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Keresztény Demokrata Fórum rendezett március 9-én, kedden délelőtt. A nagy médiaérdeklődéssel övezett alkalom az ökumenikus imahéten elkezdett kerekasztalbeszélgetés-sorozat újabb állomása volt. Apropóját ezúttal az adta, hogy az utóbbi hetek kampányszerű politikai megnyilvánulásai között markánsan jelent meg az egyház-finanszírozás újragondolásának kérdése - nem kis hullámokat keltve... >>

Evangélikusok

Száztíz éve halt meg a turini remete
Kossuth Lajos egész életében hívő evangélikus volt, és ezt minden helyzetben hangsúlyozta is. Utolsó éveit Itáliában, Torinóban töltötte, önkéntes száműzetésben. Itt azonban nem volt evangélikus templom, ezért annak a felekezetnek a hajlékát látogatta, amelyik az evangélikus valláshoz a legközelebb állt. Így került kapcsolatba a torinói valdensekkel. >>

A recski rab
A jelenleg lányával Sopronban élő Ágfalvi Andrásnak az élete 1948 végén tört derékba. A soproni távírdánál posta-főfelügyelőként dolgozó, akkor már családos ember két éjszakára szállást adott valakinek, akit kémkedéssel és embercsempészettel vádolt az Államvédelmi Hatóság. A bíróság őt ezért "külföldi kémszervezet megbízottjának kémkedés elősegítése bűntette miatt hat év hat hónapi börtönre és nyolc év közügyektől való eltiltásra" ítélte. A büntetést a recski munkatáborban kellett letöltenie. >>

Farkasék Őrségben
Farkasék hosszú útra indultak. A lelkész házaspár február elsején elbúcsúzott a kiskőrösi evangélikus gyülekezettől, és a messzi Őrségbe költözött, ahol Sándor az egyik kis településen vállalt szolgálatot. A fiatal házaspár hosszasan mérlegelte a változtatás előnyeit és hátrányait, majd arra a következtetésre jutott, hogy - bár Sándor családja kiskőrösi, és a barátaik is itt vannak - reménységgel vállalják az önállóság kihívásait. >>

e-világ

Ifjú informatikusok versenye
Mint arról nemrégiben már hírt adtunk, március 5-6-án ötödik alkalommal rendeztük meg az evangélikus általános és középiskolák diákjai számára a Neumann János informatikai verseny országos döntőjét. A rendezvényre a hagyományoknak megfelelően a soproni líceum Unger Pauline informatikai laborjában került sor. >>

Óbuda gyöngyszeme: a Kiscelli Múzeum
A Szent Margit Kórház közelében végeláthatatlan lépcsősor vezet fel a Bécsi útról a Kiscelli Múzeumhoz. Aki veszi a fáradságot, hogy felsétáljon rajta, nem bánja meg: az intézményben figyelemreméltó állandó kiállítás látható. Rövid beszámolónkkal ennek megtekintéséhez igyekszünk kedvet ébreszteni. >>

Keresztény szemmel

Tiszta beszéd - tiszta szív
Mostanában gyakran visszhangzik bennem egy csaknem hat éve rendezett ökumenikus környezetvédelmi konferencia ("Harc a szellemi környezetszennyezés ellen") témája: "Tiszta beszéd - tiszta szív". Ezen a tanácskozáson - felkérésre - én is elmondtam ... >>

Méltó halál
"Meddig kell élni akarnunk?" - ezzel a címmel jelent meg egy gyönyörű írás egyik gyülekezetünk időszakos lapjában (Hét Hhárs 2003/4.) Bitó László orvos-író tollából. A dolgozat ellenérzéseket is kiváltott. Egyik lelkészünk - hangsúlyozva a gyülekezet pásztorának a felelősségét - az egyházi elnökségnél tiltakozott az ellen, hogy egyházi lapban (elismerve az újság több biblikus írását) megjelenhetett egy eutanáziát igenlő írás... >>

"Loner" vagy "lúzer"?
Nyugtalanul alszik. Gyakran felébred, néha hosszú percek telnek el azzal, hogy sóhajtozva forgolódik az ágyon. Kötéllé sodorja maga alatt a lepedőt. A párnája csuromvíz a verejtéktől. A zsebrádiót egész éjjelre bekapcsolva hagyja. Retteg a kintről ... >>

A hét témája

EvÉlet-fórum a teológián
Egyházunk népe hónapok óta a 2005 adventjétől bevezetendő új istentiszteleti rend tervezete körül fellángolt érvek és ellenérvek tüzében ég. A próbagyülekezetek, az egyházi alkalmak, az internetes levelezőlisták olykor szintén parázs viták, szenvedélyes eszmecserék színterei. Ismét egy "lapunk kereteit szétfeszítő témát" állított tehát az EvÉlet-fórum középpontjába az Evangélikus Élet szerkesztőbizottsága, abban a reményben, hogy a személyes találkozás alkalmat adhat egymás álláspontjának jobb megismerésére, a félreértések tisztázására. Az erre való készséget mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ezen az estén testületileg jelen volt az Agendaszerkesztő és Liturgiai Bizottság, élén egyházunk mindhárom püspökével. A március 12-i fórum helyszíne - a hagyományoknak megfelelően - ismét hittudományi egyetemünk díszterme volt. >>

Lendület és gazdagodás - a "reformerek" szemszögéből
Tisztelt megjelentek, kedves barátaim! Bár a liturgiával kapcsolatban igen felfokozottá vált a hangulat, biztosra veszem, hogy a mai fórumon nem ellenfelek állnak egymással szemben, hanem különböző véleményt alkotó emberek szeretnék a liturgia ... >>

Az ember van a liturgiáért, vagy a liturgia az emberért?
Miért izzik a vita hónapok óta az új liturgiáról? Mert a liturgia alkotói és ellenzői egyaránt szeretik egyházunkat. Mert a vita nem a "szakértők" és a "hozzá nem értők" között folyik. Mert a liturgia nemcsak a "bennfentesek" ügye, hanem egész egyházunk népéé. Mert az új liturgiáért túl nagy árat, a jelenlegi rendünket kérik cserébe. Mert a tervezetben nem a liturgia szolgálná az embert, hanem az ember a liturgiát... >>

Üzenet egyházunk népéhez
Alulírottak mint a Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalban lévő püspökei - az egyházunk törvényei [1997. évi IV. tv. 62.§ d) bek.] által ránk ruházott felelősségünkre hivatkozva - az Agendaszerkesztő és Liturgiai Bizottság (ezután: bizottság) ... >>

Az evangélikus liturgia magyarországi történetéhez
Liturgiánkat elvették tőlünk. Luther örökségét még kétszáz évig őrizte egyházunk, de elvették tőlünk. Ez még a 18-19. század fordulója körül történt, amikor a racionalizmus és a felvilágosodás kilúgozta a keresztény hitet és vele együtt ... >>

Erénnyé vált bűn...
Felvonultak a tervezett liturgiareform ellenzői. Sokan voltak, mégsem elegen... Elegen voltak ahhoz, hogy püspökeink ma már kockázatosnak lássák az "új" liturgia kizárólagos használatba vételének 2005-re tervezett elrendelését. Ám nem voltak elegen ... >>

Párbeszéd a darázsfészekben
Természetesen nem írhatok a kívülálló, el nem kötelezett személy tárgyszerű, hűvös stílusában. Nem tagadhatom: a tervezett új rendet a vele kapcsolatos, a fóti kántorképzőben átélt személyes élményeim, tapasztalataim ellenére sem javaslom ... >>

evél&levél

"Ezoterikus" kontra Biblia
A minap egy könyváruházban jártam, hogy szemügyre vegyem az új vallásos irodalmakat. Miközben lapozgattam a valódi és kétes értékeket egyaránt közvetítő kiadványokat, arra lettem figyelmes, hogy a polc túloldalán valaki egy boszorkánylexikont ... >>

On-line plusz

Meddig kell élni akarnunk?
Feltenni nehéz, megválaszolni könnyű e kérdést: míg örömünket leljük az életben, és örömet szerezhetünk a közelállóknak. Mikor kell belenyugvással fogadnunk a halált? Meddig emberi az élet? Míg panasz nélkül, méltósággal viselhetjük az öregkor ... >>

Feljegyzések a 2004. 02. 28-i Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület tanulmányi napjáról készült képzeletbeli jegyzőkönyv margójára
A keszthelyi evangélikus öreg templom ablakai beleremegtek, amikor Ittzés János püspökünk köszöntője után, a gyülekezet rázendített egy szívvel, egy lélegzettel a rendhagyó ünnepi istentisztelet bevezető zsoltárára. Oly egységesen és oly erősen, még az orgona hangját is túlszárnyalva, hogy szinte valamennyiszer megszólalt később is az ének, beleborzongott a hátam a gyönyörűségtől. Egyik hozzászóló fogalmazta meg ezt az érzésemet, miszerint attól különleges az evangélikus egyházunk, hogy bár kis létszámú, mégis erős hitű és összetartó. Nagyon vegyes és sokszínű volt ez a találkozás. Érvek és ellenérvek sora váltakozott a nap legfontosabb témája, az új liturgiai rend körül. A téma iránti nagy érdeklődést jelezte, hogy több mint 200 vendég érkezett. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Bizonyos, hogy az embernek teljesen el kell vetnie önmagára építő reménységét, hogy alkalmassá legyen a Krisztus kegyelmének az elfogadására." >>

Kultúrkörök

Bach-kurzus a Zeneakadémián
Régi elképzelésem vált valóra a 2003/2004-es tanévben azzal, hogy a "Barokk zenei műhely" keretében előadásokat szervezhettem a Zeneakadémián. A célom az volt, hogy a szigorúan vett tananyagon kívül az összefüggések mélyebb felfedezéséhez, átlátásához segítsem a növendékeket és persze minden érdeklődőt. Első előadónak Kamp Salamont - országos egyházzenei igazgatónkat, a Magyar Bach Társaság elnökét - kértem fel, akinek lenyűgöző interpretációit magam is ismertem, de szenvedélyes magyarázatairól, szövegértelmezéseiről, elemzéseiről csak a kollégáktól, növendékektől hallottam. >>

Hittel, szívvel az éterben
Országosan egyedülálló a Magyar Rádió győri stúdiójának vasárnap reggeli műsora, a Hittel, szívvel. A különböző egyházi eseményekről hírt adó tudósítások mellett az összeállításban főként olyan embereket szólaltatnak meg, akik lelkiségükkel, életpéldájukkal sajátos módon üzennek a hallgatóknak. >>

Ki ér rá keseregni, amikor segíteni kell?
A Luther Kiadó a közelmúltban jelentette meg Bozóky Éva Szárnyasoltár című, három kisregényt tartalmazó kötetét. A könyvvel kapcsolatos gondolataival az ismert publicista, Bodor Pál tisztelte meg lapunkat. >>

A vasárnap igéje

Az Élet Kenyere
"Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez" - írja Ézsaiás próféta. A vasárnap evangéliuma az ötezer ember megvendégelésének története. A sokaság - ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk neked, hogy Istenként földi léteddel, szenvedéseddel, haláloddal és feltámadásoddal osztoztál az ember földi útjában, mindannyiunk létében. Hálát adunk neked azért, hogy még ennél is többet tettél értünk: saját magadat ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
"Idén húszesztendős házasságunk megrontója az alkohol. Minden bajunk, keservünk kizárólag annak köszönhető, hogy az uram nem tud parancsolni magának, ha ital van a közelében. Az első egy-két pohár még oldott, vidám hangulatba hozza, de ahogy egyre többet iszik, úgy válik a szemünk láttára egyre agresszívabb emberré. Nem mondom, hogy rossz férj és apa lenne, mert ha józan, aranyból van a szíve, rendesen dolgozik, és figyelmes is. Amikor azonban elveszíti a kontrollt, és mértéktelenül sokat iszik, akkor - ha tettleg nem is, de szavaival, jogtalan kritikáival, rosszkedvével - még a legszebb ünnepeket is tönkreteszi. Már annyiszor kértük, hogy próbáljon ki egy elvonókúrát, ám ő nem hajlandó rá. Sokszor úgy érzem, ha a hitem nem volna, már régen tönkrementek volna az idegeim. Úgy szeretném, ha sikerülne megváltoztatni a férjem! Kérem, segítsen!" >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az evangélikus liturgikus zene születése
Élő víz
"Életképes üzeneteket"
"Igyekezel-e Isten akarata szerint élni?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Ünnepi zászlószentelés Miskolcon
A Dísz téren történt
Tisztségviselőket választott az EKME
Keresztutak
Evangélikusok a világban
Új finn püspök(ség)
Magyarként és keresztényként az egyesülő Európában
Közéleti kérdések kereszténydemokrata szemmel
Evangélikusok
Száztíz éve halt meg a turini remete
A recski rab
Farkasék Őrségben
e-világ
Ifjú informatikusok versenye
Óbuda gyöngyszeme: a Kiscelli Múzeum
Keresztény szemmel
Tiszta beszéd - tiszta szív
Méltó halál
"Loner" vagy "lúzer"?
A hét témája
EvÉlet-fórum a teológián
Lendület és gazdagodás - a "reformerek" szemszögéből
Az ember van a liturgiáért, vagy a liturgia az emberért?
Üzenet egyházunk népéhez
Az evangélikus liturgia magyarországi történetéhez
Erénnyé vált bűn...
Párbeszéd a darázsfészekben
evél&levél
"Ezoterikus" kontra Biblia
On-line plusz
Meddig kell élni akarnunk?
Feljegyzések a 2004. 02. 28-i Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület tanulmányi napjáról készült képzeletbeli jegyzőkönyv margójára
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Bach-kurzus a Zeneakadémián
Hittel, szívvel az éterben
Ki ér rá keseregni, amikor segíteni kell?
A vasárnap igéje
Az Élet Kenyere
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 12

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster